Digimarkkinointi

Digimarkkinoinnin haltuunotto alkaa kahdella askeleella: tehdään asiakkaita hyvin palvelevat nettisivut ja sosiaalisen median kanavat. Tietosuoja on myös hyvä pitää mielessä alusta asti.

Digimarkkinointi on markkinoinnin osa, joka keskittyy digitaalisiin kanaviin. Siihen sisältyvät muun muassa yrityksen verkkosivusto, sähköpostimarkkinointi, hakusanamainonta, display- eli bannerimainonta, hakukoneoptimointi ja sosiaalinen media.

Hyödynnä jäsenedut

Verkkosivut

Internet ja sosiaalinen media kannattaa ottaa haltuun, on toimialasi mikä tahansa. Alkavan yrittäjän kannattaa tehdä ensimmäiseksi yritykselleen verkkosivut, jotka palvelevat asiakkaiden tarpeita. Nettisivut ovat yrityksesi digitaalinen käyntikortti.

Hakukoneoptimointi

Nykyään suuri osa tiedoista haetaan Googlen hakukoneesta. Löydettävyys eli hyvät nettisivut, jotka hakukoneet löytävät, ovat yritykselle elintärkeät. Jos yrityksesi nettisivuilla on hyvää sisältöä, se nostaa yritystäsi hakukoneessa ylemmäs.

Hakukoneoptimointi parantaa omien sivujesi löydettävyyttä. Hakukoneoptimoinnin ytimessä on sen miettiminen, mitä yrityksesi tarjoaa ja millä hakusanoilla ihmiset todennäköisesti tätä asiaa hakevat.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on alkavalle yrittäjälle kustannustehokas tapa tavoittaa potentiaalisia asiakkaita. Läsnäolo sosiaalisessa mediassa vaatii yritykseltä aikaa ja suunnitelmallisuutta, jotta tulokset olisivat toivotunlaiset. Jokaisessa kanavassa ei ole pakko olla. Mieti, mitä kanavia potentiaaliset asiakkaasi suosivat, ja valitse ne, jotka sopivat yrityksesi tavoitteisiin parhaiten.

Ilman rahallista panostusta näkyvyys jää nykyään sosiaalisessa mediassa pieneksi, mutta alkuun pääsee onneksi pienilläkin summilla.

Sosiaalisen median käyttöön on tarjolla erilaisia työkaluja, joilla voit esimerkiksi ajastaa päivityksiä tai hallinnoida helposti useita eri tilejä tai somepalveluja.

Sähköpostimarkkinointi ja sähköpostilistan kokoaminen

Sähköpostilistoja voi koota monella eri tavalla, ja sähköpostien lähettämiseen kuluttajalle tulee aina hankkia selkeä suostumus. Yritykselle lähetettävään mainontaan ei tarvita suostumusta, mutta yrityksellä täytyy olla mahdollisuus mainonnan kieltämiseen. Kieltomahdollisuudesta on tiedotettava selkeästi jokaisen sähköpostiviestin yhteydessä.

Voit kerätä sähköpostilistaa esimerkiksi tarjoamalla verkkosivuillasi mahdollisuutta tilata uutiskirje.

Sähköpostimarkkinointi on parhaimmillaan tehokas tapa vaikuttaa asiakkaisiin. Jos päätät tehdä sähköpostimarkkinointia, sinun kannattaa panostaa laadukkaisiin sisältöihin. Mieti aina, mitä asiakkaasi haluavat kuulla yrityksestäsi – älä sitä, mitä sinä itse haluat kertoa.

Jos haluat lähteä kevyesti liikkeelle, voit tehdä sähköpostimarkkinointia normaalisti omasta sähköpostistasi. Parhaat tulokset saat, kun hankit sähköpostityökalun. Sillä voit hallinnoida sähköpostilistoja, lähettää keskitetysti tuhansille ihmisille sähköpostia – myös ajastetusti – ja seurata viestien avausprosentteja ja suosituimpia sisältöjä.

Huolehdi tietosuojasta

Muista kertoa asiakkaillesi, miten hyödynnät heidän tietojaan. Kohdennetussa markkinoinnissa on otettava huomioon aina myös tietoturva ja yksityisyydensuoja. EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa yrittäjille näistä uusia vaatimuksia. Sinun on kerrottava mitä tietoja keräät ja miten hyödynnät niitä markkinoinnissa.

Tietosuoja-asetus edellyttää, että rekisteröidylle toimitetaan kaikki henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa. Mikäli yritykselläsi on verkkosivusto, tieto pitäisi julkaista verkkosivuilla yleisesti tunnetulla nimellä; esimerkiksi tietosuoja, tietosuojaseloste, yksityisyys tai yksityisyyden suoja.

Lataa tietosuojaopas

Yrittäjän tietosuojaoppaassa kerromme tietosuoja-asetuksen vaikutuksista henkilötietojen käsittelyyn. Kerromme esimerkiksi mitä tietoa saa kerätä ja millaiset oikeudet rekisteröidyllä on. Oppaan konkreettiset neuvot auttavat arjen pulmatilanteiden ratkomisessa.