Hinnoittelu

Kuinka asettaa omalle tuotteelle tai palvelulle voittoa tuottava ja kilpailukykyinen hinta? Mihin hinnan voi perustaa, jos kokemusta hinnoittelusta ei ole vielä kertynyt? Entä miten hinta pitää ilmoittaa?

Hinnoitellessasi mietit tietysti, miten asetat hinnan niin, että yrityksesi myynti vetää ja saat myös voittoa. Lisäksi kannattaa miettiä, miten perustelet tuotteen tai palvelun hinnan asiakkaalle. Kunnioita asiakasta, mutta muista myös oma arvosi ja työsi arvo.

Kun sinulla on valmiina selkeä hinnoittelumalli, pysyt reagoimaan nopeasti tarjouksella asiakkaan hintatiedusteluun. Mitä nopeammin reagoit, sitä todennäköisemmin kaupat syntyvät.

Hinnoittele rohkeasti – kokeile ja tutki itsellesi sopivinta vaihtoehtoa. Voit käyttää apuna hinnoittelun perusmalleja.

Apuna hinnoittelun perusmallit

 1. Kustannuspohjainen hinnoittelu on helppo ja turvallinen hinnoittelutapa: hinta määräytyy lisäämällä kulujen päälle kate. Silloin et tosin tiedä, saatko tuotteesta tai palvelusta parhaan mahdollisen hinnan. Jotta jäät voitolle, pienellä katteella myyntiä on oltava määrällisesti enemmän kuin suurella katteella.
 2. Arvopohjaisessa hinnoittelussa hinta määräytyy sen mukaan, kuinka arvokkaaksi asiakas arvioi tuotteesi tai palvelusi. Hinta voi siis olla huomattavasti korkeampi kuin kustannuspohjaisen hinnoittelun perusteella. Tämä tapa vaatii sinulta vahvaa ymmärrystä siitä, kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteesta tai palvelustasi
 3. Markkinapohjaisessa hinnoittelussa hinta perustuu markkinoiden ja kilpailijoiden määräämään hintatasoon. Markkinapohjainen hinta vastaa samanlaisten tuotteiden tai vastaavien palveluiden keskihintaa markkinoilla. Tästä hinnoittelutavasta hyödyt erityisesti silloin, kun tuotantokustannuksesi.

Mieti hinnoittelussa myös näitä

 • Mikä on uuden asiakkuuden arvo yrityksellesi? Kannattaako alussa tulla asiakasta vastaan esimerkiksi tarjoamalla tutustumishintaa?
 • Onko sinulla mahdollisuutta luoda pitkäaikaisia jatkuvia asiakassuhteita vai vaihtuvatko asiakkaat jatkuvasti?
 • Olisiko kausihinnoittelu yrityksellesi järkevä ratkaisu?
 • Millaisista lisäarvoa tuottavista tekijöistä (asiakaspalvelu, takuu, sijainti, imago) asiakkaasi ovat valmiita maksamaan?
 • Arvioi ja ennakoi hinnoittelussa rehellisesti myös vuotuiset loma- ja sairauspäiväsi.

Millaisia alennuksia sinun kannattaa antaa, jotta myynti olisi kannattavaa? Alennuslaskurin avulla voit laskea, kuinka paljon enemmän sinun tulee kasvattaa myyntiä saadaksesi saman katteen kuin ennen alennusta.

Ota alennuslaskuri avuksi
Siirry jäsenpalveluun

Hinnan ilmoittaminen

Hintatietojen antaminen on osa markkinointia ja yleensä olennainen osa sopimusehtoja. Myydessäsi kuluttajille hinta on ilmoitettava eri tavalla kuin kaupassa toiselle elinkeinonharjoittajalle.

Hinnan ilmoittaminen markkinoinnissa ei ole pakollista, mutta jos ilmoitat hinnan, tee se hintamerkintäasetuksen edellyttämällä tavalla. Jos kulutushyödykettä markkinoidaan tiettyyn myynti- tai yksikköhintaan, myyntihinta ja yksikköhinta on ilmoitettava selkeällä, yksiselitteisellä ja kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla.

Tavaroiden hintojen ilmoittaminen

 • Ilmoita tavaroiden myynti- ja yksikköhinnat selkeästi sekä vähittäismyyntipaikassa, näyteikkunassa että verkkokaupassa.
 • Merkitse hinta selkeästi ja yksilöidysti. Yksikköhinnan on erotuttava myyntihinnasta. Yksikköhintaa ei tarvitse ilmoittaa, jos se on sama kuin myyntihinta.
 • Hinnan tulee pääsääntöisesti olla ns. kokonaishinta, joka sisältää kaikki kulut, verot ja muut maksut.
 • Merkitse hinta tavaraan, sen päällykseen tai erillisenä tavaran kohdalle sekä hintataulukkoon niin, että asiakkaasi ei voi erehtyä tuotteista ja niiden hinnoista.

Palveluiden hintojen ilmoittaminen

Hintamerkintäasetuksen sääntelyä sovelletaan ainoastaan palveluihin, jotka kuuluvat palvelujen tarjoamisesta annetun lain soveltamisalaan.

 • Hinnasto on pidettävä esillä liikehuoneistossa sekä verkkosivustolla ja esitettävä siten, että se on kuluttajan helposti havaittavissa, mahdollisuuksien mukaan myös liikehuoneiston ulkopuolelta.
 • Jos hinnastoon on mahdotonta merkitä kaikki myyntihinnat tai niiden määräytymisperusteet palveluiden suuren määrän tai muun vastaavan seikan vuoksi, tulee hinnastoon merkitä tavallisimmat myyntihinnat tai niiden määräytymisperusteet sekä maininta täydellisestä hinnastosta, jonka tiedot on annettava kuluttajalle pyydettäessä.

Etämyynnissä, kuten verkkokaupassa ja puhelinmyynnissä, on olemassa poikkeussääntöjä verrattuna muuhun kaupankäyntiin. Anna asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sopimusten tekemistä ainakin tieto tavaran ja palvelun hinnasta, toimituskuluista ja maksuehdoista.

Myydessäsi tavaroita tai palveluja kuluttajille, sinun on noudatettava kuluttajansuojalakia. Lain mukaan myyjän on ilmoitettava kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen. Tästä syystä kuluttajamyynnissä ei hintojen kohdalla useinkaan mainita mitään arvonlisäverosta.

Sen sijaan kuiteissa ja laskuissa täytyy aina näkyä arvonlisäveron määrä tai peruste verokannoittain.

Hinnan ilmoittamisesta säädetään hintamerkintäasetuksessa, kuluttajansuojalaissa, laissa palvelujen tarjoamisesta sekä tiettyjen alojen erityissäännöksissä. Hintamerkintäasetusta ei kuitenkaan sovelleta kuluttajille tarjottavien asuntojen markkinoinnissa.

Lue lisää kuluttajansuojalaista

Lue lisää laista palvelujen tarjoamisesta

Lue lisää hintamerkintäasetuksesta: Valtioneuvoston asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa

Lisätietoa hinnan ilmoittamisesta löydät myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta

 

Myydessäsi tavaroita tai palveluja toiselle arvonlisäverolliselle yritykselle hinnat voidaan ilmoittaa eri tavalla kuin kuluttajille.

Tällöin hinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, mutta mainitaan, että hinnan päälle tulee arvonlisävero. Esimerkiksi hinta on 750 euroa + alv.

Jos ostaja on itse alv-velvollinen, hän voi vähentää tavaran tai palvelun hintaan sisältyvän arvonlisäveron, mikäli tavara tai palvelu on hankittu arvonlisäverollista liiketoimintaa varten.

Huomaa kuitenkin, että ostajayrityksellä ei ole aina oikeutta vähentää tavaran tai palvelun hintaan sisältyvää arvonlisäveroa.

Arvonlisäveroton hinnoittelu

Yritystoiminnassa kaikki tavaroiden ja palveluiden myynti on lähtökohtaisesti arvonlisäverollista. Laissa on kuitenkin määritelty tietyt tavarat ja palvelut arvonlisäverottomiksi, eikä näin ollen hintojakaan ilmoiteta arvonlisäverollisina.

Arvonlisäverottomia voivat olla muun muassa:

 • terveyden- ja sairaanhoito
 • yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakouluopetus ja taiteen perusopetus
 • rahoitus- ja vakuutuspalvelut
 • tietyt esiintymispalkkiot
 • tekijänoikeudet
 • kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus

Pienen yrityksen liiketoiminta voi olla arvonlisäverotonta. Vähäiseksi liiketoiminnaksi katsotaan se, että liikevaihto ei ylitä 15 000 euroa tilikaudessa. Tässä tapauksessa yrityksen ei sen tarvitse rekisteröityä arvonlisäverollisten rekisteriin, eikä myöskään arvonlisäveroa lisätä tuotteiden tai palvelujen hintaan.