Digital marknadsföring

Ta två steg för att få ett grepp om den digitala marknadsföringen: skapa en egen webbplats som betjänar kunderna vält och utnyttja olika sociala medier. Kom från början ihåg det här med dataskydd.

Digital marknadsföring är den del av marknadsföringen som fokuserar på digitala kanaler. Den omfattar bland annat företagets webbplats, e-postmarknadsföring, sökordsreklam, display- eller bannerreklam, sökmotoroptimering och sociala medier.

Utnyttja dina medlemsförmåner

Tidningar, böcker och medier

Tidskrifter och böcker

Webbplats

Det är nödvändigt att lära sig att behärska internet och sociala medier, oavsett vilken bransch du jobbar i. För en ny företagare lönar det sig att börja med att skapa en webbplats för sitt företag för att tillgodose kundernas behov. Webbplatsen är ditt företags digitala visitkort.

Sökmotoroptimering

Numera får många en stor del av sin information med sökmotorn Google. Sökbarheten, dvs. en bra webbplats som sökmotorerna hittar, är livsviktig för företaget. När företagets webbplats har ett bra innehåll, lyfter det företaget högre upp i sökmotorn.

Sökmotoroptimeringen förbättrar dina sidors sökbarhet. Det viktiga med sökmotoroptimeringen är att fundera vad ditt företag erbjuder och vilka sökord människorna sannolikt använder för att hitta ditt utbud.

Sociala medier

För en ny företagare är sociala medier ett kostnadseffektivt sätt att nå potentiella kunder. Närvaron i sociala medier kräver tid och planmässighet av företaget för att resultaten ska motsvara det som önskas. Det är inte nödvändigt att utnyttja alla kanaler. Fundera på vilka kanaler dina potentiella kunder föredrar och välj sådana som lämpar sig bäst för ditt företags ändamål.

Numera blir synligheten i sociala medier anspråkslös utan ekonomiska insatser, men lyckligtvis kan man även börja med mindre belopp.

Det finns olika verktyg att ta till när man vill använda sig av sociala medier. Du kan exempelvis tidsinställa uppdateringar eller lätt och smidigt hantera många olika konton eller tjänster

Marknadsföring via e-post, att göra upp en e-postlista

Det finns många olika sätt att göra upp en e-postlista, och ifall e-posten riktas till konsumenter krävs alltid mottagarens uttryckliga samtycke. Reklam som riktas till företag kräver inte ett samtycke, men företaget måste beredas tillfälle att förbjuda reklam. Möjligheten att förbjuda reklam ska framgå tydligt av varje e-postmeddelande.

Du kan exempelvis göra upp en distributionslista genom att på din webbplats erbjuda besökaren möjligheten att beställa ett nyhetsbrev.

När den fungerar är marknadsföringen via e-post ett effektivt sätt att påverka kunden. Ifall du bestämmer dig för att marknadsföra via e-post, lönar det sig att satsa på kvalitetsinnehåll. Tänk alltid på det som kunden vill höra om ditt företag – inte det du själv vill berätta.

Om du vill börja lätt och enkelt, kan du inledningsvis marknadsföra företaget med normala meddelanden från din egen e-post. Du når emellertid de bästa resultaten när du skaffar ett e-postverktyg. Med det kan du hantera e-postlistor, skicka e-post till tusentals mottagare – även med tidsinställning – och analysera öppningsprocenten och de populäraste innehållen.

Ta hand om dataskyddet

Kom ihåg att berätta för dina kunder hur du utnyttjar deras uppgifter. Den som skickar riktad reklam ska alltid ta hänsyn till dataskyddet och integritetsskyddet. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ställer nya krav på företagare gällande marknadsföringen. Du måste upplysa mottagaren om vilka uppgifter du samlar in och hur du utnyttjar dem i marknadsföringen.

Dataskyddsförordningen förutsätter att den registrerade får alla upplysningar om hanteringen av personuppgifter i en koncist presenterad, transparent, lättförståelig och tillgänglig form. Om ditt företag har en webbplats, ska upplysningarna offentliggöras på den under ett allmänt känt namn; exempelvis dataskydd, dataskyddsbeskrivning, integritet eller integritetsskydd.