Tuote- ja palvelukehitys

Keksinnöstä tuotteeksi – näillä askelilla kohti kaupallistettua innovaatiota

Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakiviä. Idean tai keksinnön matka markkinoille kulkee monien vaiheiden kautta: ennen varsinaista tuotantoa ja markkinointia on tehty suunnittelua ja koetuotantoa, kehitetty ja arvioitu. Tästä pääset alkuun omien kehityssuunnitelmiesi kanssa.

Hyödynnä jäsenedut

Hyvän tuotteen tai palvelun tunnusmerkkejä

Aluksi on hyvä tunnistaa innovatiivisen tuotteen tai palvelun tunnusmerkit. Niitä ovat muun muassa:

 • Tuote on markkinavetoinen ja sille on kysyntää
 • Tuote vastaa asiakkaiden tarpeisiin paremmin ja huokeammin kuin markkinoilla olevat muut ratkaisut
 • Tuote vastaa aiemmin ratkaisemattomaan ongelmaan ja synnyttää näin uutta markkinaa
 • Tuote on keksinnöllinen, uusi ja patentoitavissa
 • Tuotteella on merkitystä nykyiselle tai uudelle yritykselle
 • Tuote on toimiva, valmistettavissa oleva ja kilpailukykyinen
 • Tuote on mahdollista saada nopeasti markkinoille
 • Oma halu sitoutua tuotteeseen ja sen kehittämiseen
 • Rahoittajat ovat siitä kiinnostuneita
 • Tuote täyttää alan normit ja viranomaismääräykset.

Arviointivaiheessa selvitetään uuden tuotteen mahdollisuuksia edellä esitettyjen kriteerien perusteella. Samalla selvitetään tulevan liiketoiminnan mahdollisuudet.

Kaupallistaminen on avainasemassa koko prosessin ajan. Näköpiirissä on oltava markkinat tuotteelle – ja tavoite on, että se käy kaupaksi.

Kun uusi idea on kehitetty tietylle tasolle, voidaan laatia varsinainen liiketoimintasuunnitelma.

Lue lisää liiketoimintasuunnitelmasta

Tuotekehitysvaiheessa idea kehitetään tuotteeksi. Tässä vaiheessa tehdään monenlaisia teknisiä, tuotannollisia ja kaupallisia suunnitelmia ja selvityksiä.

Ideasta tai keksinnöstä tehdään prototyyppejä, joita kokeillaan ja testataan, kunnes täysin uusi tuote tai paranneltu versio vanhasta on valmis ja varsinainen tuotanto voi alkaa.

Tuotekehityksen on oltava tavoitteellista, tehokasta ja perusteellista, jotta taataan ettei tuotteeseen jää teknisiä vikoja tai puutteita. Teollinen muotoilu ja design ovat myös tärkeä osa tuotteen suunnittelua.

On tärkeää, että uuden tuotteen valmistaja on kyseisen alan asiantuntija. Vastuuhenkilön on oltava kokenut. Verkottumisesta voi olla tässäkin hyötyä.

Tuotekehityksen lomassa kannattaa harkita myös innovaation aineettomien oikeuksien suojaamista. Suojaa jäljittelijöitä vastaan antavat muun muassa patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki, mallioikeus ja tekijänoikeus. Kannattaa muistaa, että esimerkiksi patenttia ei saa, jos keksintö on jo julkistettu.

Lue lisää immateriaalioikeuksista

Jos keksintö on tehty yrityksessäsi, tuotteistamisen vaihtoehtoja ovat:

 • Yrityksesi tuotteistaa, valmistaa ja markkinoi itse
 • Teetätät tuotteen alihankintana, mutta yrityksesi vastaa markkinoinnista
 • Myyt tuotteen tai tuoteidean toiselle yritykselle
 • Teet lisenssisopimuksen, jolla yrityksesi luovuttaa keksintöön tietyn käyttöoikeuden korvausta vastaan. Omistusoikeudet keksintöön säilyvät yritykselläsi.

Jos keksinnön on tehnyt yksityishenkilö, tutkija tai työryhmä, joka ei toimi alan yrityksessä, vaihtoehtoina ovat:

 • Tuotteen lisenssi myydään valmistusta ja markkinointia varten alan yritykselle
 • Perustetaan uusi yritys
 • Solmitaan yhteistyösopimus kumppanin kanssa keksinnön tuotteistamiseksi.

Voit olla yhteydessä omalla alallasi toimiviin yrityksiin, sillä useat tekevät tuotekehitystä tilauksesta. Heidän kanssaan voit solmia tuotekehityssopimuksen. Konsulttitoimistoilta voit saada apua suunnitteluun, laskelmiin sekä talous- ja markkinaselvitysten tekemiseen.

Teknisiä prototyyppejä, tuotteen kehittämistä ja testausta voit teettää ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa tai VTT:ssa. Palveluja tarjoavat myös muun muassa Keksintösäätiö, Helsingin Keksijät HEKE ry:n protopaja ja muut protopajat.

Tuotekehitysvaiheessa kannattaa kiinnittää huomiota luottamuksellisuuteen ja salassapitosopimuksiin. Tarjoukset on pyydettävä kirjallisina, samoin toimeksiantosopimukset ja aikataulut on syytä sopia kirjallisesti.

Lue lisää salassapitosopimukset

Tuotekehitys edellyttää lähes aina ulkopuolista rahoitusta, kuten pankkilainaa. Myös valtion omistama Finnvera tarjoaa yrityksille lainarahoitusta toiminnan laajenemiseen ja kasvuun.

Kannattaa hyödyntää erilaiset tukimuodot. Esimerkiksi ELY-keskukset myöntävät pk-yrityksille tukia keksinnön kaupallistamiseen. Valtion omistamalta Business Finlandilta on myös mahdollista saada tukea tutkimuksiin ja innovaatioihin.

Lisätietoja yrityksen rahoituksesta

Lisätietoa tukimuodoista

 

Salassapitosopimuspohja

Salassapitosopimuksella suojataan liike- ja ammattisalaisuuksia sekä muuta yrityksen luottamuksellista tietoa. Sopimuksessa kannattaa määritellä tarkasti sen tarkoitus ja luottamuksellinen tieto.
Lataa sopimusmalli

Standardit raamittavat yhteensopivien tuotteiden kehitystä

Tuotekehityksessä kannattaa muistaa myös erilaiset standardit. Ne yhdenmukaistavat tuotteiden teknisiä ominaisuuksia. Tämä vaikuttaa myönteisesti suurtuotannosta saataviin etuihin, markkinoillepääsyyn ja kustannusten vähenemisen esimerkiksi varastoinnissa ja kuljetuksissa.

Standardisointi varmistaa, että tuotteet ja järjestelmät sopivat toisiinsa ja pystyvät toimiaan yhdessä. Esimerkiksi kansainvälisellä ISO-standardilla on sovittu, että kaikkialla maailmassa luottokortit, puhelinkortit ja ”älykortit” ovat samankokoisia.

Standardien ansiosta tuotteet, menetelmät ja palvelut ovat keskenään vaihdettavia. Tämä seikka helpottaa eri valmistajien tuotteiden vertailua ja edistää tuotteiden teknistä kehitystä.

Suomessa standardisointia ohjaa ja koordinoi Suomen Standardisoimisliitto SFS ry yhteistyössä eri alojen asiantuntijayhteisöjen, niin kutsuttujen toimialayhteisöjen voimin. Ne huolehtivat oman toimialansa standardisoinnista ja teknisten komiteoiden työskentelystä.

Tiettyjen toimialojen standardien sisältöön ja käyttöön liittyvistä asioista saa parhaiten lisätietoja kääntymällä kyseisen toimialan standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön puoleen.

Standardisointiyön tulokset julkaistaan asiakirjoina, joita kuka tahansa voi hankkia ja käyttää. Standardien käyttö ja hyödyntäminen on maksutonta. Standardien hankinta on maksullista – näin rahoitetaan huomattava osa kansallisten standardisointielinten työstä. Standardien hankkimisessa apua ja lisätietoja saa SFS:n verkkosivuilta.

Ympäristömerkit

Ympäristömerkki on tunnus, joka myönnetään ympäristömerkin kriteerit täyttävälle tuotteelle tai palvelulle. Myöntämiskriteereiden tarkoituksena on varmistaa, että kyseisen merkin saavat tuotteet ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä.

Ympäristömerkit

Hinnoittelu

Kuinka asettaa omalle tuotteelle tai palvelulle voittoa tuottava ja kilpailukykyinen hinta? Mihin hinnan voi perustaa, jos kokemusta hinnoittelusta ei ole vielä kertynyt? Entä miten hinta pitää ilmoittaa?

Hinnoittelu

Brändi ja markkinointi

Nerokas liikeidea! Mutta miksei kukaan osta? Markkinointi auttaa varmistamaan, että yrityksesi löydetään. Brändi taas auttaa yritystäsi erottumaan muista.

Brändi ja markkinointi

Kansainvälinen kauppa

Yrityksen perustavoiteena tulisi olla toiminnan kasvattaminen kannattavasti. Kansainvälistyminen on luonnollinen osa yrityksen kasvuprosessia. Suomessa on noin 58 000 pk-yritystä, jotka vievät tavaroita tai palveluita tai harjoittavat muuten liiketoimintaa ulkomailla.

Kansainvälinen kauppa

Yrittäjien jäsenenä pääset verkostoitumaan yrittäjäkollegoidesi kanssa: inspiroidu ja löydä kumppaneita sekä asiakkaita!

Liity jäseneksi

Tutustu koulutustarjontaan