Immateriaalioikeudet

Yrityksen on syytä kartoittaa ja suojata liiketoimintansa kannalta tärkeät aineettomat oikeudet. Suojaa jäljittelijöitä vastaan antavat esimerkiksi patentti ja tavaramerkki.

Immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet ovat tärkeä osa liiketoimintaa ja innovaatioita. Yrityksen aineettomat oikeudet (IPR, intellectual property rights) koskevat esimerkiksi tekniikkaa, muotoilua, tuotemerkkejä, brändiä ja liikesalaisuuksia.

Aineettomia oikeuksia voivat suojata muun muassa patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki, mallioikeus ja tekijänoikeus. Niiden avulla voit rajoittaa kilpailijoiden toimintaa sekä puolustaa omaa markkinaosuuttasi ja vallata uutta. Siksi tärkeät aineettomat oikeudet kannattaa suojata. Yrityksen kannattaa myös valvoa omia oikeuksiaan ja puuttua ajoissa niiden loukkauksiin.

Patentti suojaa keksintöä

Patentilla saa yksinoikeuden keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen. Hyödyntämisellä tarkoitetaan esimerkiksi keksinnön mukaisen tuotteen valmistusta, myyntiä ja vuokrausta.

Lue lisää patentista

Hyödyllisyysmalli eli pikkupatentti

Hyödyllisyysmallioikeutta kutsutaan usein ”pikkupatentiksi” ja se voidaan saada tavallista patenttia nopeammin sekä helpommin.

Lue lisää hyödyllisyysmallista

Mallioikeus suojaa uutta muotoilua

Mallisuojalla suojataan esineiden ja koristekuvioiden ulkomuotoa. Mallin on oltava uusi ja yksilöllinen.

Lue lisää mallioikeudesta

Tavaramerkillä tehoa markkinointiin

Tavaramerkki on tavaran tai palvelun tunnusmerkki, joka voi muodostua sanoista, kuvioista tai niiden yhdistelmästä. Se erottaa tuotteesi ja palvelusi kilpailijoiden vastaavista. Tavaramerkin voi rekisteröidä joko Suomessa tai kattamaan suoraan koko EU:n.

Lue lisää tavaramerkistä

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus on suojaa kirjallista tai taiteellista teosta. Tekijällä on yksinoikeus päättää teoksen hyödyntämisestä.

Lue lisää tekijänoikeuksista

Tutustu tekijänoikeuksiin – lataa tästä yrityksen tekijänoikeusopas.

Toiminimi yksilöi yrityksen

Toiminimi on yrityksen nimi, jota käytetään elinkeinotoiminnassa. Käyttämättömät toiminimet usein estävät uusien tavaramerkkien ja toiminimien rekisteröinnin. Niinpä niitä voi hakea kumottavaksi.

Liikesalaisuudet

Liikesalaisuudella tarkoitetaan tietoa, jolla on taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa ja joka ei ole julkista. Liikesalaisuuksia on yleensä järkevää suojata lakisääteisen suojan lisäksi sopimuksilla.

Mistä saan apua IPR-asioihin?

Voit selvittää keksintösi uutuuden ja patentoitavuuden itse tai pyytää apua esimerkiksi joiltakin näistä: Keksintösäätiö, yliopistojen ja yksityisten yritysten keksintö-, innovaatio- tai patenttiasiamiehet, Patentti- ja rekisterihallituksen asiantuntijat.

Tutkimus- ja kehitystoimintaan, mukaan lukien IPR-asioihin, on tarjolla erilaisia palveluja ja tukimuotoja.

Tutustu koulutustarjontaan

Maksuton

Etkö ole jäsen? Liity Yrittäjiin.

Yrittäjien jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa ja nautit rahanarvoisista jäseneduista!

Liity jäseneksi