Ympäristömerkit

Ympäristömerkki on tunnus, joka myönnetään ympäristömerkin kriteerit täyttävälle tuotteelle tai palvelulle. Myöntämiskriteereiden tarkoituksena on varmistaa, että kyseisen merkin saavat tuotteet ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä.

Ympäristömerkin käyttöoikeutta tietylle tuotteelle tai palvelulle voi hakea tuotteen valmistaja, maahantuoja tai myyjä ja sitä voi hakea kaiken kokoiset yritykset, kunhan pystyy kokoamaan hakemukseen tarvittavat tiedot.

Ympäristömerkkien kriteerit laaditaan tuoteryhmittäin. Siksi merkin käyttöoikeutta voi hakea vain niissä tuoteryhmissä, joissa on vahvistetut kriteerit. Ympäristömerkkijärjestelmään voi myös ehdottaa uusia tuoteryhmiä. Edellytyksenä uusien kriteerien laatimiselle on, että merkin myöntämisellä tietylle tuoteryhmälle voidaan saavuttaa merkittäviä ympäristöhyötyjä. Lisäksi tuoteryhmän tuotteiden täytyy olla keskenään riittävän erilaisia ja markkinoilla tarve saada tietoa tuotteiden ympäristöominaisuuksista.

Ympäristömerkkien tarkoituksena on auttaa kuluttajia ja yrityksiä valitsemaan markkinoilla olevasta valikoimasta ympäristöä vähiten kuormittavia tuotteita. Merkki tarjoaa tietoa tuotteen ympäristöominaisuuksista mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Siten merkinnät helpottavat ympäristöystävällisten osto- ja hankintapäätösten tekemistä. Ympäristömerkkien myöntämiskriteereissä voi olla vaatimuksia myös tuotteen kestävyydelle ja tehokkuudelle ja siksi ne kertovat myös tuotteen laadusta.

Ympäristömerkkien tavoitteena on myös ohjata tuotekehitystä ympäristön kannalta parempaan suuntaan. Merkkien myöntämiskriteereistä saa ilmaista tietoa tuoteryhmän keskeisistä ympäristöasioista. Tätä tietoa voidaan käyttää tuotekehittelyn ja yrityksen ympäristövaikutusten tarkastelun apuvälineenä. Ympäristömerkintä voi myös kasvattaa tuotteen kysyntää ja merkinnän avulla yritys voi markkinoida ympäristöystävällisyyttään.

Suomessa on käytössä paljon ympäristömerkkejä, jotka kertovat tuotteiden ympäristövastuusta.

Etkö ole jäsen? Liity Yrittäjiin.

Yrittäjien jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa ja nautit rahanarvoisista jäseneduista!

Liity jäseneksi