Yritysvastuu

Yritys ei toimi irrallaan muista eikä yksin. Yhteiskuntavastuu tarkoittaa tiivistäen yritysten vastuuta niiden vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuullinen yritys toimii kestävästi, kunnioittaa ympäristöä ja vähintäänkin noudattaa lakeja ja sopimuksia.

Yritysten yhteiskuntavastuu on tärkeä näkökohta myös pienille yrityksille. Vastuullinen yritys huomioi toimintansa vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa – ja toimii minimissään tavalla, jolla vaikutukset eivät ole negatiivisia.

Vastuullisuus saattaa parantaa yrityksen mainetta, mutta sitä ei kannata ajatella vain imagon kiillottamisena. Vastuullinen toiminta voi olla yrityksellesi aito keino lisätä kilpailukykyä, kehittää toimintaa ja vastata kestävän kehityksen haasteisiin. Kun yritystäsi johdetaan vastuullisesti, johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti, vastuullisuus tukee liiketoimintaasi.

Yhteiskuntavastuu (corporate responsibility, corporate social responsibility) perustuu pitkälti yritysten vapaaehtoisiin toimiin. Yritysten toimintaa ohjaa kuitenkin monin tavoin myös lainsäädäntö. Ei ole yhtä oikeaa tapaa toteuttaa vastuullisuutta – voit määritellä itse yrityksellesi sopivimmat painopisteet ja toteuttamistavat.

Yhteiskuntavastuun kolme osa-aluetta

Yritysten yhteiskuntavastuu jaetaan tavallisesti kolmeen osa-alueeseen: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu. Nämä nivoutuvat tiiviisti toisiinsa.

Taloudellinen yhteiskuntavastuu on toiminnan liiketaloudellisesta kestävyydestä huolehtimista. Siihen sisältyvät esimerkiksi voiton tuottaminen ja verojen maksaminen asianmukaisesti.

Sosiaalinen yhteiskuntavastuu liittyy pitkälti ihmisten hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on sosiaalisen vastuun perusta. Sosiaalista vastuuta koskeva sääntely, esimerkiksi työelämän lainsäädäntö, ohjaa pk-yritystenkin toimintaa monin tavoin. Lainsäädännössä on suuremmille yrityksille pidemmälle meneviä velvoitteita muun muassa yritysvastuun raportoinnin osalta.

Ekologinen yhteiskuntavastuu on yritystoiminnan ympäristövaikutusten minimoimista. Sitä voi toteuttaa esimerkiksi suosimalla ympäristöystävällisiä toimintatapoja ja materiaaleja tai kehittämällä ympäristöystävällisiä tuotteita ja tuotantoprosesseja. Maailmalla kysyntä ohjautuu vähäpäästöisten tuotteiden ja palvelujen suuntaan, ja tällaisilla ratkaisuilla on vientipotentiaalia. Yritysten ja kaupunkien rooli päästöjen vähentämisessä on todella mittava.

Hankinnoilla on olennainen merkitys yrityksesi vastuullisuudessa. Ympäristövastuulliset valinnat viestivät omista ja yrityksesi arvoista myös asiakkaille. Niiden avulla osoitat, että yritystäsi kiinnostaa ympäristön tila ja teet sen eteen töitä. Vastuulliset ja ympäristöä säästävät valinnat ja teot ovat monelle merkittäviä valintaperusteita tuotteita ja palveluita hankkiessa.

Yhteiskuntavastuu voi olla yrityksen kilpailuvaltti

Lataa Yrittäjän ilmasto-opas

Yrittäjän ilmasto-oppaassa esittelemme yksinkertaisia keinoja, joilla voit torjua ilmastonmuutosta yritystoiminnassasi. Valitse esimerkiksi 10 asiaa, joihin voit sitoutua seuraavien kuukausien aikana. Kun niistä tulee rutiinia, valitse seuraavat 10. Päivittäisillä valinnoillasi on väliä sekä kotona että töissä!

Erotu vastuullisuudella – maksuton verkkokurssi nyt käytössäsi

Kaipaatko apua yritysvastuun toteuttamiseen yrittäjän arjessa tai ideoita vastuullisuudesta viestimiseen? Tutustu maksuttomaan Erotu vastuullisuudella -verkkokurssiin ja hae vinkit myynnin lisäämiseen ja kilpailussa pärjäämiseen. Erotu vastuullisuudella -verkkokurssin voit suorittaa sinulle sopivana ajankohtana.

Aiheeseen liittyvät uutiset

Yrittäjä, pysy kartalla!

Jäsenenä saat yrittäjälle tärkeät uutiset, tarinat ja tietoiskut suoraan sähköpostiisi, Yrittäjät-sovellukseen sekä suosittuun jäsenlehteemme!

Liity jäseneksi