Kansainvälinen kauppa

Kansainvälisen kaupan suunnittelu

Verokysymykset kansainvälisessä kaupassa

Mies puhelimessa

Kansainvälistyvän yrityksen rahoitus ja palvelut -opas

Kun suunnittelet yrityksesi laajentumista ulkomaille, tarvitset usein sekä lisärahoitusta että monenlaisia neuvoja.
Tästä oppaasta löydät tietoa kenen puoleen kääntyä.

Yrittäjien jäsenenä pääset verkostoitumaan yrittäjäkollegoidesi kanssa: inspiroidu ja löydä kumppaneita sekä asiakkaita!

Liity jäseneksi

Kaupan sopimukset ja ehdot

Kaupan ehtoja tulee pohtia tarkoin. Kauppasopimusten tarkoituksena on välttää tulkinta- tai muita ongelmia toimitusajoissa ja -määrissä, laadussa ja hinnoittelussa sekä toimituksen vastuukysymyksissä. Hyvän sopimuksen laadinta saattaa vaatia asiantuntija-apua.

Kaupan sopimukset ja ehdot

Kaupan valmistelu ja toteutus

Tarjous on myyjän näkemys hinnasta ja kaupan ehdoista. Oikealla vientihinnoittelulla on helpompi varautua myös lisätilauksiin. Vientitoiminnan erilliskustannukset tulee selvittää jo ennen tarjouksen tekemistä, jotta niitä voidaan huomioida tarjoushinnoittelussa.

Kaupan valmistelu ja toteutus

Kuljetus, huolinta sekä riskienhallinta

Kuljetukset ovat keskeinen tekijä kansainvälisessä kaupassa. Kuljetusaikaa tärkeämpänä pidetään perille saapumisen ennustettavuutta ja luotettavuutta. Mikäli tavara ei ole ajoissa perillä, aiheutuu lisäkustannuksia. Kuljetusetäisyyksien vuoksi kuljetuskustannukset ovat iso kustannus.

Kuljetus, huolinta sekä riskienhallinta

Kauppa EU-maiden välillä

Tavaroiden tuonti ja vienti EU:n ulkopuolisiin maihin

EU:n ulkopuoliseen kauppaan liittyy huomatta määrä kustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä, ilmoituksia ja vaatimuksia verrattuna sisämarkkinakauppaan. Näihin pitää rauhassa totutella.

Tavaroiden tuonti ja vienti EU:n ulkopuolisiin maihin

Team Finland -verkoston palvelut

Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä. Team Finland -verkoston ydintoimijoita ovat Business Finland, Finnvera, ELY-keskukset sekä Ulkoministeriö.

Team Finland -verkoston palvelut