Team Finland -verkoston palvelut

Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä. Team Finland -verkoston ydintoimijoita ovat Business Finland, Finnvera, ELY-keskukset sekä Ulkoministeriö.

Verkosto auttaa suomalaisia vientiyrityksiä maakunnista maailmalle. Ottamalla yhteyttä jonkin Team Finland -organisaation asiakaspalveluun saa yritys neuvontaa koko verkoston viennin edistämisen palveluista.

Valtion omistama Business Finland auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään rahoittamalla tutkimusta ja innovaatioita. Yleensä Business Finland rahoittaa vain osan projektin kustannuksista.

Business Finlandin vientikeskuksissa työskentelee 140 asiantuntijaa yli 30 maassa. Nämä asiantuntijat sparraavat Business Finlandin asiakasyrityksiä kansainvälistymisen ja kasvun kaikissa vaiheissa. Tukea tarjotaan, kun yritys suunnittelee uudelle markkinalle menoa tai haluaa parantaa kilpailukykyään vanhoilla markkinoilla.

Business Finland -rahoitus

Voit hakea Business Finland -rahoitusta, kun haluat

 • tehdä markkina- ja kilpailijakartoituksen
 • tehdä liiketoimintasuunnitelman
 • käynnistää perusteellisen tutkimus- ja kehitysprojektin
 • selvittää patenttiasiat
 • testata uutta konseptia tai tuotetta potentiaalisilla ulkomaisilla asiakkailla
 • selvittää digitaalisuuden mahdollisuuksia
 • kehittää ja arvioida yrityksesi johdon ja henkilöstön osaamista
 • saada messuavustusta ulkomailla järjestettäville messuille

Explorer-tuoteperhe

Kun haluat mennä kansainvälisille markkinoille, Explorer-rahoituksen avulla voit palkata tai
hankkia osaamista. Rahoituksen avulla voit myös osallistua pk-yritysryhmässä ulkomaisille
ammattimessuille tai koota pk-yritysten ryhmän yhteisen viennin mahdollisuuksien selvittämiseen.

Market Explorer -rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on
tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on 5 000–10 000 euroa, ja se kattaa puolet asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista.

Exhibition Explorer -rahoitus. Jos haluat lähteä kansainvälisille messuille esittelemään valmista tuotettasi tai palveluasi, voit saada siihen rahoitusta Business Finlandilta. Exhibition Explorer-rahoitusta myönnetään vähintään neljän tukikelpoisen yrityksen ryhmälle, joka osallistuu toimialallaan merkittävään messutapahtumaan ulkomailla.

Talent Explorer -rahoitus. Kun haluat ulkomaille laajentaessasi palkata asiantuntijan, jolla on uuteen markkinaan liittyvää erityisosaamista, yrityksesi voi hakea Talent Explorer -rahoitusta. Rahoitusta voit käyttää vain palkattavan asiantuntijan kustannuksiin. Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on enintään 20 000 euroa, ja se kattaa maksimissaan puolet palkattavan asiantuntijan kustannuksista (palkkakustannukset sivukuluineen ja mahdolliset matkakulut) ensimmäisten 6–12 kuukauden ajalta. Hankkeiden koko on siis enintään 40 000 euroa.

Group Explorer- rahoitus. Jos saat maailmanvalloitukseesi mukaan kolme muutakin yritystä, voitte saada ryhmänä rahoitusta esimerkiksi markkinaselvityksiin tai yhteisten liiketoimintamallien valmisteluun. Rahoituksen suuruus on 10 000–20 000 euroa per yritys.

Business Finlandin palveluita

Market Access -ohjelmat. Sinun kannattaa tutustua Market Access -ohjelmiin, jos haluat mennä
USA:n, Kiinan tai Kaakkois-Aasian markkinoille. Maailman huippuyliopistojen tutkintoa suorittavat ammattilaiset laativat yrityksellesi liiketoimintasuunnitelman kohdemarkkinoille.
Tiimit voivat työskennellä esimerkiksi seuraavien aiheiden parissa:

 • Markkina-analyysi ja markkinoille meno -mallin analyysi
 • Liiketoiminnan toteutettavuusanalyysi
 • Tuoteanalyysi ja kehitysstrategia
 • Liiketoimintasuunnitelma (ydinalueet, verkostoituminen, markkinointi, jakelu, rahoitussuunnitelma jne.)

Team Finland Market Opportunities. Kun haluat kansainvälistyä menestyksekkäästi, sinun
kannattaa seurata monipuolisesti eri markkinoiden mahdollisuuksia. Team Finland Market
Opportunities kokoaa yhteen Team Finland -verkoston tunnistamia myyntiliidejä, maakohtaisia
katsauksia sekä Future Watch -raportteja.
Future Watch tarjoaa yrityksellesi tietoa ja näkymiä kansainvälisestä liiketoiminnasta eri maissa
2–5 vuoden aikajänteellä. Lue lisää erilaisten markkinoiden mahdollisuuksista.

Jos haluat testata mahdollisuuksiasi Aasiassa tai Yhdysvalloissa ilman paikallisen yrityksen perustamista, sinun kannattaa hyödyntää Soft Landing -palvelua. Saat toimistopalvelut ja muutakin tukea arkipäiväisiin haasteisiisi. Paikalliset asiantuntijat myös tekevät yrityksellesi räätälöidyn market entry -suunnitelman. Verkostolla on tällä hetkellä toimistopisteitä viidessä paikassa: Shanghai, Hongkong, Singapore, New York ja Piilaakso.

Business Finland rahoittaa pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista ulkomaisiin kiihdyttämöohjelmiin. Kun osallistut, voit nopeuttaa markkinoille menoa, testata asiakastarvetta ja rakentaa liiketoimintaasi kohdemarkkinalla.

Team Finland -vierailut. Business Finland järjestää suomalaisille yrityksille vierailuja kohdemaihin yhteistyössä muiden Team Finland -kumppanien kanssa. Vierailuihin voivat osallistua kaikenkokoiset yritykset, jotka suunnittelevat kansainvälistymistä tai toimivat jo kansainvälisesti.

Expert Search. Expert Search -palvelun avulla yritys voi löytää itselleen sopivan konsultin tukemaan kansainvälistä kasvuaan.

Laivauskäsikirjapalvelu. Kun suunnittelet tai jo teet tavaravientiä, sinun kannattaa ehdottomasti käyttää käsikirjanasi Business Finlandin digitaalista laivauskäsikirjaa. Palvelu sisältää tiedot 190 maan tuontirajoituksista, vapaakauppasopimuksista, vaadittavista asiakirjoista ja erityistodistuksista, asiakirjojen laillistamisesta, tuotteiden pakkaus- ja merkintämääräyksistä, muista erityisvaatimuksista sekä tavaranäytteiden lähettämisestä.

Valtion omistamasta Finnverasta voit hakea lainaa, takauksia ja viennin rahoituspalveluita. Finnvera on vientitakuulaitos, erityisrahoittaja ja yritysten pankkirahoituksen täydentäjä. 90 prosenttia Finnveran asiakkaista on alle 10 henkilön yrityksiä. Finnvera on osa Team Finland -verkostoa.

Finnvera voi olla mukana monenlaisessa rahoitustarpeessa

Yrityskauppa. Kun ostat yrityksen, voit tarvita rahoitusta kauppahinnan maksamiseen tai investointeihin. Saatat tarvita myös käyttöpääomaa. Finnvera tarjoaa lainoja ja takauksia kattamaan pankin vakuustarpeita. Voit tehdä yrityskaupan joko liiketoimintakauppana tai osakekauppana. Liiketoimintakaupassa ostat toisen yrityksen liiketoiminnan eli esimerkiksi asiakkuudet, koneet ja brändin. Osakekaupassa ostat toisen yrityksen osakkeet tai osake-enemmistön.

Yrittäjälainan takaat henkilökohtaisesti. Sitä voi käyttää yrityskauppoihin. Yrittäjälainaa voidaan myöntää usealle saman yrityksen perustajalle tai osakkaalle.

Kun rahoitustarpeesi on suuri, harkitse joukkovelkakirjaa. Se soveltuu
esimerkiksi investointeihin, toiminnan laajentamiseen tai pääomarakenteen järjestelyyn.

Jos yrityksesi on toiminut yli kolme vuotta, voit hakea kasvulainaa merkittäviin kasvu- ja kansainvälistymishankkeisiin sekä yritysjärjestelyihin.

Jos sinulla on ulkomailla tytär- tai osakkuusyritys tai perustat sellaisen, voit hakea kansainvälistymisrahoitusta. Sillä rahoitetaan myös toimipaikan investointeja, kehittämistä tai kasvua. Tätä rahoitusta voit saada omaisuuden hankintaan tai osakepääoman korottamiseen ulkomaisessa tytär- tai yhteisyrityksessäsi.

Finnveran palvelut vientikauppojen rahoitukseen

Jos yrityksesi vie ulkomaille, voit saada Finnveralta monenlaista rahoitusta. Voit rahoittaa vientiäsi sekä suojautua luottotappioilta. Suuret vientikaupat voivat pysähtyä, jos rahaa ei ole.

Vientitakaus. Finnvera voi tukea yrityksesi vientiä takaamalla tarvitsemasi pankkirahoituksen.
Vientitakaus toimii vastavakuutena pankille tai muulle rahoittajalle, kun se myöntää yrityksesi puolesta vakuuden ulkomaiselle ostajalle.

Vientitakuu. Kun yrityksellesi on myönnetty vientitakuu, voit pidentää asiakkaasi maksuaikaa. Tämä voi auttaa kaupan syntymisessä. Vientitakuuta kannattaa hakea jo ennen kaupan syntymistä, mutta viimeistään ennen toimitusten käynnistymistä. Finnvera selvittää ulkomaisen asiakkaan luottokelpoisuuden luottotietojen ja tilinpäätöstietojen perusteella.

Vientisaatavatakuu. Kun haluat suojautua luottotappioilta vientikaupoissasi, joiden maksuaika on alle 180 päivää, sinun kannattaa hakea vientisaatavatakuuta. Takuu kattaa ostajasta johtuvan kaupallisen riskin, kuten sen, että asiakkaasi ei maksa laskujasi tai sen liiketoiminta on vaikeuksissa maan poliittisen tilanteen vuoksi. Voit käyttää vientisaatavatakuuta myös luoton vakuutena. Finnvera vakuuttaa lyhyen maksuajan vientikauppoja EU-maihin ja muihin läntisiin teollisuusmaihin vain rajoitetusti. Näihin maihin luottovakuutuksia kannattaa hakea yksityisiltä luottovakuuttajilta, kuten pankeilta.

Vekselitakuu. Vientikauppasi saattaa olla kiinni siitä, että pystyt järjestämään rahoituksen ulkomaiselle asiakkaallesi. Finnveralta haettavan vekselitakuun turvin pankki voi ostaa yritykseltäsi ostajan vekselin eli maksusitoumuksen. Samalla rahoituksen riskit siirtyvät Finnveralle. Yrityksesi saa kauppahinnan käteisellä.

Ulkoministeriön edustustojen Team Finland -palvelut ovat kaikkien suomalaisyritysten käytettävissä noin 90 maassa.

Edustustojen tarjoamat Team Finland -palvelut on jaoteltu kolmeen ryhmään:

1. Yhteyksien luominen

 • Verkostoitumistapaamiset ja -tilaisuudet
 • Viranomaiskontaktit, yrityskontaktit ja kontaktit muihin palvelutarjoajiin
 • Team Finland -matkojen käytännön toteutus yhteistyössä Business Finlandin kanssa
 • Suosituskirjeet yritysten avuksi

2. Tietopalvelut ja neuvonta

 • Liiketoimintaympäristöä koskeva tieto eri asemamaista yritysten tarpeisiin ja tähän liittyvä yritysten sparraaminen.
 • Poliittistaloudellista toimintaympäristöä koskeva yleisempi maakohtainen tieto (esim. maakatsaukset)
 • Liiketoimintamahdollisuuksia koskeva tieto, esim. maiden merkittävät kansainväliset hankinnat

3. Apu yrityksille kaupanesteissä ja kaksikäyttötuotteet

 • Edustustot auttavat yrityksiä niiden mahdollisesti kohtaamissa erilaisissa ulkomaankaupan esteissä (tullit, sertifioinnin, alkuperätodistukset, yms.)
 • Ulkoministeriössä on myös oma erillinen yksikkö, joka yhdessä Puolustusministeriön kanssa myöntää vientilupia ns. kaksikäyttötuotteisiin.

Lisätietoja:

Finnpartnership on Finnfundin ja ulkoministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma. Sen palveluita ovat liikekumppanuustuki, suomalaisia ja kehitysmaissa toimivia yrityksiä yhdistävä palvelu sekä neuvontapalvelut, koulutukset ja tapahtumat.

Liikekumppanuustuki voidaan käyttää paikallisen kumppanin löytämiseen, toiminnan suunnitteluun ja työntekijöiden koulutukseen. Matchmaking-hakutyökalulla voit löytää uusia liikekumppaneita kehittyviltä markkinoilta.

Lue lisää Finnpartnership-ohjelmasta.

Elinkeino- ja ympäristökeskukset (ELY)ovat alueellisia julkisia toimijoita, jotka tukevat pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä. Ne tarjoavat neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta.

ELY-keskusten yritysrahoitus koostuu erilaisista kehittämisavustuksista, joita voivat saada
sekä aloittavat että toimintaansa laajentavat pk-yritykset. Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on edistää yritysten pitkän ajan kilpailukykyä. Sinun kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksien Team Finland -yhteyshenkilöihin yrityksen vientiin- ja kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa.

Voit hakea yrityksellesi kehittämisavustusta kansainvälistymishankkeisiin oman alueesi ELY-keskuksesta. Hakemus on jätettavä ennen hankkeen aloittamista ja voit sisällyttää siihen esimerkiksi vienninedistämismatkoihin liittyvät lennot ja majoituskulut, mikäli ne ovat osa laajempaa ja suunnitelmallista kansainvälistymishanketta.

Tutustu Team Finlad -verkoston rahoituspalveluihin.

Osuuskunta Viexpo on Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkö. Se on osa Team Finland -verkostoa ja palvelee yritystäsi monipuolisesti vientipolun eri vaiheissa.

Kaupunkien ja kuntien kehitysyhtiöt ovat voittoa tavoittelemattomia yhtiöitä, joiden tavoite on lisätä alueen yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Ne auttavat esimerkiksi yrityksesi kehittämisessä ja rahoituksessa.

Business Finlandin Expert Search -palvelun avulla yritys voi löytää itselleen sopivan konsultin tukemaan kansainvälistä kasvuaan.

Suomen Yrittäjien aluejärjestöillä on hyvät verkostot, joiden kautta saat apua yrityksen kansainvälistymisessä.

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari auttaa yrityksiä Ruotsin markkinoihin liittyvissä kysymyksissä. Toiminta painottuu pk-yritysten auttamiseen ja valmentamiseen Ruotsin markkinoilla. SRKK palvelee yrityksiä suomen kielellä Tukholmasta käsin. SRKK tekee myös maksullisia toimeksiantoja.

EastCham Finland on asiantuntija- ja edunvalvontaorganisaatio. Osana Team Finland -verkostoa se tuottaa kansainvälistymispalveluita kaikille suomalaisille yrityksille. EastCham tunnistaa talouden signaalit ja tukee suomalaisten yritysten liiketoimintaa Keski-Aasian ja Etelä-Kaukasian markkinoilla sekä valmistautuu Ukrainan uudelleenrakentamiseen yhdessä yritysten kanssa. Lisäksi EastCham tekee pakoteneuvontaa.

Osuuskunta Viexpo auttaa yritystäsi kansainvälistymisen eri vaiheissa. Viexpo tarjoaa maksutonta vientineuvontaa yrityksille, jotka suunnittelevat viennin aloittamista, sekä yrityksille, jotka etsivät uutta näkökulmaa vientitoimintaansa. Neuvontapalveluiden lisäksi Viexpolla on maksullisia palveluita. Viexpo palvelee ruotsiksi ja suomeksi. Erityinen vahvuus ovat Pohjoismaat.

Saksan ulkomaankauppakamarien verkosto (AHK). Kauppakamari auttaa viennin kehittämisessä kilpailuanalyysistä asiakashankintaan, lakipalveluilla ja veroneuvonnalla. Saksan ulkomaankauppakamariverkosto palvelee yli 90 maassa ja sen palveluksessa on n. 2000 henkilöä. Suomalaisyritykset voivat käyttää verkoston palveluita samoihin hintoihin ja ehtoihin kuin saksalaiset. Apua voi luonnollisesti myös saada, kun suuntana on Saksa.

FinnCham -verkosto. Suomalaisyritysten yli 60 maahan perustamat kahdenväliset kauppayhdistykset, kauppakamarit ja killat tukevat yritysten kansainvälistymistä. Tavoitteena on liiketoimintakontaktien luominen Suomen ja kohdemaan välille. Keskuskauppakamari on koonnut nämä itsenäiset ja pitkälti vapaehtoisin voimin toimivat kauppakamarit yhteiseen Finncham-verkostoon. Ne tekevät kohdemaissa läheistä yhteistyötä Team Finland -verkoston kanssa.

Access2Market- tietokanta on hyödyllinen, jos viette tavaraa EU:n ulkopuolisiin maihin. Tietokanta on EU-komission siihen, että kauppasopimusten mahdollisuudet olisivat paremmin yritysten hyödynnettävissä. Tietokannassa on yli 120 maan tiedot tullitasoista ja tullaukseen tarvittavista asiakirjoista, vapaakauppasopimuksista, alkuperäsäännöistä ja mahdollisista kaupan esteistä.

Kansalaiset ja yritykset EU:ssa -tietokannasta löydät käytännön tietoa yrittämisestä EU:ssa. Haetko tietoa yritystoiminnasta EU:ssa ja sen ulkopuolella? Tässä osiossa on tietoa esimerkiksi verotuksesta, tuonnista ja viennistä sekä yritysten rahoitusmahdollisuuksista.

EU:n rahoitusportaalista löydät tietoa EU:n tukeman laina- ja riskipääomarahoituksen hakemisesta.

Euroopan pk-yritysportaalista löydät paljon tietoa pk-yrityksille tarjolla olevista EU-rahoitusmahdollisuuksista.

EU:n Enterprise Europe Network on maksuton pk-yrityksille kansainvälistymispalveluja tarjoava verkosto, jolla on asiantuntijoita yli 60 maassa.

Euroopan komission rahoittama verkosto tarjoaa yrityksellesi:
• yleistä kansainvälistymis- ja lakineuvontaa
• seminaareja ajankohtaisista aiheista
• tukea sopivan EU-rahoitusohjelman etsimiseen
• apua kansainvälisen yhteistyökumppanin hakuun
• palautekanavan, jossa voit kertoa EU-komissiolle kohtaamistasi sisämarkkinaongelmista
• analyysin yrityksesi kehittämiskohteista – suunnattu erityisesti innovaatiotoimintaan panostaville yrityksille.

Suomessa palveluita tarjoavat Business Finland, Helsingin seudun kauppakamari ja Turku Science Park. Asiantuntijoiden toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa, Mikkelissä ja Seinäjoella, mutta palvelut kattavat koko Suomen.

Maijun testikuva

Lataa maksuton opas

Lataa Suomen Yrittäjien kansainvälistyvän yrityksen rahoitus ja palvelut -opas avuksesi.