Bedömning av konsekvenserna för företag

Bedömning av konsekvenserna för företag är en viktig del av beslutsfattandet, och en del av förberedelserna. I den bifogade handboken kan du bekanta dig närmare med bedömningen av konsekvenserna för företag.