Arbetsgivaravgifter 2021

En arbetsgivare är skyldig att betala som lönebikostnader försäkringsavgifter av olika slag, till exempel olycksfallsförsäkringspremien och arbetslöshetsförsäkringsavgiften. Försäkringsavgifternas belopp eller betalningsskyldigheten kan påverkas av arbetstagarens ålder, anställningsförhållandets längd eller lönebeloppet.

På den här sidan hittar du information om följande arbetsgivaravgifter:

Utnyttja dina medlemsförmåner

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster

Investerings- och belöningstjänster

Investerings- och belöningstjänster

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsavgifter

Arbetstagare i åldern 17–67

ARBETSGIVARENS ANDEL (% av lönen)
(2021 används lönesumman för 2019)
2021
Den genomsnittliga arbetspensionsavgiften.
– Eventuell kundåterbäring och omkostnadsrabatt inverkar nedsättande på avgiften. Om arbetsgivarens
lönesumma år 2019 har varit minst 2 125 500 euro är försäkringsavgiften därtill beroende av
invalidpensionsavgiften i enlighet med avgiftsklassen och nedsättningen av avgiftsförlustandelen.
24,8 %
Tillfällig arbetsgivare
Inga fast anställda och lönesumman för sex månader under 8 790 euro.
24,8 %
ARBETSTAGARENS ANDEL (% av lönen)
Arbetstagarens andel ingår i totalavgiften. Arbetsgivaren innehåller avgiften från lönen.
Under åren 2017–2025 innehålls det på grund av övergångsbestämmelsen av 53–62-åringar en avgift som är 1,5 procentenheter större. Under denna period samlas det 1,7 procent pension i stället för 1,5 procent.
2021
17–52-åringar7,15 %
53–62-åringar (övergångsbestämmelse 2017–2025)8,65 %
63–67-åringar7,15 %
Nedre gränsen för ArPL-inkomsten2021
Inga fast anställda och lönesumman för sex månader under 8 790 euro.61,37 €/mån.

Sjukförsäkringsavgift

Arbetstagare i åldern 17–67

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas till Skatteförvaltningen tillsammans med andra skatter på eget initiativ. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas inte för löner som har betalats till under 16-åringar eller personer som fyllt 68.

2021
En privat arbetsgivares sjukförsäkringsavgift1,53 %

Arbetslöshetsförsäkringsavgifter

Arbetslöshetsförsäkringsavgiften tas ut för arbetstagare i åldern 17–64.

Upp till en lönesumma på 2 169 0002021
Arbetsgivarens andel0,50 %
Arbetstagarens andel1,40 %
Sammanlagt1,90 %
För den del som överstiger 2 169 000 euro2021
Arbetsgivarens andel1,90 %
Arbetstagarens andel1,40 %
Sammanlagt3,30 %
Från lönesumman av en ArPL-försäkrad delägare
Tas inte ut av FöPL-försäkringsskyldiga
2021
Arbetsgivarens andel0,50 %
Arbetstagarens andel0,65 %
Sammanlagt1,15 %

Arbetsolycksfallsförsäkring

2021
Den genomsnittliga arbetsolycksfallsförsäkringspremien.
Obligatorisk när den totala lönesumman som betalats till de anställda under ett kalenderår är
1 300 euro.
0,70 %

Grupplivförsäkring

2021
Den genomsnittliga grupplivförsäkringspremien.
Olycksfallsförsäkringsbolaget tar ut i samband med olycksfallsförsäkringspremien. Premierna varierar enligt bolag.
0,70 %