Työnantajamaksut 2021

Työnantaja on velvollinen maksamaan palkanmaksun oheiskustannuksina erilaisia vakuutusmaksuja, kuten tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksua. Vakuutusmaksujen määrään tai maksuvelvoitteeseen voi vaikuttaa työntekijän ikä, työsuhteen kesto tai palkan määrä.

Tällä sivulla kerromme seuraavien työnantajamaksujen määrät:

  • Työeläkevakuutusmaksut
  • Sairausvakuutusmaksu
  • Työttömyysvakuutusmaksut
  • Työtapaturmavakuutus
  • Ryhmähenkivakuutus

Hyödynnä jäsenedut

Fennia
Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Vakuutukset

Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Työeläkevakuuttamisen palvelut

Työeläkevakuutusmaksut

17–67-vuotias työntekijä

TYÖNANTAJAN OSUUS (% palkasta)
(v. 2021 käytetään vuoden 2019 palkkasummaa)
2021
– Alle 2 125 500 euroa
– Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2019 on ollut vähintään 2 125 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.
24,8 %
Tilapäinen työnantaja
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 790 €/6 kk
24,8 %
TYÖNTEKIJÄN OSUUS (% palkasta)
Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun. Työnantaja pidättää maksun palkasta.
Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä​ suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.
2021
17–52-vuotiaat7,15 %
53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017–2025)8,65 %
​63–67-vuotiaat7,15 %
TYEL-ansion alaraja2021
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 790 €/6 kk61,37 €/kk

Sairausvakuutusmaksu

16–67-vuotias työntekijä

Työantajan sairausvakuutusmaksu (työnantajan sava-maksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

2021
Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu1,53 %

Työttömyysvakuutusmaksut

17–64-vuotias työntekijä

2 169 000 euron palkkasummaan asti2021
Työnantajan osuus0,50 %
Työntekijän osuus1,40 %
Yhteensä1,90 %
2 169 000 euroa ylittävältä osalta2021
Työnantajan osuus1,90 %
Työntekijän osuus1,40 %
Yhteensä3,30 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä
2021
Työnantajan osuus0,50 %
Työntekijän osuus0,65 %
Yhteensä1,15 %

Työtapaturmavakuutus

2021
Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöille maksettujen palkkojen yhteissumma on 1 300 euroa (keskimäärin).0,70 %

Ryhmähenkivakuutus

2021
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin).0,07 %