Arbetsgivaravgifter 2023

En arbetsgivare är skyldig att betala som lönebikostnader försäkringsavgifter av olika slag, till exempel olycksfallsförsäkringspremien och arbetslöshetsförsäkringsavgiften. Försäkringsavgifternas belopp eller betalningsskyldigheten kan påverkas av arbetstagarens ålder, anställningsförhållandets längd eller lönebeloppet.

På den här sidan hittar du information om följande arbetsgivaravgifter:

Utnyttja dina medlemsförmåner

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster

Investerings- och belöningstjänster

Investerings- och belöningstjänster

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsavgifter

Arbetstagare i åldern 17–67

Arbetspensionsavgiften 2023 innehåller den andra återkravsdelen av den rabatt som gavs i arbetspensionsavgiften 2020.

Den genomsnittliga arbetspensionsavgiften är medeltalet av de arbetspensionsavgifter som olika arbetspensionsbolag tar ut. De årligen fastställda arbetspensionsavgifterna varierar mellan arbetspensionsbolagen. Pensionsförsäkringspremiernas belopp påverkas av de återbäringar som pensionsförsäkringsbolagen fått och som baserar sig på den avkastningsandel som bolagets solvensställning medfört.

ARBETSGIVARENS ANDEL (% av lönen)
(2023 används lönesumman för 2021)
2023
Tillfällig arbetsgivare
Inga fast anställda eller lönesumman för sex månader under 9 348 euro.
26,20 %
Den genomsnittliga arbetspensionsavgiften.
– Eventuell kundåterbäring och omkostnadsrabatt inverkar nedsättande på avgiften. Om arbetsgivarens lönesumma år 2021 har varit minst 2 197 500 euro är försäkringsavgiften därtill beroende av invalidpensionsavgiften i enlighet med avgiftsklassen och nedsättningen av avgiftsförlustandelen.
24,84 %
ARBETSTAGARENS ANDEL (% av lönen)
Arbetstagarens andel ingår i totalavgiften. Arbetsgivaren innehåller avgiften från lönen.
Under åren 2017–2025 innehålls det på grund av övergångsbestämmelsen av 53–62-åringar en avgift som är 1,5 procentenheter större. Under denna period samlas det 1,7 procent pension i stället för 1,5 procent.
2023
17–52-åringar7,15 %
53–62-åringar (övergångsbestämmelse 2017–2025)8,65 %
63–67-åringar7,15 %
Nedre gränsen för ArPL-inkomsten2023
Inga fast anställda och lönesumman för sex månader under 9 348 euro.65,26 €/mån.

Sjukförsäkringsavgift

Arbetstagare i åldern 16–67

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas till Skatteförvaltningen tillsammans med andra skatter på eget initiativ. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas inte för löner som har betalats till under 16-åringar eller personer som fyllt 68.

2023
En privat arbetsgivares sjukförsäkringsavgift1,53 %

Arbetslöshetsförsäkringsavgifter

Arbetslöshetsförsäkringsavgiften tas ut för arbetstagare i åldern 18–64.

Upp till en lönesumma på 2 251 5002023
Arbetsgivarens andel0,52 %
Arbetstagarens andel1,50 %
Sammanlagt2,02 %
För den del som överstiger 2 251 500 euro2023
Arbetsgivarens andel2,06 %
Arbetstagarens andel1,50 %
Sammanlagt3,56 %
Från lönesumman av en ArPL-försäkrad delägare
Tas inte ut av FöPL-försäkringsskyldiga
2023
Arbetsgivarens andel0,52 %
Arbetstagarens andel0,75 %
Sammanlagt1,27 %

Arbetsolycksfallsförsäkring

2023
Den genomsnittliga arbetsolycksfallsförsäkringspremien.
Obligatorisk när den totala lönesumman som betalats till de anställda under ett kalenderår är
1 400 euro.
0,70 %

Grupplivförsäkring

2023
Den genomsnittliga grupplivförsäkringspremien.
Olycksfallsförsäkringsbolaget tar ut i samband med olycksfallsförsäkringspremien. Premierna varierar enligt bolag.
0,06 %