Etsi

Laki
Tiedote

Tutkimus selvittää yrityksiin ja niiden työntekijöihin kohdistuvaa rikollisuutta

Helsingin yliopisto toteuttaa yritysuhritutkimuksen, jossa kartoitetaan vähittäiskaupan sekä matkailu- ja ravintola-alan toimipisteisiin ja niiden työntekijöihin kohdistuvia rikoksia.

Yrityksiin ja niiden työntekijöihin kohdistuva rikollisuus on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Rikollisuus ja häiriökäyttäytyminen aiheuttavat kustannuksia ja haittoja liiketoiminnalle sekä heikentävät henkilöstön turvallisuutta ja työssä viihtymistä. Siksi Helsingin yliopisto tutkii ilmiötä matkailu- ja ravintolayrityksissä. Tutkimuksen puhelinhaastattelut ovat käynnistyneet. Haastatteluja tehdään kesäkuuhun 2018 saakka.

Tutkimuksessa selvitetään yrityksiin kohdistuvia varkauksia ja vahingontekoja sekä työntekijöiden kokemia väkivalta- ja uhkatilanteita. Tuloksia käytetään yritys- ja työturvallisuuden kehittämiseen, seurantaan ja tutkimukseen.

– On tärkeää tutkia yrityksiin kohdistuvaa rikollisuutta ja rikollisuuden muuttuvia tekomuotoja, jotta lainsäädäntömme tukee jatkossakin riittävässä määrin rikoksen uhriksi joutunutta yrittäjää. Tämän vuoksi myös Suomen Yrittäjät on mukana yritysuhritutkimuksen taustaryhmässä, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Puhelinhaastattelut suorittaa Kantar TNS Oy Helsingin yliopiston toimeksiannosta. Tutkimuksessa on mukana noin 3000 vähittäiskaupan sekä matkailu- ja ravintola-alan toimipaikkaa ero puolilla Suomea. Tutkimus toteutetaan luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan siten että toimipaikat tai yritykset eivät ole tunnistettavissa. Tutkimusta rahoittavat Työsuojelurahasto, oikeusministeriö ja sisäministeriö.

 

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Elsa Saarikkomäki, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto
, puh. 029 412 0872