Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Pk-yritysbarometri: Kasvu jatkuu, mutta investoinnit laahaavat

Suurempi osa pk-yrityksistä vähentää kuin lisää investointeja. Odotukset suhdanteiden ja oman yrityksen liikevaihdon kehityksestä ovat myönteiset, mutta vaimeammat kuin ennen. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta pk-yritysbarometrista, johon vastasi yli 6 000 pk-yrittäjää. Baro-metrin ovat teettäneet Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Pk-yritysten menestyminen perustuu niiden uudistumiskykyyn.

– Moni yrittäjä pohtii kasvavan epävarmuuden keskellä, uskallanko työllistää ja investoida. On siksi tärkeä, että hallitus budjettiriihessään tekee päätöksiä, jotka vahvistavat luottamusta talouteen ja yrittäjyyteen sekä kannustavat investointeihin. On hyvin vakava tilanne, jos suomalainen yrittäjä ei uskalla investoida, kuten barometri viestii, sanoo elinkeinoministeri Katri Kulmuni.

Pk-yritysbarometriin vastanneet pk-yritykset tekevät erilaisia teknologiaan, osaamiseen ja liiketoimintaan liittyviä uudistuksia, jotka tukevat niiden menestymistä.

– On ilahduttavaa, että lähes 60 prosenttia on kouluttanut henkilöstöään, reilu neljännes on ottanut käyttöön uutta teknologiaa ja viidennes on ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja, toteaa Kulmuni. 

Pk-yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan, mutta odotukset laskeneet

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä 27 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 17 prosenttia pelkää niiden heikkenevän. Odotukset ovat positiivi-set, mutta vaimentuneet viime keväästä. Myös liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan, vaikka kasvuodotukset ovat laskeneet.  

Suurimmat haasteet pk-yritysten arvioissa on investointien lähiajan kehityksessä. Odotukset ovat selvästi negatiiviset, ja jatkoivat laskuaan. Kaikkien muiden toimialojen paitsi teollisuuden investointien saldoluku painui negatiiviseksi.  

– Jatkuessaan investoimattomuus vaarantaa tulevien vuosien kasvun, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä sanoo. 

Pk-yrityksiin syntyy vähemmän uutta työtä   

Talouskasvun hidastuminen ja epävarmuus tulevasta kehityksestä heikentävät odotuksia henkilökunnan määrän kehityksestä aiempaa voimakkaammin: odotukset henkilökunnan mää-rän kehityksestä ovat heikommat kuin odotukset yleisestä talouskehityksestä.  

– Edelleenkin pk-yrityksissä on tarve lisätä henkilöstöä, mutta lisäkannusteita tarvitaan, jotta työllisyystavoitteet voisivat toteutua, Kuismanen sanoo.   

Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä ei kasva  

Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt puolitoista vuotta samana, mutta verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen niiden määrä on laskenut.  

– Huolestuttavaa on lisäksi se, että niiden yritysten, jotka eivät ilmoita tavoittelevansa kasvua, määrä on trendinomaisessa nousussa, Kuismanen sanoo.   

Kasvuhakuisilla yrityksillä suurin tarve rahoitukselle

Barometrin mukaan rahoituksen saatavuus ja ehdot ovat säilyneet kohtuullisella tasolla. Niiden yritysten määrä, jotka eivät hae rahoitusta, vaikka sille olisi tarvetta, on edelleen vähen-tynyt.

Myönteistä rahoituksenottamisaikomuksissa on kasvuhakuisten yritysten suurena säilynyt ja jopa hieman kasvanut kiinnostus ulkoista rahoitusta kohtaan.

– Kasvuhakuisilla yrityksillä on suurin tarve rahoitukselle ja yksi yleisimmistä kasvun esteistä niille on rahoituksen saatavuus. Finnvera toi syksyllä rahoitusmarkkinoille uuden pk-takauksen helpottamaan keskeisintä saatavuuden pullonkaulaa eli vakuuspulaa, kertoo Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.


Lisätietoja: 

Tutustu syksyn 2019 Pk-yritysbarometriin.

pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, puh. 050 3560 705,
elinkeinoministerin erityisavustaja Kari Jääskeläinen, TEM, puh. 044 058 1030,  
neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo, TEM, puh. 0295 048 084,  
liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä, Finnvera Oyj, puh. 029 460 2576,