Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Kysely: Noin 90 prosenttia maahan muuttaneista yrittäjistä ongelmissa koronan takia 

Koronakriisi on kurittanut maahan muuttaneiden yrittäjien yrityksiä vielä kovemmin kuin Suomessa syntyneiden yrittäjien yrityksiä, käy ilmi Suomen Yrittäjien kyselystä.

Maahan muuttaneiden yrittäjyysaktiivisuus on jo pitkään ollut kasvava trendi. Siksi Suomen Yrittäjät kysyi huhti-toukokuun vaihteessa maahan muuttaneilta yrittäjiltä siitä, miten koronakriisi on vaikuttanut heidän yritystensä toimintaan. Kyselyyn vastasi 113 yrittäjää. Suomessa on noin 10 000 muualta muuttanutta yrittäjää, eli kysely tavoitti heistä yli prosentin. 

Tulokset ovat suuntaa antavia, mutta puhuvat karua kieltä: 

  • 92 prosenttia vastaajista kokee, että koronakriisi on vaikeuttanut heidän tilannettaan yrittäjinä. 
  • 67 prosentilla vastaajista myynti on laskenut. 
  • 29 prosenttia on turvautunut yrittäjän työttömyysturvaan tai aikoo tehdä niin. 
  • 20 prosenttia ei usko edes selviytyvänsä kriisistä. 
  • 38 prosenttia vastaajista voi kohtalaisen hyvin, mutta 38 prosenttia todella huonosti.   

Kun vertaa tuloksia huhti- ja toukokuussa toteutettuihin suomenkielisiin Yrittäjägallup-kyselyihin, käy ilmi, että koronakriisi on kurittanut maahan muuttaneiden yrittäjien yrityksiä vielä kovemmin kuin Suomessa syntyneiden yrittäjien yrityksiä. 

– Koronakriisi on vaikea lähes kaikille yrittäjille, mutta etenkin niille, jotka eivät puhu sujuvaa suomea tai ruotsia sekä toimivat alalla, johon korona on iskenyt erityisen kovasti, verkostopäällikkö Aicha Manai Suomen Yrittäjistä tulkitsee tuloksia. 

Manain mukaan kielitaidon puute vaikeuttaa esimerkiksi tukihakemuksien täyttämistä sekä tiedon ja neuvonnan vastaanottamista. 

Hyvinvointi jakautuu: suuri osa voi melko hyvin, mutta yhtä suuri osa todella huonosti

On huolestuttavaa huomata, että 38 prosenttia maahan muuttaneista yrittäjistä kokee voivansa kohtalaisen hyvin ja toiset 38 prosenttia kertovat voivansa todella huonosti. Ainoastaan kolme prosenttia vastasi voivansa paremmin kuin koskaan.

– Kaukana synnyinmaastaan elävien yrittäjien mahdollisuudet tavata omia perheenjäseniään tai saada esimerkiksi puolisoaan tai lapsiaan Suomeen ovat vaikeutuneet koronakriisin aikana huomattavasti ja tämä heijastuu auttamatta myös yrittäjien henkiseen hyvinvointiin, Manai huomauttaa. 

Menetetty myynti iskee kovaa

Kyselyyn vastanneista yrittäjistä 34 prosentilla myynti oli puolittunut, 21 prosentilla myynti oli laskenut 10–30 prosenttia ja 20 prosentilla 30–50 prosenttia. 20 prosentilla myynti oli lakannut kokonaan. Ainoastaan seitsemän prosenttia vastaajista uskoi liikevaihtonsa kasvavan seuraavan kahden viikon sisään. 

Vaikka myynti laski noin rajusti, yli puolet työllistävistä maahan muuttaneista yrittäjistä ei ollut lomauttanut tai irtisanonut työntekijöitään. 62 prosenttia ei ollut neuvotellut pankkinsa kanssa esimerkiksi lainakysymyksistä. 

Maahan muuttaneiden yritykset keskittyvät palvelualoille. Tukku- ja vähittäiskaupan osuus maahan muuttaneiden yrityksistä on yli neljännes. Yrityksiä on paljon myös kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. 

– Juuri näihin toimialoihin korona iski heti. Ei siis ihme, että lähes 70 prosentilla myynti laski ja joka viidennes pelkää pahinta, eli yritystoiminnan lopettamista tai konkurssia, Manai sanoo. 

Koronakriisin vaikutukset tuntuvat rajusti myös vientiteollisuudessa, joka on ollut kasvava toimiala maahan muuttaneiden yrittäjien keskuudessa. Erilaiset konsulttiyritykset sekä vienti- ja tuontiyritykset ovat lisääntyneet lähivuosina, sillä monet suomalaiset yritykset ovat kotimarkkinoiden kapeuden takia pyrkineet saamaan jalansijaa kansainvälisiltä markkinoilta. Tämä kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia koulutetuille ja kansainvälisille henkilöille, joista osa tukee myös Suomeen sijoittautuvia ulkomaalaisia yrityksiä. 

Lisäksi lähes puolet vastaajista on yksinyrittäjiä, joiden asema on ollut erityisen ahtaalla kriisin keskellä.

Konkurssiaalto pitää välttää

– Maahan muuttaneiden yrittäjien yrityksissä työskentelee yli 30 000 ihmistä. On tärkeää, että pidämme huolen siitä, että näillä ihmisillä on jatkossakin työpaikka ja yritykset välttävät konkurssiaallon, Manai sanoo. 

–  Maksujärjestelyt, suorat tuet ja kehittämisrahoitukset ovat osa suurta kokonaisuutta, jonka varaan rakennamme aikakautta jälkeen koronan. Maahan muuttaneiden yrittäjien kohdalla tulee huomioida tuen hakijan mahdollinen kielitaito, heikon suomen kielen ei tulla olla este yrityksen kehittämiselle. On hienoa, että monet tahot ovat panostaneet moni- ja selkokieliseen viestintään, se ei ole keneltäkään pois vaan päinvastoin lisää monien yrittäjien selviytymiskykyä. 


Lisätietoja:

Tutustu kyselyyn koronakriisin vaikutuksista maahan muuttaneiden yrittäjien yrityksiin

verkostopäällikkö Aicha Manai, Suomen Yrittäjät, p. 044 555 3220, aicha.manai @ yrittajat.fi