Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Lapset, nuoret, yrittäjät ja työntekijät huomioon koulutuspanostuksissa 

– Suomessa pitää vahvistaa lasten ja nuorten sekä yrittäjien ja työntekijöiden oppimista ja osaamista. Oppivelvollisuuden laajentaminen ei ole kuitenkaan paras tapa parantaa tilannetta, vaikka sen tavoite on oikea. Lisäresursseja tarvitaan muualla kuin maksuttomissa materiaaleissa tai koulumatkoissa, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo. 

Lausuntokierros oppivelvollisuuden laajentamisesta päättyy 15. kesäkuuta. 

– Osaaminen on silta yli vaikeiden aikojen, joten hallituksen on tehtävä osaamiseen ja koulutukseen panostuksia. Niukat yhteiset varat on kuitenkin sijoitettava viisaasti, Pentikäinen sanoo. 

Yrittäjät pitää  oppivelvollisuusuudistuksen taustalla olevia  tavoitteita oikeina. Jokaisen nuoren olisi tärkeätä suorittaa toisen asteen tutkinto. Hallituksen esittämä oppivelvollisuuden laajentaminen on kuitenkin Yrittäjien mielestä keinona väärä.  

– Se ohjaa leijonanosan koulutuksen niukoista lisäresursseista maksuttomiin oppimateriaaleihin ja koulumatkoihin, Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen toteaa. 

– Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus on harkitsematon linjaus, koska ammatillisen koulutuksen rahoitus on edellisten hallituskausien aikana supistunut. Säästöt ovat näkyneet paitsi oppilaitosten opetuksessa myös työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa, johon erityisesti pienyritykset kaipaavat tukea, Vartiainen toteaa.  

– Tässä tilanteessa lisäresurssi olisi käytettävä opetuksen ja ohjauksen vahvistamiseen varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa, ammattioppilaitoksissa ja työpaikoilla, Vartiainen jatkaa. 

Koronapandemia lisää painetta yritysläheisten oppimispalvelujen kehittämiseen 

Kantarin Yrittäjille tammikuussa tekemän Yrittäjägallupin mukaan 46 prosentilla pk-yrityksistä oli ollut vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. Yli 10 henkilön yrityksistä 73 prosenttia oli kokenut ongelmia. Haasteita oli yhtäläisesti ympäri Suomen. 30 prosenttia ilmoitti osaajapulan estäneen yrityksen kasvua. 

– Pandemia kiihdyttää teknologiamurrosta. Elinkeinot ja ammatit muuttuvat entistä nopeammin. Moni työntekijä ja yrittäjä on tilanteessa, jossa vanhoilla opeilla ei voi jatkaa. Jos tarve tietojen ja taitojen päivittämiselle oli kasvussa jo ennen koronaa, on se kriisin jälkeen vielä kertaluokkaa isompi, Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä toteaa. 

Hallituksen käynnistämä jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistus on tämän vuoksi Yrittäjien mielestä tärkeä. Sen on ulotuttava hallitus- ja oppositiopuolueiden yhteisen strategian saattelemana yli hallituskausien.  

– Osana uudistusta olisi käynnistettävä korkeakoulujen oppisopimustyyppisen järjestelmän valmistelu sekä yrityslähtöisten osaamisverkostojen kokeilu. Ensimmäinen vastaisi korkean osaamisen kysynnän kasvuun. Jälkimmäinen toisi oppimispalvelut lähemmäksi yritysten arkea ja rakentaisi yrityksiin väkevämpää osaamisen johtamisen kulttuuria, Mikkilä sanoo. 

Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.fi 
digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät, 045 129 6791, joonas.mikkila @ yrittajat.fi 
koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen, Suomen Yrittäjät, 044 985 5005, marja.vartiainen @ yrittajat.fi 

Tutustu Yrittäjägallupiin osaavasta työvoimasta.