Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Salminen SMEunitedin hallitukseen ja sosiaaliasioiden valiokunnan johtoon

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen valittiin pk-yrittäjien eurooppalaisen kattojärjestön SMEunitedin hallitukseen ja sosiaaliasioiden valiokunnan johtajaksi. 

Suomen Yrittäjien uudesi puheenjohtaja Petri Salminen valittiin 3.12.2020 SMEunitedin hallitukseen. 

– Tavoitteeni SMEunitedissa on tuoda pk-yritysten, erityisesti suomalaisten yritysten, näkemykset ja tarpeet eurooppalaiseen päätöksentekoon ja EU-vaikuttamisen ytimeen, Salminen sanoo. 

Salmisen mukaan suomalaisilla pk-yrityksillä on vahvat perusteet menestyä nyt valloilla olevien trendien vahvistuessa maailmanlaajuisesti. 

– Vastuullinen toiminta, asiantuntemus ja luotettavuus ovat ominaisuuksia, joiden merkitys on kasvanut etäyhteyksien maailmassa. Näillä alueilla suomalaisilla pk-yrityksillä on jo ennestään kokemusta ja hyvä maine.

Koronakriisi vain vahvistanut EU-vaikuttamisen tärkeyttä

Salminen kertoo, että SMEunited on Suomen Yrittäjille tärkeä vaikuttamiskanava EU-päätöksentekoon, sillä laajassa eurooppalaisessa yrittäjien yhteisössä voi vaikuttaa päätöksentekoon suuren yrittäjäjoukon yhteisellä äänellä.

– Suomen Yrittäjät vaikuttaa erittäin aktiivisesi Eurooppa-tasolla, olemme SMEunitedissa tunnettuja asiantuntevasta ja oikea-aikaisesta vaikuttamisesta. Salmisen nimitykset vankistavat asemaamme, Suomen Yrittäjien kansainvälisistä asioista vastaava pääekonomisti Mika Kuismanen kommentoi valintaa. 

Salmisen mukaan erityisen merkittävää Euroopan kattava yhteistyö yrittäjien välillä on tällaisena aikana, kun maailmanlaajuinen pandemia on muuttanut toimintaympäristöämme tavalla, jota emme olisi osanneet kuvitellakaan vielä vuosi sitten. 

– Yritysten tukeminen kriisivaiheen yli ja pk-yritysten roolin tunnistaminen talouden jälleenrakennusvaiheessa on yhteinen tehtävämme.

Työelämän muutos esiin sosiaaliasioiden valiokunnassa

SMEunitedissa on seitsemän eri aiheiden valiokuntaa. Niissä neuvotellaan eurooppalaisten pk-yritysten yhteisistä kannoista EU-lainsäädäntöaloitteisiin. Salminen valittiin samalla johtamaan sosiaaliasioiden valiokuntaa. 

Toimialasta riippuen jopa kaksi kolmasosaa sääntelystä on EU-lähtöistä. Sosiaaliasioiden valiokunnassa käsitellään Euroopan unionin työ- ja sosiaalilainsäädäntöaloitteita. 

– Sosiaaliasioiden valiokunnalla on tärkeä rooli ymmärtää työelämän muutosta ja vaikuttaa EU-päätöksentekoon niin, että yrityksille on tarjolla osaavaa työvoimaa ja yritykset pystyvät kehittämään toimintaansa ilman liiallista sääntelyä, Salminen arvioi johdettavakseen saamaansa valiokuntaa. 

Yli 12 miljoonaa eurooppalaista yritystä yhdessä

SMEunited ajaa pienten ja keskisuurten yritysten asiaa EU-lainsäädännössä. Järjestöön kuuluu noin 70 yrittäjäjärjestöä yli 30 Euroopan maasta. Järjestö edustaa yli 12 miljoonaa pk-yritystä. 

Suomen Yrittäjillä ja liikennejärjestöillä on yhteinen toimisto Brysselissä.