Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Työelämägallup: Työelämässä olevat kannattavat työttömyysturvan porrastamista

59 prosenttia työllisistä on sitä mieltä, että työttömyysturvaa pitää porrastaa niin, että se kannustaa vastaanottamaan työtä. – Viesti on selvä. Odotan, että hallitus edistää asiaa tänä keväänä puoliväliriihessä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Kantar TNS kysyi Suomen Yrittäjien toimeksiannosta työelämässä olevilta mielipiteitä työttömyysturvan porrastamisesta. Kyselyyn vastasi 1061 työelämässä olevaa. 

Enemmistö (59 %) työllisistä on sitä mieltä, että työttömyysturvaa pitäisi porrastaa siten, että se kannustaisi enemmän työn vastaanottamiseen. 25 prosenttia vastustaa asiaa ja 16 prosenttia ei osaa arvioida sitä. 

– Työttömyysturvan porrastuksella on yllättävän vahva työelämässä olevien tuki. Työttömyysturvan porrastus on myös tutkitusti tehokas keino lisätä työllisyyttä. Sitä ei voi olla käyttämättä, kun hallitus tekee työllisyystoimiaan, Pentikäinen sanoo.

Yleinen ansioturva saa kannatusta

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa saa työttömäksi jäävistä vain ne, jotka kuuluvat johonkin työttömyyskassaan. Kaikki työntekijät maksavat työttömyysvakuutusmaksua, mutta eivät siis saa maksulle mitään vastinetta, jos eivät ole työttömyyskassan jäseniä.   

Työllisistä 44 prosenttia pitää hyvänä yleistä ansioturvaa, joka antaisi ansiosidonnaisen turvan myös niille, jotka eivät ole työttömyyskassojen jäseniä. Kolmannes pitää ideaa huonona ja 23 prosenttia ei osaa arvioida ehdotusta. 

Asia saa eniten kannatusta yrittäjiltä (62 %), ammattiliittoon kuulumattomilta (57 %), miehiltä (47 %) ja 18–29-vuotiailta (47 %). Eniten uudistusta kannatetaan alle 10 työntekijän (50 %) ja vähiten yli 100 työntekijän (40 %) työpaikoilla.  

– Kyse on oikeudenmukaisuudesta. Koronakriisi on koetellut erityisesti sellaisia työntekijöitä, joilta puuttuu ansioturva. Jokaisen ansioturvan rahoittajalla on oikeus turvaan. Sitä ei pidä viedä järjestö- ja valtasyistä, työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Eläkeputken poisto ei saa laajaa kannatusta työllisiltä

Marinin hallitus päätti loppuvuodesta 2020 poistaa niin kutsutun eläkeputken asteittain. Syynä oli tarve parantaa työllisyyttä. 

Päätöstä pitää hyvänä alle viidennes (19 %) työllisistä. Asiaa pitää huonona lähes puolet (44 %). 38 prosenttia Työelämägallupin vastaajista ei osaa arvioida hallituksen päätöstä puoleen tai toiseen. 

– Eläkeputkella on ollut laajaa kannatusta. Ymmärrän, että yksilön – myös työnantajayrittäjän – näkökulmasta sillä on ollut merkitystä, Pentikäinen kommentoi.

Näin kysyttiin

  • Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Vastaajia oli 1061. 
  • Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia.
  • Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. 
  • Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum -nettipaneelista. 
  • Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 %-yksikköä 50 prosentin tulostasolla.Kysely tehtiin 30.12.2020–6.1.2021

Lisätietoja:

Tutustu Työelämägallupiin ansioturvasta ja eläkeputkesta.

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472,