Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Whistleblowing-laki suojaa epäkohdista ilmoittajia – tarkista, pitääkö yrityksesi ottaa ilmoituskanava käyttöön 

Pian kaikissa yli 50 työntekijän yrityksissä pitää ottaa käyttöön sisäinen ilmoituskanava, jossa työntekijät voivat ilmoittaa, jos ovat huomanneet väärinkäytöksiä yrityksen toiminnassa.  – Vaikka laki on tulossa voimaan jo tämän vuoden lopulla, erityisesti pienten yritysten kannattaa rauhassa arvioida, millainen ilmoituskanava on niiden kannalta tarkoituksenmukainen, Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo. 

Ilmoittajan suojelua koskevan niin sanotun whistleblowing-lain on tarkoitus tulla voimaan 17.12.2021. Yritysten on hyvä huomata tulevan lain vaatimukset jo nyt, jotta ne ehtivät varautua. 

Lakia valmisteleva työryhmä julkaisi mietintönsä 2.7.2021.  

Lain taustalla on EU:n direktiivi, joka edellyttää EU:n oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua. Direktiivi edellyttää, että tietyistä lain rikkomisista ja väärinkäytöksistä voidaan ilmoittaa ja saada suojelua. Ilmoittaa voisi esimerkiksi ympäristönsuojelua tai kansanterveyttä koskevien lakien rikkomisista. Direktiivi tunnetaan myös nimellä whistleblowing-direktiivi. 

Laki velvoittaa kaikkia vähintään 50 työntekijän yrityksiä ottamaan käyttöön sisäisen ilmoituskanavan, jonka kautta työntekijät tai esimerkiksi alihankkijan työntekijät voivat ilmoittaa työpaikan toiminnassa tapahtuneista väärinkäytöksistä. Sisäisen kanavan perustaminen ei kuitenkaan koske toiminimellä toimivia yrityksiä.

– Laissa säädetään kolmiportaisesta menettelystä väärinkäytöksistä ilmoittamiseen: Ensisijaisesti ilmoitus on tehtävä sisäiseen ilmoituskanavaan. Jos korjaaviin toimiin ei ryhdytä, väärinkäytöksestä voi ilmoittaa viranomaisen ylläpitämään ilmoituskanavaan ja sen jälkeen julkisuuteen, asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä selventää. 

– Sisäinen ilmoittaminen antaa yritykselle mahdollisuuden selvittää mahdollisia rikkomuksia sisäisesti ennen kuin asia voidaan saattaa viranomaisen käsiteltäväksi tai julkisuuteen, hän jatkaa. 

Tietyillä aloilla kanava tarvitaan myös pieniin yrityksiin  

Sisäinen ilmoituskanava on perustettava myös, jos yritys toimii rahanpesulain (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä) soveltamisalalla. Tällöin 50 työntekijän rajaa ei sovelleta, vaan ilmoituskanava on oltava kaikenkokoisissa yrityksissä. Rahanpesulakia sovelletaan esimerkiksi tilitoimistoihin, kiinteistönvälittäjiin, lakiasiaintoimistoihin ja rahoitus- ja vakuutusalan toimijoihin. 

– Pienissä yrityksissä sisäisen ilmoituskanavan perustaminen voi tuntua tarpeettomalta. Ilmoituksia ei todennäköisesti tehdä kuin erittäin harvoin. Pyrimme siihen, että direktiivin edellyttämä sääntely toteutettaisiin yritysten näkökulmasta mahdollisimman vaivattomasti, Makkula selventää. 

Sisäinen ilmoituskanava voidaan perustaa myös vapaaehtoisesti. Ilmoituskanavalle ei ole asetettu teknisiä edellytyksiä, joten yrityksen ei ole pakko ostaa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta sisäisen kanavan toteuttamista. 

Ilmoituskanavan ei tarvitse olla tekninen

Sisäisen ilmoituskanavan voi järjestää itse tai hankkia sitä varten palvelun kolmannelta osapuolelta. Ilmoituskanavan ei tarvitse olla tekninen, vaan se voi olla esimerkiksi postilaatikko yrityksen toimitiloissa, kunhan ilmoittajan henkilöllisyyden luottamuksellisuus suojataan. 

Selvästi harhaan johtavat ilmoitukset eivät anna aihetta suojeluun 

Jos työntekijä tai muu taho ilmoittaa yrityksen toiminnan väärinkäytöksistä, laki edellyttää, ettei häneen voi kohdistaa epäedullisia toimia. Ilmoittajan suojelu on lain keskeinen tavoite kaikissa ilmoittamistilanteissa. 

– Selvästi vääriä tai harhaanjohtavia tietoja koskevat ilmoitukset eivät kuitenkaan anna aihetta suojeluun, Mäkelä toteaa.  

– Jotta saa suojaa, ilmoittajan on myös ilmoitettava nimenomaan tulevan laissa määritellyistä rikkomuksista. Lakia ei sovelleta yleisesti kaikista mahdollisista epäkohdista ilmoittamiseen. Lisäksi ehdotuksen mukaan ilmoittaja voi joutua rikosvastuuseen tahallisesta väärien tietojen ilmoittamisesta, Mäkelä sanoo.  

Siirtymäaika alle 250 työntekijän työpaikoille 

Lain on tarkoitus tulla voimaan 17.12.2021. Lakiin on tulossa sisäistä ilmoituskanavaa koskeva siirtymäaika alle 250 työntekijän yrityksille. Näissä sisäinen ilmoituskanava on otettava käyttöön 17.12.2023 mennessä. 

– Vaikka laki on tulossa voimaan nopeasti, erityisesti pienten yritysten kannattaa rauhassa arvioida, millainen ilmoituskanava on niiden kannalta tarkoituksenmukainen, Makkula sanoo. 

Suomen kansallista ilmoittajan suojelua koskevaa lakia on valmisteltu oikeusministeriön työryhmässä. Suomen Yrittäjät on ollut edustettuna työoikeudellisia kysymyksiä käsittelevässä alatyöryhmässä. 

 

Lisätietoja: 
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472,