Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ketterät pk-yritykset olivat avainasemassa kotimaisen suojavälinetuotannon käynnistämisessä

Koronaviruspandemiasta johtuen suojavarusteiden kysyntä on kasvanut kevään aikana räjähdysmäisesti. Sen seurauksena Työ- ja elinkeinoministeriö teki aloitteen hengityssuojien ja suojavaatteiden kotimaisen tuotannon käynnistämiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käynnisti maalis-huhtikuun vaihteessa hankkeen, jonka tavoitteena oli saada käyntiin ensisijaisesti terveydenhuollossa tarvittavien suojamateriaalien kotimainen valmistus. Tuotantomäärätavoitteet perustuivat sosiaali- ja terveysministeriön käyttötarvearvioon. Tavoitteena oli saada käynnistettyä kotimainen suojaintuotanto toukokuun loppuun mennessä.

Hankkeeseen pyydettiin mukaan muutamia suomalaisia pk-yrityksiä. Kaikki mukana olevat yritykset eivät olleet aiemmin valmistaneet suojavälineitä. Lisäksi haettiin kullekin yritykselle asiantuntijakumppani tueksi projektinhallintaan.

Yksi hankkeeseen mukaan pyydetty asiantuntijakumppani oli turkulainen Carinafour. Se on modernien tuotanto- ja toimitusketjujärjestelmien kehittämiseen ja operointiin keskittynyt asiantuntijayritys. Carinafourilla on pitkä ja laaja kokemus projektiteollisuuden prosessien ja tuotantojärjestelmien kehittämisestä. Sillä on globaalit verkostot, joita se hyödynsi myös tässä hankkeessa.

─ Pyyntö osallistua kansallisiin talkoisiin tuli työ- ja elinkeinoministeriöstä pääsiäispäivänä. Jo muutaman tunnin jälkeen siitä puhelusta aloitimme työt, kertoo Carinafourin Operatiivinen johtaja ja yrityksen perustaja Ari Viitanen.

Yhdessä ollaan vahvempia

Carinafour auttoi yhtä pk-yritystä suojaintuotannon käynnistämisessä. Kyseisellä yrityksellä ei ollut aiempaa kokemusta suojaintuotannosta. Käytännössä Carinafourin tarjoama apu oli muun muassa tuotantolaitteiden ja raaka-ainemateriaalin toimitusverkkoihin kohdistunutta auttamista sekä tuotantolaitteiden vastaanottoa, hyväksyntää ja rahtien huolintojen tukea.

─ Tässä hankkeessa on tehty ihmeitä! Mukana on ollut kolme tahoa, jotka ovat toimineet samassa rytmissä: yrittäjä on rakentanut perusrakenteen, asiantuntija on auttanut häntä ja yhteiskunta on tukenut koko prosessia. Yrittäjä kantaa riskin, joten hänellä on oltava tahtotila ja ketteryys, ja hänelle kuuluu suurin kiitos ja kunnia, Ari Viitanen toteaa.

Hän arvelee, että normaalitilanteessa olisi mennyt moninkertainen aika, että teollisuuden pyörät olisi saatu pyörimään. Ripeys edellytti tahtoa ja ketteryyttä yrittäjän lisäksi myös yhteiskunnalta.

Hanke eteni suunnitellussa aikataulussa ja suojavälinetuotanto saatiin Suomessa käyntiin toukokuussa. Kun kapasiteetti saadaan täysimääräisesti käyttöön, kotimainen valmistus kattaa valtaosan sosiaali- ja terveydenhuollon suojavälinetarpeista Suomessa.

Carinafour

Ennen oman yrityksen perustamista Ari Viitasella oli pitkä kokemus meriteollisuudesta tuotannon, myynnin ja liiketoiminnan johtamisen tehtävistä.

─ Minulla oli palo yrittäjyyteen, ja halusin ratkaista projektiliiketoiminnan tuottavuuden kasvattamiseen liittyviä kysymyksiä. Samanhenkisiä osaajia on löytynyt mukaan tiimiin, ja nykyisin Carinafour työllistää noin 50 henkilöä, Ari Viitanen kertoo.

Carinafourin asiakkaat ovat enimmäkseen meriteollisuuden ja rakennusalan yrityksiä. Tutkimusten mukaan näillä aloilla iso osa työntekijän työajasta kuluu muuhun kuin varsinaisiin suunniteltuihin työtehtäviin. Merkittävimmät ongelmat aiheuttaa työnsuunnitteluun ja materiaalien ohjaamiseen liittyvät puutteelliset prosessit ja työkalut. Carinafour haluaa toimittaa asiakkailleen käytännön ratkaisun, joka realisoituu parempana kilpailukykynä ja kannattavuutena.

 ─ Ihannemaailman ratkaisua ei saa vietyä käytäntöön. Paras tulos syntyy, kun miettii asiaa kolmesta näkökulmasta: teknologian, prosessin ja ihmisen kannalta. Olemme huomanneet, että ratkaiseva tekijä on käyttäjän kokema sosiaalinen arvo, sillä kyse on ihmisten muutosjohtamisesta. Kun työntekijä ensin tietää, sitten ymmärtää ja lopulta hyväksyy muutoksen, niin hän on myös motivoitunut viemään sen käytäntöön, Ari Viitanen kertoo.

Carinafourin toimihenkilöistä noin 20 % on naisia. Se on enemmän kuin alalla keskimäärin.

─ Olemme satsanneet erilaisuuteen uskoen, että se on yrityksellemme voimavara. Meillä on hyvät tekijät ja kova tekemisen intohimo, Ari Viitanen iloitsee.

 

Teksti: Terhi Haverinen

Kuvat: Unsplash ja Carinafourin kuvapankki