Valiokunnat

Suomen Yrittäjien valiokunnat tuovat yrittäjänäkökulmaa vaikuttamiseen. Tavoite on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten arkea.

 
ELINKEINOPOLITIIKAN VALIOKUNTA

Elinkeinopolitiikan valiokunnan tehtävä on nostaa keskusteluun yritysten menestymiselle keskeisiä elinkeino- ja kilpailupolitiikan kysymyksiä sekä laatia politiikkasuosituksia näiden ratkaisemiseksi yrittäjämyönteisellä tavalla. Valiokunta sparraa elinkeinopolitiikan tiimiä kunta- ja maa-kuntavaikuttamisessa sekä vaikuttamisessa kansallisella ja EU-tasolla.

Puheenjohtaja

Nina Rasola

puheenjohtaja
Etelä-Savon Yrittäjät

Ville Helander, Kymen Yrittäjät ry
Jarkko Koskinen, Satakunnan Yrittäjät ry
Mikko Knuutinen, Pirkanmaan Yrittäjät ry
Marita Lehikoinen, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry | AKY – Akavalaiset yrittäjät ry
Anna-Kaisa Luoma-aho, Lapin Yrittäjät ry
Minna Nissilä, Hämeen Yrittäjät ry
Lasse Rajala, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Katja Rajala, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Juha Rostedt, Päijät-Hämeen Yrittäjät ry
Jorma Saariketo, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Samuli Vanhala, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Pekka Ässämäki, Etelä-Karjalan Yrittäjät ry

Toimiston vastuuhenkilö
Kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen

Hallituksen edustajat
Anne Niemi, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Nina Rasola, Etelä-Savon Yrittäjät ry (puheenjohtaja)

  

ENERGIA- JA ILMASTOVALIOKUNTA

Energia- ja ympäristövaliokunta toimii edunvalvonnan tukena energia- ja ympäristöpolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Keskeisiä valiokunnassa käsiteltäviä teemoja ovat energia- ja ympäristöpolitiikka, kiertotalouteen ja jätehuoltoon liittyvät asiat sekä ympäristölupien sujuvoittaminen.

Puheenjohtaja

Timo Hirsimäki, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry | Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Johan Holma, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry | LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry
Lassi Kontiola, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Ruth Lähdeaho-Kero, Etelä-Savon Yrittäjät ry
Petri Niemelä, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry | Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Mia Nores, Suomen Romukauppiaiden Liitto ry
Roope Rissanen, Savon Yrittäjät ry
Marko Vainionpää, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Joanna Viileinen, Pirkanmaan Yrittäjät ry
Pekka Väre, Hämeen Yrittäjät ry | Puuteollisuusyrittäjät ry

Toimiston vastuuhenkilö
ekonomisti Sampo Seppänen

Hallituksen edustaja
Asko Piirainen, Koneyrittäjät ry

 

HYVINVOINTIPALVELUIDEN VALIOKUNTA

Toiminta päättyy vuoden 2021 lopussa.

Hyvinvointipalveluiden valiokunta toimii edunvalvonnan tukena kysymyksissä, jotka liittyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön sekä palvelurakenteita koskevaan päätöksentekoon. Valiokunnan tavoitteena on myös edistää hyvinvointialan toimialajärjestöjen yhteistyötä.

Puheenjohtaja

Anne Kangas

Puheenjohtaja
Helsingin Yrittäjät ry | Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät ry – TESO ry

Pasi Hiukka, Lapin Yrittäjät ry | Näkemisen ja silmäterveyden toimiala Näe ry
Riitta Hämäläinen-Bister, Suomen Kunto- ja Terveysliikuntakeskusten Yhdistys ry
Tarja Kokkonen, Savon Yrittäjät ry
Merja Lehto, Satakunnan Yrittäjät ry
Marjut Ounila, Uudenmaan Yrittäjät ry
Janne Paul, Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry
Heli Peltola, Etelä-Savon Yrittäjät ry | Suomen kotityöpalveluyhdistys ry
Mari Ravattinen, Etelä-Karjalan Yrittäjät ry | Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
Jaana Saloniemi, Lapin Yrittäjät ry
Anna Schoultz, Suomen Apteekkariliitto ry
Hannu Urjanheimo, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry | Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät ry – TESO ry
Tiina Wangel, Päijät-Hämeen Yrittäjät ry | Lääkäripalveluyritykset ry

Toimiston vastuuhenkilö
kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen

Hallituksen edustaja
Jyrki Hakkarainen, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry

 

JÄRJESTÖVALIOKUNTA

Järjestövaliokunta käsittelee järjestön toimintaan, rakenteeseen ja sääntöihin liittyviä kysymyksiä.

Puheenjohtaja

Kai Andersson, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät | Suomen Taksiliitto ry
Päivi Anias, Etelä-Savon Yrittäjät ry
Sari Jokinen, Etelä-Savon Yrittäjät ry
Ville Järvenpää, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Jari Kelahaara, Lapin Yrittäjät ry
Vuokko Mikkola, Lapin Yrittäjät ry
Raino Ojansivu, Kymen Yrittäjät ry
Jukka Pusa, Pirkanmaan Yrittäjät ry
Yrjö Ronkainen, Savon Yrittäjät ry
Teuvo Uusimäki, Satakunnan Yrittäjät ry
Willem van Schevikhoven, Uudenmaan Yrittäjät ry
Jani Ylälehto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Toimiston vastuuhenkilö
kenttäjohtaja Mari Kokko

Hallituksen edustaja
Petri Salminen, Suomen Yrittäjät ry (puheenjohtaja)

 

 

KASVU- JA KANSAINVÄLISYYSVALIOKUNTA

Kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunta toimii edunvalvonnan tukena yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Valiokunta käsittelee järjestön kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä, edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, vahvistaa kasvuhakuisten yrittäjien vertaisverkostoa, auttaa kasvuun liittyvän tuen löytymistä ja tarjoamista, laajentaa julkista mielikuvaa kasvuyrittäjyydestä ja tuo esille kasvun esteitä.

Puheenjohtaja

Johan Bardy, Kymen Yrittäjät ry
Anne Hölttä, Savon Yrittäjät ry
Jani Kaarlejärvi, Helsingin Yrittäjät ry
Jari Kähkönen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Miia Kärnä, Lapin Yrittäjät ry
Kai Lindell, AKY – Akavalaiset yrittäjät ry
Pekka Nuutinen, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry
Sanna Pesula, Hämeen Yrittäjät ry
Jonne Pöyhtäri, Keski-Suomen Yrittäjät ry
Jukka Salo, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Miia Virtanen, Satakunnan Yrittäjät ry
Minna Åman-Toivio, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Toimiston vastuuhenkilö
kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgren

Hallituksen edustaja
Petri Salminen, Suomen Yrittäjät ry

 

KAUPAN JA PALVELUIDEN VALIOKUNTA

Kaupan ja palveluiden valiokunta toimii edunvalvonnan tukea toimialaan liittyvissä kysymyksissä. Valiokunta tekee yhteistyötä Kaupan liiton kanssa.

Puheenjohtaja

Janne Ylinen

Toimitusjohtaja
Kokkolan HalpaHalli Oy

Laura Karlsson, Kirjakauppaliitto ry
Sirpa Karppi, Savon Yrittäjät ry
Petri Kyllönen, Lapin Yrittäjät ry | Fashion Finland ry
Hannu Lehtinen, Kymen Yrittäjät ry
Ulla Leppäkoski-Juvonen, Helsingin Yrittäjät ry | Suomen Ammattikosmetiikan Tukkukauppiaat ry
Heli Malinen, Savon Yrittäjät ry
Kirsi Pietilä, Helsingin Yrittäjät ry | Suomen Apteekkariliitto ry
Mika Rönkkö, Suomen Terveystuotekauppiaitten Liitto ry
Jari Salonen, Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry
Tuula Sario, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Panu Tast, Näkemisen ja silmäterveyden toimiala Näe ry
Andreas Ögård, Fashion Finland ry

Toimiston vastuuhenkilö
lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen

Hallituksen edustaja
Anne Niemi, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKAVALIOKUNTA

Liikenteen ja logistiikan valiokunta toimii edunvalvonnan tukena kuljetukseen ja logistiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Puheenjohtaja

Jari Välikangas

Hallituksen puheenjohtaja
Jari Välikangas Oy

Veli Autio, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Ari Kaijansinkko, Etelä-Karjalan Yrittäjät ry
Jukka Kiviniemi, Suomen Autokoululiitto ry
Timo Koskinen, Suomen Taksiliitto ry
Jari Kuusniemi, Pirkanmaan Yrittäjät ry | Suomen Taksiliitto ry
Iiro Lehtonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Risto Pekola, Hämeen Yrittäjät ry
Harri Pettersson, Satakunnan Yrittäjät ry
Tomi Rönkkö, Savon Yrittäjät ry | Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Juha Sirviö, Hämeen Yrittäjät ry | Suomen Taksiliitto ry
Mikko Sundell, Satakunnan Yrittäjät ry
Björn Ziessler, Yksityisten katsastustoimipaikkojen Liitto ry

Toimiston vastuuhenkilö
ekonomisti Sampo Seppänen

Hallituksen edustaja
Janne Vuorinen, Pirkanmaan Yrittäjät ry

  

OSAAMISEN VALIOKUNTA

Osaamisen valiokunta toimii yhteiskuntavaikuttamisen tukena osaamis- ja koulutuspoliittisissa kysymyksissä ja näin edistää yrittäjämyönteisen osaamis- ja koulutusjärjestelmän kehittymistä niin osaavan työvoiman, uuden yrittäjyyden, yrittäjien oman osaamisen kuin yritysten kehittämispalveluiden näkökulmista.

Puheenjohtaja

Minna Heikinheimo, Pirkanmaan Yrittäjät ry
Sari Hintikka-Varis, Savon Yrittäjät ry | AKY – Akavalaiset yrittäjät ry
Riitta Hyppänen, Kymen Yrittäjät ry
Jarmo Hyökyvaara, Helsingin Yrittäjät ry
Sami Koikkalainen, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry | AKY – Akavalaiset yrittäjät ry
Teresa Lehmuslehto, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Jouni Ortju, Savon Yrittäjät ry
Kaisa Pihlajaniemi, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Petrikki Tukiainen, Keski-Suomen Yrittäjät ry
Satu Wivolin, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Tomi Vähäkangas, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry | Sähkösuunnittelijat NSS ry
Perttu Yli-Opas, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry

Toimiston vastuuhenkilö
digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä

Hallituksen edustaja
Mika Uusi-Pietilä, Akavalaiset Yrittäjät AKY ry

  

RAHOITUS- JA VEROVALIOKUNTA

Rahoitus- ja verovaliokunta toimii edunvalvonnan tukena rahoitukseen ja veropolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Keskeisiä valiokunnassa käsiteltäviä teemoja ovat markkinaehtoiseen ja täydentävään rahoitukseen liittyvät asiat sekä verolainsäädäntöä ja verotuskäytäntöä koskevat asiat.

Puheenjohtaja

Mikko Akselin

Hallituksen puheenjohtaja
TietoAkseli Group

Kari Alhola, Helsingin Yrittäjät ry
Tuula Anttiroiko, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry | Suomen Taloushallintoliitto ry
Tarja Hiitiö, Pirkanmaan Yrittäjät ry
Mikko Hollman, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Sakari Joensuu, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Aki Keisu, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Minna Kokki, Etelä-Karjalan Yrittäjät ry
Matti Leppälä, Savon Yrittäjät ry
Sarianne Mäkelä, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Matti Nieminen, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Tiina Rantala, Päijät-Hämeen Yrittäjät ry
Harri Ruokokoski, Helsingin Yrittäjät ry

Toimiston vastuuhenkilö
Veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman

Hallituksen edustaja
Asko Piirainen, Koneyrittäjät ry

 

RAKENTAMISEN VALIOKUNTA

Valiokunta nostaa esille rakentamisen kannalta keskeisiä kysymyksiä ja esittää niihin ratkaisuehdotuksia sekä toimii edunvalvonnan tukena toimialaan vaikuttavissa lainsäädäntöasioissa.

Puheenjohtaja

Juha Lounatvuori

Toimitusjohtaja
Pohjois-Suomen Sähkö Oy

Jaana Ahti-Virtanen, Helsingin Yrittäjät ry
Seppo Avikainen, Etelä-Savon Yrittäjät ry
Mika Järvenpää, Uudenmaan Yrittäjät ry
Juha Klami, Kymen Yrittäjät ry
Ari Korhonen, Satakunnan Yrittäjät ry
Tarja Matomäki, Satakunnan Yrittäjät ry
Mika Nikula, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry | LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Pasi Pitkänen, Savon Yrittäjät ry
Jari A. Rastas, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Miika Sutinen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Jouni Tamski, Pirkanmaan Yrittäjät ry
Heikki Tynkkynen, Etelä-Savon Yrittäjät | LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Jan-Erik Wasenius, Etelä-Savon Yrittäjät ry | Suomen Isännöintiliitto ry

Toimiston vastuuhenkilö
ekonomisti Petri Malinen

Hallituksen edustaja
Janne Vuorinen, Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

RUOKAVALIOKUNTA

Valiokunta nostaa esille suomalaista elintarvike- ja laajemmin maaseutuyrittäjyyttä tulevaisuuden kasvualana. Kokoamme yhteen yrittäjiä, jotka toimivat alkutuotannossa, elintarviketeollisuudessa, ruokateknologiassa ja ravintola-alalla. Tavoite on lisätä selkeästi koko toimialan yrittäjätuloa ja avata alan yrittäjille uusia mahdollisuuksia sekä kotimaassa että ulkomailla.

Puheenjohtaja

 

Toimiston vastuuhenkilö

Hallituksen edustaja

 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA

Sosiaali- ja terveys valiokunta toimii edunvalvonnan tukena kysymyksissä, jotka liittyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön sekä palvelurakenteita koskevaan päätöksentekoon. Valiokunnan tavoitteena on myös edistää hyvinvointialan toimialajärjestöjen yhteistyötä.

Puheenjohtaja

 

 

Toimiston vastuuhenkilö

 

Hallituksen edustaja