Verkostojen johtoryhmät

Suomen Yrittäjien verkostot yhdistävät yrittäjiä ympäri maata uusien ideoiden ja uuden tekemisen äärelle. Verkostot tuovat näkökulmaa erilaisiin yrittäjäryhmiin ja ovat erinomainen väylä kaikille, jotka haluavat vaikuttaa asioihin konkreettisesti.

  • Kasvuyrittäjäverkoston johtoryhmä Toiminta päättyy vuoden 2021 lopussa.
  • Luovan alan verkoston johtoryhmä
  • Maahan muuttaneiden yrittäjien verkoston johtoryhmä
  • Nuorten yrittäjien verkoston johtoryhmä
  • Svenskspråkiga företagarnätverkets styrgrupp / Ruotsinkielisten yrittäjien verkoston johtoryhmä
  • Senioriverkoston johtoryhmä Toiminta päättyy vuoden 2021 lopussa.
  • Yksinyrittäjäverkoston johtoryhmä

KASVUYRITTÄJÄVERKOSTON JOHTORYHMÄ

Kasvuyrittäjäverkosto yhdistää kasvuhaluisia yrittäjiä ympäri maata eri toimialoilta, kokouluokista ja kehitysvaiheista. Verkosto edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, vahvistaa kasvuhakuisten yrittäjien vertaisverkostoa, auttaa kasvuun liittyvän tuen löytymistä ja tarjoamista, laajentaa julkista mielikuvaa kasvuyrittäjyydestä ja tuo esille kasvun esteitä.
Toiminta päättyy vuoden 2021 lopussa.

Puheenjohtaja

Martti Ahola, Pirkanmaan Yrittäjät ry
Jorma Heinonen, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Olavi Komppa, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Satu Lapinlampi, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Tiina Latikka, Hämeen Yrittäjät ry
Margit Lindholm, Uudenmaan Yrittäjät ry
Teppo Lindroos, Hämeen Yrittäjät ry | Suomen Franchising-yhdistys ry (SFY)
Ville Manner, AKY – Akavalaiset yrittäjät ry
Siva Parlar, Helsingin Yrittäjät ry
Patrick Partti, Uudenmaan Yrittäjät ry | Kaupan Yrittäjät ry
Juha Salmi, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Toimiston vastuuhenkilö
verkostopäällikkö 

Asiantuntijajäsen
Janina Luoto, Ohjelmistoyrittäjät ry

Hallituksen edustaja
Mika Uusi-Pietilä, Akavalaiset Yrittäjät AKY ry

 

LUOVAN ALAN VERKOSTON JOHTORYHMÄ

Suomen Yrittäjien tavoitteena on vahvistaa luovan alan yhteiskunnallista asemaa ja yritystoiminnan edellytyksiä. Johtoryhmän tehtävänä on käynnistää Suomen Yrittäjien luovan alan yrittäjien keskinäistä verkostoitumista ja nostaa esille luovan alan yrittäjien arkeen liittyviä asioita yhteiskunnallisen vaikuttamisen agendalle.

Puheenjohtaja

 

 

Toimiston vastuuhenkilö

Hallituksen edustaja

 

MAAHAN MUUTTANEIDEN YRITTÄJIEN VERKOSTON JOHTORYHMÄ

Maahan muuttaneiden yrittäjien verkoston johtoryhmän tehtävänä on edistää maahanmuuttajayrittäjien asemaa Suomessa ja käynnistää maahan muuttaneiden yrittäjien verkoston toimintaa ympäri Suomea. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on keksiä keinoja jakaa tietoutta Suomen Yrittäjistä maahan muuttaneiden verkostoissa, jotta yhä useampi ulkomailta muuttanut saa meistä tukea yrittämiseen.

Puheenjohtaja

Josephine Atanga, Helsingin Yrittäjät ry
Cyrus Jebraeil, Lapin Yrittäjät ry
Merike Laakso, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry | Suomen Taloushallintoliitto ry
Ruth Lähdeaho-Kero, Etelä-Savon Yrittäjät ry
Pouya Mohammadi, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
James Perkins, Helsingin Yrittäjät ry
Reggie Rusan, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Pamela Spokes, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Thomas Thottungal, Helsingin Yrittäjät ry
Dan Wang, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry | Suomen Yrittäjänaiset ry
Zhenya Wei, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Adam Zaghloul, Helsingin Yrittäjät ry

Toimiston vastuuhenkilö
verkostopäällikkö

Asiantuntijajäsen
Hanna Tarvainen, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry

Hallituksen edustaja
Ulrika Larpes, Suomen Yrittäjänaiset ry

 

NUORTEN YRITTÄJIEN VERKOSTON JOHTORYHMÄ

Nuorten yrittäjien verkoston johtoryhmän tehtävänä on toimia keskustoimiston tukemana nuorten yrittäjien toiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on luoda järjestön kaikesta toiminnasta ja palveluista mielenkiintoisia myös nuorille ja päästä vähitellen tilanteeseen, jossa kaikki toiminta olisi mielenkiintoista kaikenikäisille.

Puheenjohtaja

Eemeli Alanne, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Tapio Auvinen, Helsingin Yrittäjät ry
Pauliina Haimivaara, Savon Yrittäjät ry
Mika Hippeläinen, Pirkanmaan Yrittäjät ry
Sanni Kaikkonen, Helsingin Yrittäjät ry
Tiia Keskinen, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Anu Kuivaniemi, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Katri Kulmala, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Kati Pasto, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Jussi Pirhonen, Satakunnan Yrittäjät ry
Milla Saarela, Lapin Yrittäjät ry
Sebastian Stenfors, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Satu Viiru, Etelä-Karjalan Yrittäjät ry | Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Toimiston vastuuhenkilö
verkostopäällikkö

Hallituksen edustaja
Jenni Parpala, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

SVENSKSPRÅKIGA NÄTVERKETS STYRGRUPP / RUOTSINKIELISEN VERKOSTON JOHTORYHMÄ

Det svenskspråkiga nätverket förbinder svensktalande företagare runt om i landet från olika branscher och storlekar. Syftet med nätverket är att främja och utveckla organisationens svenskspråkiga medlemskapstjänster och att stärka nätverken mellan svensktalande företagare. Det är viktigt att medlemmarna i styrgruppen har eller skapar bra kontakter inom egna regionalföreningen och/eller lokalföreningarna.

Ruotsinkielinen verkoston yhdistää ruotsinkielisiä yrittäjiä ympäri maata eri toimialoilta ja kokoluokista. Verkoston tavoitteena on edistää järjestön ruotsinkielisiä jäsenpalveluja ja vahvistaa ruotsinkielisten yrittäjien vertaisverkostoa. On tärkeää, että ohjausryhmän jäsenillä on tai he ovat valmiita luomaan hyvät yhteydet omaan aluejärjestöön ja / tai paikallisyhdistyksiin.

Ordförande/Puheenjohtaja

Martin Andersson, Huvudstadsregionens Företagare rf – Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Bengt Berglund, Södra Österbottens Företagare rf – Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Janine Henriksson-Wiberg, Nylands Företagare rf – Uudenmaan Yrittäjät ry
Hippi Hovi, Kust-Österbottens Företagare rf – Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Heidi Kivilompolo, Mellersta Österbottens Företagare rf – Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
John Lönnberg, Helsingfors Företagare rf – Helsingin Yrittäjät ry
Anton Salmi, Kust-Österbottens Företagare rf – Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Gunilla Söderholm, Nylands Företagare rf – Uudenmaan Yrittäjät ry

Sekreterare / Toimiston vastuuhenkilö
nätverkskoordinator / verkostokoordinaattori 

Styrelsens ansvarsperson / Hallituksen edustaja
Ulrika Larpes, Suomen Yrittäjänaiset ry

 

SENIORIVERKOSTON JOHTORYHMÄ

Senioriverkosto toimii valtakunnallisesti yhdistäen senioriyrittäjiä ympäri maata. Verkoston tehtävänä on edistää senioriyrittäjien palveluja ja vahvistaa seniorien vertaisverkostoa.
Toiminta päättyy vuoden 2021 lopussa.

Puheenjohtaja

Esko Kurvinen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Tauno Bräysy, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Juhani Hihnala, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Jukka Ikonen, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Tapani Koskela, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Juhani Koskinen, Satakunnan Yrittäjät ry
Yrjö Koskinen, Hämeen Yrittäjät ry
Raimo Mäkinen, Helsingin Yrittäjät ry
Maisa Saloniemi, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Liisa Tyllilä, Pirkanmaan Yrittäjät ry
Jukka Vattukallio, Savon Yrittäjät ry

Toimiston vastuuhenkilö
kenttäjohtaja Mari Kokko

Hallituksen edustaja
Jukka Hurrila, Satakunnan Yrittäjät ry

 

YKSINYRITTÄJIEN VERKOSTON JOHTORYHMÄ

Yksinyrittäjien verkosto toimii edunvalvonnan tukena yksinyrittäjien kannalta keskeisten asioiden edistämisessä. Verkoston rooli on keskeinen myös alueiden yksinyrittäjätoiminnan kehittämisessä. Lisäksi verkosto toimii myös tärkeänä tiedonkulun väylänä, jonka kautta suurimman yrittäjäryhmän ääni kantautuu kattavasti eri puolilta maata.

Puheenjohtaja

Tiina Ahlfors, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry | Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
Ismo Eerola, Kymen Yrittäjät ry
Satu Hirvonen, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry
Esko Katila, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Tytti Laine, Satakunnan Yrittäjät ry
Saara Liukkonen, Etelä-Savon Yrittäjät ry
Sanna Lötjönen, Etelä-Karjalan Yrittäjät ry
Heikki Närvänen, Pirkanmaan Yrittäjät ry
Päivi Peltomaa, Helsingin Yrittäjät ry | AKY – Akavalaiset Yrittäjät ry
Elina Piippo, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Petra Pulkkinen, Hämeen Yrittäjät ry
Mari Ståhls, Uudenmaan Yrittäjät ry

Toimiston vastuuhenkilö
toimialapäällikkö Mika Hämeenniemi

Hallituksen edustaja
Jukka Hurrila, Satakunnan Yrittäjät ry