Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

 

Esitys HE 266/2018 vp täydentää vireillä olevaa kasvupalvelu-uudistusta. Kasvupalveluvirasto ottaisi hoitaakseen TEM:n hallinnonalan tietyt maksatustehtävät ja digitaalisten palveluiden kehittämis- ja ylläpitotehtävät (muun muassa Työmarkkinatori). Nykyisin näistä tehtävistä vastaa KEHA-keskus. Tehtäviin liittyvää asiakaspalvelua hoidetaan nykyisin Etelä-Savon ELY-keskuksen erillisyksikössä (esimerkiksi Työlinjan puhelinpalvelu).

Kasvupalveluviraston perustaminen on vastaus tiettyihin TEM:n hallinnonalan tehtävien järjestämiskysymyksiin, joita muut kasvupalvelu-uudistusta koskevat lait eivät kata.

Suomen Yrittäjien (SY) lausunto:

Suomen Yrittäjät pitää esitystä perusteltuna ja kannatettavana. On järkevää, että kasvupalveluiden digitaaliset palvelut ja tietojärjestelmien ylläpito ja tuki hoidetaan keskitetysti. Kasvupalveluissa työnhakijoiden työhaku ja yritysten toimiympäristö ulottuvat laajemmalle kuin yhden maakunnan alueelle.

On tärkeää, että Kasvupalveluvirasto pidetään pienenä ja tehtäviltään hyvin rajattuna myös tulevaisuudessa. Maakunnille tulevien kasvupalveluiden järjestämistehtävien tulee pysyä maakunnilla, eikä siirtyä virastolle.

Kasvupalveluviraston tulee omassa toiminnassaan hyödyntää markkinoiden tarjonta, eikä luoda omaa tuotantoa yhtään välttämätöntä enempää.

Kasvupalvelujen asiakastietojen käsittely

Laki kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä on tarpeellinen. Lain ulottaminen myös muihin kuin kasvupalvelutehtäviksi laskettaviin yrityspalveluihin on perusteltua. Erityisesti yrityspalveluissa on asiakkaan etu, että tiedot siirtyvät joustavasti eri toimijoiden välillä, esimerkiksi Business Finlandin, Finnveran ja maakuntien välillä.

Yhteinen koordinaatio on perusteltu yhteisen digitaalisen alustan toimivuuden kannalta. Asiakastietojärjestelmä tulee avata muillekin toimijoille - kohtuullista korvausta vastaan, tietosuojasta huolehtien, joko suoraan tai avoimien rajapintojen kautta. Tavoitteena tulee olla, että yrityspalveluiden asiakastietojärjestelmä on kaikkien yrityspalveluita tarjoavien palveluntarjoajien käytössä.

 

Suomen Yrittäjät

 

Satu Grekin                                            
Elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö