Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

VNS 6/2020 vp Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Eduskunnan talousvaliokunta

 

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla edistetään sekä elpymistä että elinkeinoelämän rakenteiden ja julkisten palveluiden uudistumista. Ohjelman sisältämät uudistukset ja investoinnit vauhdittavat ilmastonmuutoksen torjuntaa, vahvistavat tuottavuutta ja talouden kasvupotentiaalia sekä nopeuttavat tarpeellisia rakennemuutoksia työllisyysasteen nostamiseksi sekä tuotannon ja kulutuksensaattamiseksi kestävälle perustalle.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät korostaa, että ohjelma pitää toteuttaa niin, että toimet luovat kestävää kasvua. Vaikka ohjelmassa toteutetaan samanaikaisesti nopeavaikutteista elpymistä, kaikkien toimien painopisteen pitää olla sellaisia, että ne lisäävät pidemmän aikavälin kestävää kasvua.

Mielestämme kansallisen ohjelman painopisteet ovat kestävää kasvua tukevia, mutta samaan aikaan usean painopisteen ohjelma sisältää riskin ohjelman pirstaloitumisesta. Lisäksi riskinä on se, että ohjelman horisontti asetetaan liian lyhyeksi, elpymistä ja hallitusohjelmaa toteuttavaksi, jolloin kestävän kasvun tavoite uhkaa hämärtyä.

Kiinnitämme huomiota myös siihen, että samaan aikaan kun pk-yritysten innovointia ja uudistamista pyritään edistämään, tulee huolehtia siitä, että yritysten toimintaympäristö muilta osin on kilpailukykyinen ja uudistumiseen kannustava. Jäykkä toimintaympäristö ohjaa pahimmillaan siihen, ettei yritykset kykene toteuttamaan uudistavia toimia, vaan toimista tulee enemmän ylläpitäviä kuin uutta luovia.

Tällöin vaarana on se, että ohjelman alla toteutetaan lyhyen aikavälin tavoitteiden mukaisia hankkeita, joita joudutaan myöhemmin korjaamaan. Näkemyksemme mukaan ohjelma mahdollistaa Suomen kestävän kasvun edistämisen, mutta se ei takaa sitä. Jatkovalmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että konkreettiset toimet ovat sellaisia, että ne luovat ja edistävät ensisijaisesti kestävää kasvua.

 

Suomen Yrittäjät

 

Petri Malinen

ekonomisti