Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

 

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestöviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestöviraston varmennepalveluista annettua lakia. Muutoksilla mahdollistettaisiin henkilötunnuksen muuttaminen nykyistä laajemmin niissä tilanteissa, joissa rikoksen seurauksena kolmannen osapuolen tiedossa ja olosuhteiden perusteella olisi ilmeistä, että henkilötunnusta tullaan käyttämään rikollisiin tarkoituksiin.

Tarve henkilötunnuksen vaihtamiseen on yhteiskunnan digitalisoitumisen ja sen johdosta lisääntyneiden tietomurtotapausten johdosta lisääntynyt. On uskottavaa, että tulevaisuudessa tietomurtotapaukset tulevat entisestään lisääntymään.  Yksilön näkökulmasta henkilötunnuksen muuttamisella on sekä hyötyjä että haittoja. Yksilönsuojan parantaminen ja tulevan rikollisen toiminnan ehkäiseminen on koko yhteiskunnan kannalta toivottavaa. On kuitenkin säilytettävä selkeä kriteeristö siihen, että henkilötunnuksen muuttamiseen täytyy olla todennettu perusteltu syy. Muuten hallinnollinen ja taloudellinen taakka voi nousta kohtuuttoman korkeaksi.

Suomen Yrittäjät kannattaa lain keskeisiä muutosehdotuksia. Yrityskantaa katsottaessa vain ani harvalla yrityksellä on ylipäänsä oikeutta käsitellä henkilötunnuksia, joten niiden kohdalla tilanne ei juurikaan muutu, koska ne eivät saa myöskään muutettuja henkilötunnuksia tietoonsa.  Täten on uskottavaa, että kustannukset yrityksille lain muuttamisen seurauksena eivät myöskään olennaisesti nouse.  On huomioitava myös se, että yritysten ja elinkeinoelämän etu laajemminkin on, että rikollisen toiminnan määrä minimoituu. Rikollisesta toiminnasta ja sen selvittämisestä koituu yrityskentälle huomattava määrä taloudellista tappiota.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen

Pääekonomisti