Yrittäjyys Suomessa - yrittajat.fi
Yrittäjät > Suomen Yrittajat

Etsi

Yrittäjyys Suomessa

Suomessa on 283 805 yritystä (Tilastokeskus, Yritysrekisteri 2015) pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous. Ne työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä ja tuottavat veroja, joilla maksetaan palveluita kaikille. Yrityksistä 93,4 prosenttia on alle 50 hengen yrityksiä.

Jo yli kymmenen vuoden ajan uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2001—2012 yli 250 hengen suuryritykset palkkasivat 7164 henkeä. Pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 100 000 hengelle.

Yritysten 379 miljardin euron liikevaihdosta yli puolet (58 %) syntyy pk-yrityksissä ja pk-sektorin osuus BKT:sta on runsaat 40 prosenttia.

  • Alle 10 työntekijän yritykset ovat mikroyrityksiä
  • Alle 50 työntekijän yritykset ovat pienyrityksiä.
  • 50-249 henkilön yritykset ovat keskisuuria.
  • Pk-yritys = alle 250 henkilön yritys.
  • Vähintään 250 henkilöä työllistävät yritykset ovat suuryrityksiä.

Yrityksistä alle 10 työntekijän yrityksiä on 265 041 eli 93,4 prosenttia. Pienyrityksiä on 15 559 (5,5 %), keskisuuria 2 634 (0,9 %) ja suuryrityksiä 571 (0,2 %).

Lisätietoa: 


Yritystilastot-kalvosarja

Yritystilastot-kalvosarjaan on koottu tietoja yritysten määrän kehityksestä sekä yritysten määrästä kokoluokittain, henkilöstön ja liikevaihdon perusteella. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2015 tietoihin.

 

Päivitetty 17.2.2017