Att grunda ett företag

Det är alltid ett stort beslut att bli företagare. Det kan i början verka komplicerat att grunda ett företag, men bra och systematisk planering samt sakkunnigt stöd hjälper under den första tiden och bär ditt företag vidare även i senare skeden.

Om du vet att du har en bra idé och stark vilja att bli företagare, har du redan kommit i gång med företagandet.

När du vill grunda ett företag, ska du följa dessa sju steg.

En av de första och viktigaste sakerna är att koncentrera sig på affärsplanen. Ett litet företags affärsplan kan också vara en enkel sammanfattning som beskriver hur företagaren i praktiken börjar genomföra affärsidén. Affärsplanen ska övertyga dig själv om att företagsverksamheten blir lönsam. Även om lagen inte kräver att man måste göra upp en affärsplan när man grundar ett företag, lönar det sig – alltid. TE-centraler, som beviljar startpeng, och banker förutsätter en affärsplan innan de kan bevilja finansiering. Till exempel Nyföretagarcentralerna hjälper när du vill utarbeta en affärsplan.

Lue lisää liiketoimintasuunnitelman tekemisestä.

Startpengen hjälper dig ekonomiskt, när du startar ett företag. Den är avsedd för företagare som uppehälle och den utgör skattepliktig inkomst. När du har gjort upp en affärsplan och ska ansöka on startpeng, börja med att kontakta TE-tjänster. Där får du ytterligare anvisningar och hjälp.

Läs mera om startpeng.

En av de första sakerna är att välja en lämplig bolagsform. Det lönar sig att noga bekanta sig med alternativen och jämföra vilken bolagsform som bäst kunde lämpa sig för just dig. Affärsverksamhetens storlek och risker avgör. Ditt företag kan vara till exempel ett aktiebolag eller en firma. Det finns flera alternativ och möjligheter.

Läse mera om företagsformer.

Till företagarkarriärens första skeden hör företagets etableringsanmälan. I det här skedet måste du till exempel redan veta företagets namn och dess verksamhetsbransch. Etableringsanmälan görs på adressen Patent- och registerstyrelsen.

Lue lisää Lupa-asiat ja ilmoitukset

I många branscher kan man inleda företagsverksamheten utan en komplicerad tillståndsprocess, men i vissa branscher är tillstånd nödvändiga. Tillståndspliktiga näringar är till exempel dagligvaruhandel, restauranger och kaféer, tjänster i socialsektorn, bilreparationsverkstäder samt sektorn för skönhet och hälsa. Kom ihåg att ta hand om de nödvändiga anmälningarna. När din företagsverksamhet har kommit i gång, måste du meddela till exempel Skatteförvaltningen om detta.

En och annan blivande företagare har hört uppmaningen: skaffa genast en bra bokförare! Detta stämmer alltjämt. Om du inte själv är proffs i bokföring, lönar det sig att använda tiden och energin på själva företagandet och låta en proffs sköta bokföringen. Du kan söka en pålitlig bokförare till exempel på Taloushallintoliittos webbplats (på finska).

Läs mera om företagets bokföring.

Den nya företagarens tid och tankar fylls lätt med de praktiska saker som behövs för att skaffa kunder och starta verksamheten. Det är bra att komma ihåg att också ditt företags fakturering ska vara i skick redan före den första kunden. Fundera hurdan betalningstid du vill ge, hur du kan fakturera digitalt, hur du arkiverar fakturorna samt hur du ordnar betalningspåminnelser och utsökning. Du kan också överföra företagets fakturering till något faktureringsföretag som finns i nätet och som tar ut några procent av fakturans slutsumma för sina tjänster.

Läs mera om fakturering.

Inte medlem än? Kom med i Företagarna.

Som medlem i Företagarna får du gratis juridisk rådgivning och värdefulla medlemsförmåner!

Bli medlem