Lupa-asiat ja ilmoitukset

Yritystoiminnan käynnistäminen ei aina vaadi erillistä lupaa, sillä vain osa toimialoista on luvanvaraisia. Yritystä perustaessa tulee kuitenkin huolehtia pakollisista ilmoituksista, kuten esimerkiksi kaupparekisteriin tehtävästä perustamisilmoituksesta.

Jos elinkeino on säädetty luvanvaraiseksi, on ennen toiminnan aloittamista hankittava lupa sekä ilmoitettava myönnetystä luvasta kaupparekisteriin. Tällaisia luvanvaraisia toimialoja on esimerkiksi päivittäistavarakauppa, ravintolat ja kahvilat, sosiaalialan palvelut, autokorjaamot sekä kauneuden ja terveyden toimiala.

Kädet jauhossa

Yrityksen perustamisilmoitus ja nimen valitseminen

Uusien yritysten on pääsääntöisesti ilmoittauduttava kaupparekisteriin.

Jäsenille

Arvonlisävelvolliseksi rekisteröityminen

Arvonlisäveroa maksetaan arvonlisäverollisen liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaroiden ja palveluiden myynnistä sekä maahantuonnista.

Arvonlisävelvolliseksi rekisteröityminen

Jäsenille

Ennakkoperintärekisteri

Elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittava yritys merkitään hakemuksesta Verohallinnon ylläpitämään ennakkoperintärekisteriin.

Ennakkoperintärekisteri

Jäsenille

Työnantajaksi rekisteröityminen

Työnantajaa pidetään verotuksessa joko satunnaisena tai säännöllisenä työnantajana. Säännöllisenä työnantajana toimivan yrityksen pitää aina ilmoittautua työnantajarekisteriin. Yrityksen rekisteröintiasema vaikuttaa sen ilmoittamisvastuisiin.

Työnantajaksi rekisteröityminen

Luvanvaraiset elinkeinot

Joidenkin elinkeinojen harjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi. Jos elinkeinon harjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi, on ennen toiminnan aloittamista hankittava lupa sekä ilmoitettava myönnetystä luvasta kaupparekisteriin.

Luvanvaraiset elinkeinot

Ilmoituksenvarainen elinkeinotoiminta

Joissakin tapauksissa elinkeinotoiminnan aloittamisesta täytyy tehdä ilmoitus viranomaisille ennen toiminnan aloittamista, vaikka varsinaista lupaa ei tarvittaisikaan.

Ilmoituksenvarainen elinkeinotoiminta

Ympäristöluvat ja -ilmoitukset

Muut luvat ja ilmoitukset

Aiheeseen liittyvät uutiset