Ennakkoperintärekisteri

Elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittava yritys merkitään hakemuksesta Verohallinnon ylläpitämään ennakkoperintärekisteriin.

Jos maksettava suoritus on palkkaa, maksajan on aina toimitettava ennakonpidätys, vaikka saaja kuuluisikin ennakkoperintärekisteriin. Myös tekijänoikeuskorvausten saajat tai pelkkää tavaran kauppaa harjoittavat toimijat voivat hakeutua ennakkoperintärekisteriin.

Kun työn suorittanut yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, suorituksen maksajan ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä maksamastaan työkorvauksesta tai käyttökorvauksesta.

Jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, maksajan on tehtävä ennakonpidätys työ- ja käyttökorvauksista. Toimeksiantaja voi tarkistaa suorituksen saajan ennakkoperintärekisteröinnin YTJ –tietopalvelusta. Ennakonpidätysvelvollisuus ei koske tavaran kauppaa eikä esimerkiksi vuokraustoimintaa. Jos laskuun sisältyy korvausta sekä työsuorituksesta että tavarantoimituksesta, rekisteröinti on tarkistettava: jos tavaran toimittajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, työsuorituksesta on toimitettava ennakonpidätys.

Yritystä ei aina voida merkitä ennakkoperintärekisteriin hakeutumisen hetkellä verotukseen tai kirjanpitoon liittyvien olennaisten velvollisuuksien laiminlyöntien takia. Näistä syistä yritys voidaan myös poistaa rekisteristä.

Ennakkoperintärekisteriin merkitsemisellä on vaikutusta myös kotitalousvähennykseen: kotitalousvähennyksen saaminen edellyttää muun ohella, että työkorvauksen saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Lisätietoja ja ohjeet ennakkorekisteriin hakeutumisesta löydät Verohallinnon sivuilta:

Aiheeseen liittyvät uutiset

30.1.2023 Uutinen

Tekeekö yrityksesi kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä? – Nyt voit ilmoittaa vähennystiedot Verohallinnolle asiakkaan puolesta

Verohallinnon uusi kotitalousvähennysrajapinta on suuri helpotus esimerkiksi ikääntyneille, joiden ei sen ansiosta tarvitse huolehtia kotitalousvähennyksen ilmoittamisesta itse.