Luvanvaraiset elinkeinot

Joidenkin elinkeinojen harjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi.

Jos elinkeinon harjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi, on ennen toiminnan aloittamista hankittava lupa sekä ilmoitettava myönnetystä luvasta kaupparekisteriin. Joskus elinkeinotoiminnan aloittamisesta täytyy tehdä ilmoitus laissa säädetylle viranomaiselle, vaikkei varsinaista lupaa tarvittaisikaan.

Eräiden liikkeiden, kuten elintarvikkeita myyvien liikkeiden tai kauneushoitoloiden tiloissa tulee ennen käyttöönottoa suorittaa tarkastus ja hakea niiden käyttöönottoon kunnan terveysviranomaiselta lupa. Kiinteistön- ja asunnonvälitys ei ole enää luvanvaraista. Kiinteistönvälittäjältä edellytetään kuitenkin kiinteistönvälittäjän tutkinnon suorittamista

Ennen elinkeinotoiminnan aloittamista on aina selvitettävä, onko aiottu elinkeinotoiminta luvan- tai ilmoituksenvaraista. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat mm.

 • ajoneuvojen katsastustoiminta
 • alkoholin anniskelu ja myynti
 • alkoholin valmistus- ja tukkumyyntiluvat
 • apteekit, lääketehtaat, lääketukkukaupat, lääkevalmisteiden ja eläinlääkevalmisteiden myynti, rohdosvalmisteiden myynti
 • arvopaperiliikkeiden ja optioyhteisön toiminta, arvopaperipörssitoiminta (valtiovarainministeriö). –
 • jalometallituotteiden valmistus ja maahantuonti
 • kaivokset; esiintymän hyväksikäyttöoikeus ja valtaukset
 • keinotekoisten lannoitusaineiden ja rehujen valmistus sekä siementavarain kauppa
 • lentoliikenteen reitti- ja tilausliikenneluvat
 • panttilainaustoiminta
 • postitoiminnan harjoittaminen
 • sijoitusrahastotoiminta
 • sähkölaitteiden suunnittelu, rakentaminen, valmistaminen, korjaaminen, huoltaminen ja käyttäminen, sähkön tuottaminen ja siirto muuhun kuin omaan käyttöön
 • terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi

Aiheeseen liittyvät uutiset

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi