Luvan- tai ilmoituksenvaraiset elinkeinot

Joidenkin elinkeinojen harjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi. Joissakin tapauksissa elinkeinotoiminnan aloittamisesta täytyy tehdä ilmoitus viranomaisille ennen toiminnan aloittamista, vaikka varsinaista lupaa ei tarvittaisikaan.

Jos elinkeinon harjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi, on ennen toiminnan aloittamista hankittava lupa sekä ilmoitettava myönnetystä luvasta kaupparekisteriin. Joskus elinkeinotoiminnan aloittamisesta täytyy tehdä ilmoitus laissa säädetylle viranomaiselle, vaikkei varsinaista lupaa tarvittaisikaan.

Luvanvarainen elinkeinotoiminta

Eräiden liikkeiden, kuten elintarvikkeita myyvien liikkeiden tai kauneushoitoloiden tiloissa tulee ennen käyttöönottoa suorittaa tarkastus ja hakea niiden käyttöönottoon kunnan terveysviranomaiselta lupa. Kiinteistön- ja asunnonvälitys ei ole enää luvanvaraista. Kiinteistönvälittäjältä edellytetään kuitenkin kiinteistönvälittäjän tutkinnon suorittamista

Ennen elinkeinotoiminnan aloittamista on aina selvitettävä, onko aiottu elinkeinotoiminta luvan- tai ilmoituksenvaraista. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat mm.

 • ajoneuvojen katsastustoiminta
 • alkoholin anniskelu ja myynti
 • alkoholin valmistus- ja tukkumyyntiluvat
 • apteekit, lääketehtaat, lääketukkukaupat, lääkevalmisteiden ja eläinlääkevalmisteiden myynti, rohdosvalmisteiden myynti
 • arvopaperiliikkeiden ja optioyhteisön toiminta, arvopaperipörssitoiminta (valtiovarainministeriö). –
 • jalometallituotteiden valmistus ja maahantuonti
 • kaivokset; esiintymän hyväksikäyttöoikeus ja valtaukset
 • keinotekoisten lannoitusaineiden ja rehujen valmistus sekä siementavarain kauppa
 • lentoliikenteen reitti- ja tilausliikenneluvat
 • panttilainaustoiminta
 • postitoiminnan harjoittaminen
 • sijoitusrahastotoiminta
 • sähkölaitteiden suunnittelu, rakentaminen, valmistaminen, korjaaminen, huoltaminen ja käyttäminen, sähkön tuottaminen ja siirto muuhun kuin omaan käyttöön
 • terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi

Ilmoituksenvarainen elinkeinotoiminta

Vaikka varsinaista lupaa ei tarvita, joissakin tapauksessa elinkeinotoiminnan aloittamisesta pitää tehdä ilmoitus viranomaisille ennen toiminnan alkamista.

Tällaisia tapauksia ovat seuraavat:

 • Kiinteistönvälitys ja vuokrahuoneistojen välitys edellyttää rekisteröitymistä aluehallintoviraston välitysliikerekisteriin.
 • Perintätoimintaa saa harjoittaa vain sellainen yhtiö, joka on rekisteröity aluehallintoviraston rekisteriin perintätoiminnan harjoittajaksi. Rekisteröintiä edellyttävää perintätoimintaa on saatavien perintä toisen henkilön tai tahon lukuun omien saatavien perintä silloin, kun saatavat on otettu vastaan yksinomaan perintätarkoituksessa.
 • Tuotettaessa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, kuten lasten ja lasten päiväkodin, vammaisten, vanhusten tai muiden vastaavien sosiaalihuollon palvelujen tarjoajien on tehtävä ilmoitus sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa: eri asiakasryhmien kotipalvelu, erityyppiset päivä- ja työtoiminta, ei ympärivuorokautiset asumispalvelut muut sosiaalihuollon avopalvelut. Mikäli palvelu on ympärivuorokautista, on toiminta luvanvaraista.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asumiselle. Ilmoitus tulee tehdä seuraavista toiminnoista:

 • koulu tai oppilaitos
 • päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti
 • parturi, kampaamo tai kauneushoitola solariumliike, tatuointiliike tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai -hoitoa
 • yleisölle avoin kuntosali tai muu liikuntatila sekä sauna, kylpylä, uimahalli
 • julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto

Kun perustat elintarvikeyrityksen, ota jo perustamisvaiheessa yhteyttä sijaintikuntasi elintarvikevalvontayksikköön ja yrityksesi rekisteröimiseksi elintarvikevalvontaan.

 • Elintarvikehuoneistot kuten ravintolat, kahvilat, myymälät, leipomot, kioskit on ilmoitettava sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.
 • Elintarvikehuoneistoista, joissa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä on tehtävä hakemus elintarvikehuoneiston hyväksymiseksi.

Muut luvat ja ilmoitukset

Tekijänoikeus ja luvat

Jos yritystoiminnassa käytetään tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa, teosten käyttämiseen tarvitaan asianmukainen lupa. Teosten käyttöä on esimerkiksi taustamusiikin soittaminen asiakastiloissa, tai teosten kopiointi ja tulostaminen. Useissa tapauksissa käyttökuvan saa hankittua helposti tekijänoikeusjärjestöiltä. Luvan tarve perustuu tekijänoikeuslakiin.

Tekijänoikeusjärjestöjä ovat muun muassa Teosto, Gramex ja Kopiosto. Järjestöt tilittävät teosten käytöstä maksettavat tekijänoikeuskorvaukset oikeudenhaltijoille.

Tarvittava lupa vaihtelee yritystoiminnan luonteen mukaan. Esimerkiksi ravintolat, majoitusliikkeet ja muut asiakastiloissa musiikkia soittavat yritykset tarvitsevat luvan sekä Teostolta että Gramexilta. Teosto edustaa säveltäjiä ja Gramex musiikin esittäjiä. Kopiostolta saa luvan puolestaan julkaisujen kopioimiseen ja mm. tv-lähetysten verkkotallentamiseen. Lehtien ja muiden vastaavien julkaisujen kopiointiin luvan saa Kopiostolta. Musiikin soittamiseen tarvittavat luvat saa GT Musiikkiluvat Oy:ltä, joka myöntää sekä Teoston että Gramexin luvat.

Lupien hinnoitteluperusteet määräytyvät neuvotteluissa tekijänoikeusjärjestöjen ja tekijänoikeuksia käyttävien tahojen edustajien kanssa. Hinnoittelu perustuu yleisesti ottaen siihen, kuinka laajasti teoksia hyödynnetään. Esimerkiksi majoitus- ja ravintola-alalla luvan hintaan vaikuttaa, se kuinka iso yleisö soitettavalla musiikilla potentiaalisesti on. Potentiaalinen yleisö määräytyy pääasiassa asiakaspaikkojen mukaan. Jos yrityksen toiminta on esimerkiksi kausiluonteista, lupa on yleensä mahdollista hankkia vain niille kuukausille, joiden aikana toimintaa on.

Kaupan aukiolo

Kaupan aukioloaikoihin liittyvää lainsäädäntöä on väljennetty asteittain vuosien mittaan. Viimeinen uudistus, joka salli kauppojen sunnuntaiaukiolon ympäri vuoden, tuli voimaan 1.12.2009. Sääntely ei ole tämän jälkeen muuttunut, joten kaupat sekä parturi- ja kampaamoliikkeet voivat itse päättää, milloin liike pidetään auki.

Tästä huolimatta esimerkiksi sunnuntaisin ja pyhäpäivisin teetettävän työn osalta tulee huomioida työlainsäädännön ja työehtosopimuksen asettamat rajoitteet ja velvoitteet esimerkiksi työvuorojen suunnittelun ja työntekijöiden viikkolevon osalta. Lisäksi esimerkiksi sunnuntaisin, pyhäpäivisin, iltaisin ja yöaikaan teetettävästä työstä tulee maksaa lainsäädännön ja asianomaisen työehtosopimuksen edellyttämät korvaukset.

Neuvontaa puhelimitse jäsenille oikeudellisissa asioissa

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi