Muut luvat ja ilmoitukset

Tekijänoikeus ja luvat

Jos yritystoiminnassa käytetään tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa, teosten käyttämiseen tarvitaan asianmukainen lupa. Teosten käyttöä on esimerkiksi taustamusiikin soittaminen asiakastiloissa, tai teosten kopiointi ja tulostaminen. Useissa tapauksissa käyttökuvan saa hankittua helposti tekijänoikeusjärjestöiltä. Luvan tarve perustuu tekijänoikeuslakiin.

Tekijänoikeusjärjestöjä ovat muun muassa Teosto, Gramex ja Kopiosto. Järjestöt tilittävät teosten käytöstä maksettavat tekijänoikeuskorvaukset oikeudenhaltijoille.

Tarvittava lupa vaihtelee yritystoiminnan luonteen mukaan. Esimerkiksi ravintolat, majoitusliikkeet ja muut asiakastiloissa musiikkia soittavat yritykset tarvitsevat luvan sekä Teostolta että Gramexilta. Teosto edustaa säveltäjiä ja Gramex musiikin esittäjiä. Kopiostolta saa luvan puolestaan julkaisujen kopioimiseen ja mm. tv-lähetysten verkkotallentamiseen. Lehtien ja muiden vastaavien julkaisujen kopiointiin luvan saa Kopiostolta. Musiikin soittamiseen tarvittavat luvat saa GT Musiikkiluvat Oy:ltä, joka myöntää sekä Teoston että Gramexin luvat.

Lupien hinnoitteluperusteet määräytyvät neuvotteluissa tekijänoikeusjärjestöjen ja tekijänoikeuksia käyttävien tahojen edustajien kanssa. Hinnoittelu perustuu yleisesti ottaen siihen, kuinka laajasti teoksia hyödynnetään. Esimerkiksi majoitus- ja ravintola-alalla luvan hintaan vaikuttaa, se kuinka iso yleisö soitettavalla musiikilla potentiaalisesti on. Potentiaalinen yleisö määräytyy pääasiassa asiakaspaikkojen mukaan. Jos yrityksen toiminta on esimerkiksi kausiluonteista, lupa on yleensä mahdollista hankkia vain niille kuukausille, joiden aikana toimintaa on.

Hyödynnä jäsenedut

Elisa
Liittymät, verkko- ja IT-palvelut

Liittymät ja IT-palvelut -15%

Päivittäistavara- ja tukkukauppa

Myymälä- ja kahviopalvelut

Päivittäistavara- ja tukkukauppa

Tukkukauppa

Kaupan aukiolo

Kaupan aukioloaikoihin liittyvää lainsäädäntöä on väljennetty asteittain vuosien mittaan. Viimeinen uudistus, joka salli kauppojen sunnuntaiaukiolon ympäri vuoden, tuli voimaan 1.12.2009. Sääntely ei ole tämän jälkeen muuttunut, joten kaupat sekä parturi- ja kampaamoliikkeet voivat itse päättää, milloin liike pidetään auki.

Tästä huolimatta esimerkiksi sunnuntaisin ja pyhäpäivisin teetettävän työn osalta tulee huomioida työlainsäädännön ja työehtosopimuksen asettamat rajoitteet ja velvoitteet esimerkiksi työvuorojen suunnittelun ja työntekijöiden viikkolevon osalta. Lisäksi esimerkiksi sunnuntaisin, pyhäpäivisin, iltaisin ja yöaikaan teetettävästä työstä tulee maksaa lainsäädännön ja asianomaisen työehtosopimuksen edellyttämät korvaukset.

Aiheeseen liittyvät uutiset