Ilmoituksenvarainen elinkeinotoiminta

Joissakin tapauksissa elinkeinotoiminnan aloittamisesta täytyy tehdä ilmoitus viranomaisille ennen toiminnan aloittamista, vaikka varsinaista lupaa ei tarvittaisikaan.

Tällaisia tapauksia ovat seuraavat:

  • Kiinteistönvälitys ja vuokrahuoneistojen välitys edellyttää rekisteröitymistä aluehallintoviraston välitysliikerekisteriin.
  • Perintätoimintaa saa harjoittaa vain sellainen yhtiö, joka on rekisteröity aluehallintoviraston rekisteriin perintätoiminnan harjoittajaksi. Rekisteröintiä edellyttävää perintätoimintaa on saatavien perintä toisen henkilön tai tahon lukuun omien saatavien perintä silloin, kun saatavat on otettu vastaan yksinomaan perintätarkoituksessa.
  • Tuotettaessa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, kuten lasten ja lasten päiväkodin, vammaisten, vanhusten tai muiden vastaavien sosiaalihuollon palvelujen tarjoajien on tehtävä ilmoitus sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa: eri asiakasryhmien kotipalvelu, erityyppiset päivä- ja työtoiminta, ei ympärivuorokautiset asumispalvelut muut sosiaalihuollon avopalvelut. Mikäli palvelu on ympärivuorokautista, on toiminta luvanvaraista.

Neuvontaa puhelimitse jäsenille oikeudellisissa asioissa

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asumiselle. Ilmoitus tulee tehdä seuraavista toiminnoista:

  • koulu tai oppilaitos
  • päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti
  • parturi, kampaamo tai kauneushoitola solariumliike, tatuointiliike tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai -hoitoa
  • yleisölle avoin kuntosali tai muu liikuntatila sekä sauna, kylpylä, uimahalli
  • julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto

Kun perustat elintarvikeyrityksen, ota jo perustamisvaiheessa yhteyttä sijaintikuntasi elintarvikevalvontayksikköön ja yrityksesi rekisteröimiseksi elintarvikevalvontaan.

  • Elintarvikehuoneistot kuten ravintolat, kahvilat, myymälät, leipomot, kioskit on ilmoitettava sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.
  • Elintarvikehuoneistoista, joissa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä on tehtävä hakemus elintarvikehuoneiston hyväksymiseksi.

Aiheeseen liittyvät uutiset