Firma

Om du har kompetens i din bransch och vill arbeta med ditt eget bolag, är det ganska lätt att bli näringsidkare. Denna bolagsform fungerar bäst då du tänker sälja din egen kompetens och sysselsätter endast dig själv.

Fördelar

+ Lämplig för företagsverksamhet med liten eller måttlig omsättning.
+ Liten byråkrati.
+ Kan grundas snabbt och enkelt.
+ Enkel bokföring.

Nackdelar

– Du ansvarar för skulderna med din personliga egendom.

Firmaföretagande dvs. verksamhet som enskild näringsidkare passar i regel för verksamhet med måttlig omsättning. Ifall verksamheten inte kräver stora lån, stora lager eller dyra maskiner, är firman en okomplicerad och förmånlig bolagsform som kan etableras snabbt. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att du svarar personligen för alla förpliktelser du tar på dig.

Firman är den näst populäraste företagsformen i Finland. I början av år 2022 fanns det 237 564 firmor i handelsregistret. Företagsverksamheten kan bedrivas som en huvud- eller bisyssla.

Att etablera en firma

För att etablera en firma räcker det med att lämna en anmälan till handelsregistret – ett lätt och billigt sätt att inleda företagsverksamhet.

Etableringsanmälan gör du elektroniskt på handelsregistrets webbplats eller på en pappersblankett. Anmälan på nätet kostar 60 euro och med pappersblankett 115 euro.

När du i samband med etableringen anmäler dig till handelsregistret, kan du samtidigt registrera det firmanamn du tänker använda för företaget. Det är inte alltid obligatoriskt att göra anmälan till handelsregistret.

Om du till exempel vill inleda företagsverksamheten som bisyssla, är det ofta behändigt att göra de som näringsidkare. Å andra sidan finns det inget hinder för att göra en lång arbetskarriär på heltid med denna företagsform.

Ifall verksamheten utvidgas, kan det löna sig att ombilda firman till ett aktiebolag. Då anmäler företagaren med firma ändringen i handelsregistret, varigenom företagaren i praktiken grundar ett nytt företag och får ett nytt FO-nummer. Verksamhetens tillgångar och skulder övergår till aktiebolaget.

Ansvar och förvaltning

En företagare med firma är en fysisk person som idkar näringsverksamhet. Därför svarar företagaren personligen för företagets avtal och förpliktelser, vilket innebär att han eller hon också svarar för skulder och förbindelser med sin personliga egendom. Ifall verksamheten kräver stora investeringar till exempel i maskiner eller lokaler, är den här företagsformen inte det bästa alternativet.

Typiska näringsidkare, dvs. yrkesutövare, är exempelvis frisörer, läkare, terapeuter och revisorer, men firmaföretagandet är i princip lämpligt för vilken bransch som helst.
Fördelen med denna företagsform är att byråkratin är måttlig, eftersom det oftast räcker med enkel bokföring i motsats till bland annat ett aktiebolag. Firmans resultat beräknas genom att dra av resultatets anskaffningskostnader från de skattepliktiga intäkterna, varefter resultatet beskattas som företagarens förvärvsinkomst eller kapitalinkomst.

En företagare med firma betalar ingen lön åt sig själv som skulle vara avdragbar från resultatet. Däremot kan företagaren lyfta pengar som företagsverksamheten inbringar – detta kallas privatuttag.

Juridisk rådgivning för medlemmar

Bekymmer och problem? Som medlem i Företagarna i Finland behöver du inte vara ensam med dina bekymmer. Vi har nästan hundra experter som kan hjälpa dig per telefon. Tröskeln är låg – kontakta oss!

Att grunda ett företag

Det är alltid ett stort beslut att bli företagare. Det kan i början verka komplicerat att grunda ett företag, men bra och systematisk planering samt sakkunnigt stöd hjälper under den första tiden och bär ditt företag vidare även i senare skeden.

Att grunda ett företag

Vad är FÖPL?

FöPL är en förkortning av orden Företagarens pensionslag. Med en FöPL-försäkring enligt denna lag kan företagaren försäkra sig för ålderdom, arbetsoförmögenhet och dödsfall. Försäkringen omfattar också en familjepension, som bidrar till de anhörigas trygghet.

Vad är FÖPL?

Utnyttja dina medlemsförmåner

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring