Franchising

Du behöver inte starta ett företag från noll eller med en egen idé. Det går bra att starta som en del av en känd kedja, med en färdig verksamhetsidé.

Fördelar

+ Du kan börja med en färdig affärsidé och ett färdigt koncept.
+ Du får stöd av moderbolaget.
+ Bland annat marknadsföringen och inköpssammarbetet stöder din verksamhet.

Nackdelar

– Friheten är klart begränsad jämfört med ett bolag som är helt ditt eget.
– Du betalar en del av resultatet som franchiseavgifter till moderbolaget.

Franchising i ett nötskal

I franchisekedjan sköter en enskild företagare en eller flera enheter, till exempel affärer, enligt kedjans affärskoncept.

Det finns franchiseföretagare i många branscher, bland annat kedjor med kaféer och restauranger samt fastighetsförmedlare. I Finland finns 250-300 franchisekedjor. De största kedjorna är R-kiosken, Hesburger och Kotipizza.

Franchising är ett samarbetsavtal

Franchising är en samarbetsmodell för två företag, där det för det ena företaget (franchisegivaren) är ett sätt att utvidga eller expandera sin affärsrörelse och för det andra företaget (franchisetagaren) en form av företagande.

I regel har franchisegivaren utvecklat, testat, modellerat och dokumenterat en affärsmodell eller ett koncept, vars bruksrätt han ger åt franchisetagaren. Alla enheter i kedjan fungerar enligt samma koncept.

Konceptet omfattar ett gemensamt varu- och serviceutbud, gemensamma tillvägagångssätt och arbetsredskap och därtill en likadan, på marknaden allmänt bekant företagsidentitet (ett brand). Målet är att kunden får samma varor och tjänster hos varje enhet i kedjan.

Parterna gör upp ett skriftligt franchiseavtal, som beskriver samarbetsprinciperna och som ger rätten att använda konceptet. Avtalen gäller tills vidare, men kan periodvis sägas upp av endera parten.

Franchiseföretagaren betalar så kallade franchiseavgifter till franchisegivaren, vilka berättigar till användande av konceptet, utbildning, kontinuerlig uppföljning och handledning, olika stödfunktioner samt en kedjas samarbetsförmåner.

Franchisegivaren leder och övervakar medlemmarnas verksamhet så att kedjans enhetlighet och de fördelar enhetligheten har med sig fortbestår och bidrar till en lönsam verksamhet för kedjans alla medlemsföretag.

Kedjan stöder företagaren på många olika sätt. Å andra sidan är franchisemodellen inte lika självständig som den traditionella företagarmodellen. Franchiseföretagaren förbinder sig att följa konceptet noggrant i sin verksamhet och att fungera enligt kedjans gemensamma spelregler i samarbete med de andra företagarna i kedjan.

Franchisekedjorna är ständigt på jakt efter nya företagare. Ifall du är intresserad av att grunda ett företag som medlem i en kedja och med ett färdigt koncept, lönar det sig att ta reda på vilka kedjor som just nu vill ha nya företagare. Mer information bland annat här (på finska) Suomen Franchising-Yhdistyksen sivuilta.

Fråga andra franchiseföretagare om deras erfarenheter. Det finns många specialister på franchiseföretagande och -avtal i Finland. Med dem kan du till exempel gå igenom avtalsvillkoren innan du fattar det slutgiltiga beslutet.

Juridisk rådgivning för medlemmar

Bekymmer och problem? Som medlem i Företagarna i Finland behöver du inte vara ensam med dina bekymmer. Vi har nästan hundra experter som kan hjälpa dig per telefon. Tröskeln är låg – kontakta oss!

Utnyttja dina medlemsförmåner

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring