Brand och marknadsföring

En genial affärsidé! Men varför köper ingen? Marknadsföringen hjälper dig se till att företaget hittas. Brandet urskiljer ditt företag från alla andra.

Vill du att kunderna hittar ditt företag? Marknadsför! Ett fel som många nya företagare begår är att glömma marknadsföringen. Det räcker inte att affärsidén är briljant, om kunden inte vet något om ditt företag.

Brandet gör att ditt företag kan identifieras och skiljas ur mängden. Ett starkt brand lockar kunderna att köpa och i bästa fall att rekommendera ditt företag till andra. Det lönar sig att målmedvetet bygga brandet från början.

Du kommer igång med marknadsföringen genom att tänka på följande perspektiv och grundläggande marknadsföringsfrågor.

Marknadsföringen utgår från dina kunder och deras behov. Den du säljer till påverkar ditt val av marknadsföringsmetod. Börja med att tänka på marknadsföringens syfte och målgrupper.

Vill du ge ditt företag mer synlighet eller öka antalet besökare på webbplatsen? Vill du få kunderna att köpa en viss produkt eller service? Vill du ha nya kunder eller locka gamla kunder att köpa mer?

Marknadsföringen måste riktas till rätt målgrupper för att vara effektiv. Tänk på svaren till följande frågor. Du har kanske funderat på dessa redan när du gjorde upp din affärsplan:

  1. Vem är min kund?
  2. Var är han? Var och hur når jag min kund?
  3. Varför skulle han köpa av mig och inte av min konkurrent?

Läs marknadsföringens checklista

Nästa sak att tänka på är hur jag når min kund. Med vilka kanaler och marknadsföringsprestationer ska det ske? Branschen och kundgruppen bestämmer hur det lönar sig att använda marknadsföringsbudgeten. Det är alltid billigare att sälja mer till en gammal kund än det är att skaffa nya kunder.

Digitala marknadsföringskanaler är bland annat webbplatser, e-postmarknadsföring, display- eller s.k. bannerreklam, sökordsreklam och tjänsterna i sociala medier. De traditionella kanalerna är exempelvis tidningsannonser och direktreklam per post.

Företagets marknadsföringsmaterial är bland annat broschyrer, reklamblad och nyhetsbrev.

Läs mer: Marknadsföringsmaterial

Underskatta inte ”djungeltelegrafens” effekter. En kunds rekommendation är guld värd. För att kunderna ska rekommendera dig är det viktigt att du fäster vikt vid hur du behandlar och betjänar dina kunder.

Diverse företagsregister, som telefonförsäljare prånglar på nya företagare, ger inte nödvändigtvis kunder. Däremot lönar det sig att skapa ett eget stamkundsregister och begära marknadsföringstillstånd av kunderna. Kom ihåg att studera dataskyddslagstiftningen. Börja med att läsa Yrittäjän tietosuojaopas (på finska).

En form av kundservice är att tillhandahålla innehåll av hög kvalitet som är lätt att hitta på din webbplats och via andra kanaler. FAQ (Frequently Asked Questions) dvs. ofta ställda frågor och annan information som är lätt att hitta hjälper kunden och minskar behovet att kontakta dig i problemsituationer.

Du kan exempelvis överväga till vilka slag av problem du kan erbjuda lösningar. När webbplatsens innehåll är intressant, lockande och insiktsfullt, kan det få också nya potentiella kunder att intressera sig för ditt företag.

Det lönar sig att ta i bruk nätet och sociala medier: alla är där. Du kan välja mellan ett flertal möjligheter, till exempel att du själv gör uppdateringar och skapar nyhetsbrev och guider.

Läs mer: Digital marknadsföring

Det finns ingen entydigt lämplig storlek på marknadsföringsbudgeten. Storleken beror åtminstone på ditt företags ekonomiska läge och målsättningar. Man kan börja med en mycket anspråkslös budget.

En ny företagare har oftast inte en stor budget och därför måste marknadsföringen vara kostnadseffektiv och enkel. I början kan den huvudsakligen bestå av personligt säljarbete.

Först bör företagets webbplats ställas i ordning. Ett konto i ett socialt medium kan i början räcka till som företagets webbplats. Se till att företagets webbplats är synlig för olika webbläsare. Läs mer (på finska) om webbläsaroptimering och sökordsreklam i Yrittäjän digiopas.

Om du är villig att betala för servicen, finns det många som erbjuder hjälp med marknadsföringen. Det lönar sig att noggrant överväga vad man använder tiden till och vad som med fördel kan överlåtas åt en utomstående part.

Företagets marknadsföringsstrategi kombinerar marknadsföringens mål. Enkelt uttryckt definierar den vem kommunikationen riktas till och hur. Marknadsföringsplanen, och strategin den bygger på, bidrar till att göra marknadsföringen enhetlig.

Marknadsföringsstrategin skapas som vilken som helst strategi:

  • Marknadsföringen ges mål, exempelvis en ökning av försäljningen, kundanskaffning, ökad synlighet. Därtill definieras de mätare som ska tillämpas för att mäta hur väl målen har nåtts.
  • Målgruppen definieras och dess behov analyseras.
  • Lämpliga medier väljs för målgruppen och olika mediers roll definieras.
  • Kommunikationstypen och/eller innehållet väljs i syfte att väcka målgruppens intresse (eller få kunden att köpa) och i syfte att skilja företaget från konkurrenterna.
  • Marknadsbudgeten och hur den fördelar sig på olika medier definieras.

Råd och tips är tillgängliga bland annat i tryckta och digitala guider, i bloggtexter, videoklipp, poddar, webbinarier och öppna webbkurser. Därtill finns ett stort utbud avgiftsbelagda kurser och utbildningsdagar kring marknadsföringens och kommunikationens olika delområden.

Företagarna ordnar många slag av kurser kring bland annat marknadsföring och försäljning. Läs mer om kurserna. Därtill erbjuder nyföretagarcentralerna tips om marknadsföring.

Den bästa sparraren får företagaren är ofta en annan företagare, rentav någon i en annan bransch.

Varför behöver företaget ett brand?

Företagets brand gör att ditt företag känns igen. Genom att bygga upp ditt brand kan du påverka hur företagets image formas.

Att bygga upp ett brand

Vilka marknadsföringsmaterial behöver mitt företag?

Ditt företag kan använda många olika kanaler och olika slag av material för marknadsföring och reklam.

Läs mer om marknadsföringsmaterial