Stöd & råd

Ekonomisk politik

13.9.2021 15:35
Page

På en nationell plan innebär den ekonomiska politiken statens finans-, struktur- och arbetsmarknadspolitik. Företagarna i Finland bidrar till debatten om den…