Yrittäjän sosiaaliturva

Yrittäjänä sinulla on mahdollisuus samoihin toimeentuloturvaetuuksiin kuin työntekijä niissä tilanteissa, joissa hän ei kykene turvaamaan toimeentuloaan työskentelyllään.

Toimeentuloturvaetuuksien tavoitteena on tuoda taloudellista turvaa elämäntilanteisiin, joissa toimeentulo heikkenee merkittävästi tai katkeaa kokonaan yleensä henkilöstä itsestään riippumattomasta syystä. Koska yrittäjänä työskentely kuitenkin eroaa merkittävästi työntekijänä työskentelystä, etuuksien saantiedellytyksissä on eroja.

Yrittäjän lakisääteisen toimeentuloturvan perustana on yrittäjän eläkevakuutusta otettaessa määriteltävä vuosityötulo eli niin sanottu YEL-työtulo. Työtulon tulee vastata työpanostasi yrittäjänä. Sen lisäksi, että YEL-työtulo määrittää eläkevakuutusmaksujesi suuruuden sekä sen kuinka paljon eläkettä kertyy, se määrittää hyvin pitkälle myös kaiken muun lakisääteisen sosiaaliturvasi tason.

Tutustu koulutustarjontaan

Maksuton

Yrittäjän eläkevakuutusmaksulla rahoitat ainoastaan eläke-etuutesi. Lisäksi maksat YEL-työtulosi perusteella sairausvakuutuksen työtulovakuutusmaksua sekä mahdollisen palkkatulosi perusteella työnantajan sosiaaliturvamaksua, joilla rahoitetaan sairausvakuutuslain mukaiset etuudet, kuten sairauspäiväraha, vanhempainpäivärahat, kuntoutusraha.

Verotuksen kautta osallistut sekä perusturvan että niin sanotun viimesijaisen toimeentuloturvan rahoittamiseen, joita ovat esimerkiksi työttömyysetuuksien perusturva, vähimmäispäivärahat, asumistuki, opintotuki, toimeentulotuki, eräät perhe-etuudet. Yrittäjänä osallistut siis varsin merkittävästi sekä omiesi että yhteisten toimeentuloturvaetuuksien rahoitukseen.

Yrittäjänä sinun on erittäin tärkeä tiedostaa omaan elämäntilanteeseesi liittyvät sosiaaliset riskit sekä YEL-työtulonsa vaikutus toimeentuloon riskitilanteissa. Jos esimerkiksi vakuutat itsesi YEL-työtulon minimin mukaan, et juurikaan hyödy työeläkevakuutuksesi vaan työeläkelakien vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden sijaan tulet todennäköisemmin saamaan kansaneläke- ja takuueläkejärjestelmän mukaisia eläkkeitä. Niitä saavat lähtökohtaisesti myös henkilöt, jotka eivät työskentele lainkaan. Et tule myöskään koskaan saamaan minimipäivärahaa suurempaa etuutta sairastuessasi tai jäädessäsi vanhempainvapaalle. Työttömyyden kohdatessa olet työmarkkinatuen varassa.

Jäsenille

Mikä on YEL?

Jäsenille

Sairastuminen ja tapaturmat

Työttömyys

Tiesitkö, että jäsenenä saat kattavan paketin arkea helpottavia työkaluja, kuten asiakirjamallit ja tietopankin käyttöösi?

Liity jäseneksi

Jäsenille

Perheenlisäys

Jäsenille

Toimeentulotuki

Asumistuki

Jäsenille

Eläke

Opiskelu

Jäsenille

Yrittäjän puolison sosiaaliturva

Hyödynnä jäsenedut

Fennia
Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Vakuutukset

Sijoitus- ja palkitsemisen palvelut

Sijoituspalvelut ja henkilöstön palkitseminen

Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Työeläkevakuuttamisen palvelut

Yrittäjäkassa
Työttömyyskassa

Yrittäjäkassa

Aiheeseen liittyvät uutiset