Työnantajan muistilista

Hienoa, että yrityksesi on kasvamassa! Kun palkkaat yritykseesi lisää työntekijöitä, myös työnantajan velvollisuudet lisääntyvät. Lue millaisia velvollisuuksia sinulla työnantajana on, kun palkkaat ensimmäisen työntekijän, tai kun työntekijöitä on 10, 20 tai 30.

Muistilista työnantajan velvollisuuksista työhönottotilanteessa:

Huomioi myös nämä:

  • Luvanvaraiset työt ja muut poikkeuslupaa vaativat tilanteet. Joidenkin töiden tekemiseen tarvitaan lupa tai niiden tekemisestä pitää ilmoittaa työsuojeluviranomaisille. Työsuojeluviranomaiset myös valvovat työsuojelun toteutumista.
  • Pakollinen esillä pidettävä lainsäädäntö. Lain mukaan työnantajan tulee pitää työpaikalla esillä useita työelämää sääteleviä lakeja. Tarkoitus on varmistaa, että työntekijät voivat halutessaan saada helposti ja yhdestä paikasta kootusti oleellisen työelämän lainsäädännön.
  • Työsopimus keikkatyölle? Aivan lyhyimmällekin työsuhteelle on suositeltavaa tehdä kirjallinen työsopimus. Työsopimuksessa määritellään työn kesto ja työssäoloaika. Lue lisää työsopimuksen tekemisestä.
  • Työaikakirjanpito. Työnantajana sinun on pidettävä kirjaa jokaisen työntekijäsi tekemistä työtunneista sekä niistä maksetuista korvauksista. Työntekijällä on oikeus saada kirjallinen selvitys itseään koskevista työvuoroluetteloista sekä työaikakirjanpidosta.
  • Tulorekisteri ja ennakonpidätyksen toimittaminen. Työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhteen keskitettyyn tulorekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten. Lisäksi palkasta tulee toimittaa ennakonpidätys, joka tilitetään Verohallinnolle.
  • Työnantajaksi rekisteröityminen. Työnantajaa pidetään verotuksessa joko satunnaisena tai säännöllisenä työnantajana. Säännöllisenä työnantajana toimivan yrityksen pitää aina ilmoittautua työnantajarekisteriin. Yrityksen rekisteröintiasema vaikuttaa sen ilmoittamisvastuisiin.

10 TYÖNTEKIJÄÄ

Kun yrityksessäsi työskentelee vähintään 10 työntekijää, on työntekijöiden valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua.

Kädet jauhossa

Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksissä, joissa on säännöllisesti vähintään 20 työsuhteessa olevaa työntekijää.

Koko laajuudessaan yt-lakia sovelletaan vähintään 30 työntekijän yrityksiin, ja kevennetysti 20–29 työntekijän yrityksiin.

Yt-laki

20 työntekijää: henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma auttaa hahmottamaan ja ylläpitämään ajantasaista
kuvaa yrityksesi henkilöstöstä ja sen osaamisesta.

Yt-laki

20 työntekijää: perustaa työsuojelutoimikunta

Toimikunnassa jäseniä on neljä, kahdeksan tai kaksitoista. Heistä neljännes edustaa työnantajaa ja puolet työntekijöiden suurinta ryhmää

Työturvallisuus ja työsuojelu

30 työntekijää

Vähintään 30 työntekijää työllistävän yrityksen on laadittava yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma.

Etkö ole vielä jäsen? Liity Yrittäjiin.

Jäsenenä saat avuksesi asiantuntevat lakiosaajamme, laajat verkostomme, hyödylliset palvelumme ja euroja säästävät jäsenetumme.
Liity nyt!