Etsi

Yrittäjyys

Tammi-huhtikuussa vireille 895 konkurssia – määrä väheni edellisvuoteen verrattuna

Vireille laitettujen konkurssien määrä väheni tammi-huhtikuussa 6,5 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Tilastokeskuksen tietojen mukaan alkuvuonna pantiin vireille 895 konkurssia.

Samana ajankohtana viime vuonna laitettiin vireille 957 konkurssia eli 62 konkurssia tämänvuotista enemmän.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 4 196, mikä on 540 henkilöä (11,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni teollisuudessa ja kaivostoiminnassa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä muissa palveluissa. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palvelujen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 265 konkurssia, mikä on 32 konkurssia (10,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen ja kaupan aloilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat maa-, metsä- ja kalatalouden alalla. Alalla pantiin vireille kahdeksan konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

toimitus (at) yrittajat.fi

Kuva: Getty Images