Etsi

Verotus

Tutkimus: Yrittäjät antavat tulorekisterille arvosanaksi kuutosen

Tuoreessa Yrittäjägallupissa tulorekisteri saa kouluarvosanoilla keskiarvon 6,21. Parannuksia järjestelmään on onneksi luvassa.

Yrittäjät ja tilitoimistot ovat antaneet kitkerää kritiikkiä vuoden alusta käyttöön otetulle tulorekisterille. Suomen Yrittäjät on vienyt kritiikkiä eteenpäin ja asioihin on luvattu parannusta.

Tulorekisterin ongelmat on kirjattu jo tuoreeseen hallitusohjelmaankin. Siellä todetaan näin:

”Selvitetään tulorekisterin käyttöönotossa ilmenneet ongelmat ja korjataan niitä, jotta helpotetaan pienyrittäjien ja kansalaisjärjestöjen toimintaa.”

Esimerkiksi Seinäjoen KK-Tilit Oy:n yrittäjä Kaija Kuusela kommentoi asiaa keväällä näin:

– Suurin ongelma on, että nyt verohallinto on tulorekisterin kautta siirtänyt kaikki kustannukset pk-yrityksille. Esimerkiksi omassa yrityksessäni ajankäyttö tulorekisteriin on kasvanut puolella verrattuna viime vuoteen.

Kantar TNS:n tekemässä tuoreessa Yrittäjägallupissa 1078 pk-yrityksen edustajan tulorekisterin toiminnalle antamien kouluarvosanojen keskiarvo on 6,21. Tulorekisterin viestintä, neuvonta ja tuki saa keskiarvon 6,02. Tilitoimistot sen sijaan saavat yrittäjiltä keskiarvon 8,50.

 

Nopea ilmoitustahti lisää taakkaa ja kuluja

Aikaisempaa enemmän aikaa menee paitsi palkanlaskentaan, myös jatkuvaan ilmoitteluun. Yrittäjägallupin vastaajilta kysyttiin, että mikä lisää tulorekisteri-ilmoittamisessa eniten hallinnollista taakkaa. Vastaajat saivat valita enintään kolme vaihtoehtoa.

53 prosenttia vastasi, että nopea ilmoittamistahti lisää eniten taakkaa. Palkkatiedot pitää ilmoittaa viiden päivän kuluessa.

– Varsinainen ilmoitusrumba tämä on. Ilmoittamisen määrä on moninkertaistunut, tilitoimistoyrittäjä Kaija Kuusela harmittelee.

Yrittäjägallupin vastaajista 32 prosentin mielestä eniten hallinnollista taakkaa aiheuttaa palkkaennakoiden ilmoittaminen. 29% vastaajista nostaa päällimmäisenä esiin tietojärjestelmien toimintaongelmat, 26% puutteellisen ohjeistuksen ja 20% kilometrikorvausten ja päivärahojen ilmoittamisen.

Suurin osa yrittäjistä (52%) ilmoittaa tiedot tulorekisteriin suoraan palkkaohjelmasta teknisen rajapinnan kautta. Seuraavaksi eniten (17%) käytetään tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun verkkolomaketta. Vain yksi prosentti yrittäjistä käyttää paperilomakkeita.

Parannuksia luvassa

Suomen Yrittäjät on esittänyt viranomaisille ja päättäjille useita parannuksia tulorekisteriin.

– Yrittäjägallupin vastaukset ovat yhdensuuntaisia aiemmin saamamme palautteen kanssa. Nopea ilmoittamistahti lisää vastaajien mukaan eniten hallinnollista taakkaa, ja siihenhän parannus olisi kuukausitason ilmoittamisen salliminen, jota olemme jo esittäneetkin, sanoo Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Laura Kurki.

Tulorekisterin toiminnan vakiinnuttamisessa keskeistä on myös se, että IT-puoli toimii sujuvasti, sillä Kurjen mukaan uudistuksen haltuunotossa riittää opeteltavaa ilman softan toimintaongelmiakin.

– Se, että tilitoimistoammattilainen on yrittäjän luottokumppani näkyy mielestäni siinä, että tilitoimistot saivat kyselyssä hyvän keskiarvosanan.

– Arvosanaa on hyvä peilata sen tosiseikan valossa, että tilitoimistoissa ollaan uudistuksen alkuvaiheessa oltu paikoin tiukilla, mutta ilmoitukset on kuitenkin saatu hoidettua, Laura Kurki toteaa.

– Olemme kevään kuluessa hyvässä yhteistyössä keskustelleet tulorekisterihankkeen edustajien kanssa ongelmakohdista ja niiden korjaamisesta, ja parannuksia on luvassa, Kurki kertoo.

 

”Tärkeää kuunnella palkkahallinnon näkemyksiä”

Hankepäällikkö Arto Leinonen valtiovarainministeriöstä totesi keväällä, että nyt on tärkeää kuunnella palkkahallinnon näkemyksiä ja tehdä niiden perusteella korjausliikkeitä.

– Kukaan ei esimerkiksi halua, että ennakkopalkkojen maksaminen vähenisi tai että pieni jääkiekkoilija ei voisi ottaa vastaan vähäistä esinelahjaa. Emme myöskään halua, että suoritukset liikkuisivat hitaammin, jotta tulorekisteriin ei tarvitsisi tehdä niin monta ilmoitusta, Leinonen sanoi.

Hän lupaa, että tulorekisterin käytettävyyttä parannetaan tämän vuoden aikana.

Näin tutkittiin

Kantar TNS tutki asiaa Suomen Yrittäjien tilauksesta. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1078 pk-yrityksen edustajaa. Vastaajista 21 prosenttia on yksinyrittäjiä, loput vastaajat ovat työnantajayrityksiä.

Tiedonkeruu tehtiin toukokuun 2019 ensimmäisellä ja toisella viikolla. Virhemarginaali on +- 3,1 prosenttiyksikköä.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi