Etsi

Emergency banner

Laki

Muistithan edunsaajailmoituksen? PRH:n palvelu kertoo, koskeeko velvollisuus sinua

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa omistajiensa (ns. tosiasiallisten edunsaajiensa) tiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen.

Osalle yrityksistä tuli uusi velvoite heinäkuussa. Tuolloin voimaan astunut laki määrää kaikki osakeyhtiöt ja osuuskunnat tekemään edunsaajailmoitus PRH:n kaupparekisteriin viimeistään 30.6.2020 mennessä.

Siirtymäaikaa on vielä runsaasti, mutta siitä huolimatta PRH muistuttaa tekemään ilmoituksen. Viime viikkoon mennessä ilmoituksia oli tehty vasta noin 11 000 kappaletta.

– Se on vielä verrattain pieni määrä. Suomessa on noin 270 000 osakeyhtiötä ja muutama tuhat osuuskuntaa, PRH:n rekisteripäällikkö Lalli Knuutila huomauttaa.

Knuutila olettaa, että ilmoitusten määrä lähtee kasvuun kuluvan syksyn aikana. Kyseessä on maksuton ilmoitus, joka tehdään sähköisesti.

– Jos kenelläkään yrityksen edunsaajista ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitus on mahdollista tehdä myös paperisena versiona, Knuutila sanoo.

Ilmoitusvelvollisuus perustuu rahanpesulakiin, joka puolestaan noudattaa EU-direktiivejä. Velvollisuus koskee kaikkia EU-maita.

– Ilmoituksilla pyritään ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Kun yritykset tekevät erilaisia sopimuksia, niissä on aina otettava huomioon rahanpesuaspekti. Kun kaikki edunsaajat saadaan keskitettyyn rekisteriin, on helppo tarkastaa, kuka on yrityksen tosiasiallinen edunsaaja.

PRH:n kotisivuilla on edunsaaja-apuri. Kyseessä on sovellus, joka kysyy erilaisia kysymyksiä ja lopussa käyttäjälle kerrotaan, tuleeko hänen tehdä edunsaajailmoitus vai ei. Ilmoitusvelvollisuus ei koske toiminimiyrittäjiä, pörssiyhtiöiden edustajia eikä asunto-osakeyhtiöitä.

Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden täytyy tehdä edunsaajailmoitus vain siinä tapauksessa, että edunsaajina on muita kuin kyseisen yhtiön omia yhtiömiehiä.

Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, joka esimerkiksi omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi