Etsi

Emergency banner

Yrittäjyys

Tulorekisteri etsii asiakasraatilaisia kehittämään palvelujaan

Tulorekisteri perustaa asiakasraadit ohjelmistotaloille, tilitoimistoille sekä muille ilmoittajille kerätäkseen palautetta palvelujen ja toiminnan kehittämiseen.

Raadit aloittavat toimintansa marraskuussa 2019 ja kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi raadeille voidaan lähettää kyselyitä ja ehdotuksia kommentoitavaksi.

Raadit pidetään noin 1 – 1,5 tunnin Skype-kokouksina, ja niissä käsitellään tulorekisterin ajankohtaisia asioita sekä raatien jäsenten ehdottamia aiheita. Raatien jäsenille voidaan lähettää myös erilaisia kyselyitä ja kommentoitavia materiaaleja. Kyselyitä tulee kaikille raadeille vähintään kaksi vuoden aikana, ja niihin vastaaminen vie noin 10 - 30 minuuttia.

Ohjelmistotalojen raatiin valitaan enintään 20 ohjelmistotaloa. Tilitoimistojen raatiin valitaan enintään 100 tilitoimistoa. Muille ilmoittajille suunnattuun raatiin valitaan enintään 100 ilmoittajaa. Raateihin valitaan edustajia eri ilmoituskanavat ja ilmoitustarpeet huomioiden. Toimintakausi tullee olemaan kaksi vuotta Verohallinnon tilitoimistojen asiakasraadin tapaan.

Näihin asiakasraateihin voi ilmoittautua 22.11. saakka. Linkki ilmoittautumiseen löytyy tämän sivuston kautta.  

Tulorekisteri on myös käynnistämässä asiakastyytyväisyyskyselyitä. Asiakasraadeille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset viitoittavat osaltaan myös sen määrittelyä, millä tasolla asiakastyytyväisyyden tulisi tulorekisterissä olla. Asiakasraatilaiset pääsevät näin osallistumaan tulorekisterin laatutason määrittämiseen.

 

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi