Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Laki

Toivoa paremmasta ensi vuodesta tulorekisterin suhteen – Yrittäjät ajavat sanktioiden lykkäämistä vuodella

Tulorekisteri on aiheuttanut harmia ja päänvaivaa, mutta hallituksen muutosehdotukset veisivät lakia parempaan suuntaan. Yrittäjät on esittänyt, että sanktioiden määräämistä lykättäisiin vuodella. Sekin viesti on lainvalmistelussa kuultu.

Tulorekisteri tuli käyttöön vuoden 2019 alusta. Monen mielestä järjestelmä tuli käyttöön keskeneräisenä ja se aiheutti lisätyötä ja -kuluja niin yrittäjille kuin tilitoimistoillekin. Käyttäjät kokivat, että järjestelmä ei taipunut reaalielämän palkanmaksuun.

Lue juttu alkuvuodelta tulorekisterikäyttäjien ahdingosta.

– Järjestelmä otettiin keskeneräisenä käyttöön ja siinä on edelleen teknisiä vikoja. Eniten työtä on teettänyt vuoden aikana se, että syötetyt palkkatiedot jäävät käsittelytilaan. Henkilökohtaisesti pisin aika on ollut kaksi viikkoa ennen kuin aineisto on kuitattu rekisteröidyksi, Tilit Tasan -tilitoimiston yrittäjä Johanna Rahkala kertoo.

Toinen suuri ongelma on ollut tietojen poistaminen. Joskus tiedot ovat menneet järjestelmään kahteen kertaan, mutta poistaminen ei näy esimerkiksi OmaVerossa tai vakuutusyhtiölle.

– Viranomainen ei voi tuplatietoa poistaa ja meillä ei enää näy poistettavaa tietoa. Sitten yrittäjän työnantajamaksut, TyEL-maksut ja muut näkyvät liian suurilla summilla.

Järjestelmän kyttäämiseen ja varmisteluun menee tilitoimistolta paljon työaikaa. Sitä ei kehtaa yrittäjäasiakkailta laskuttaa, koska yrittäjän vika toimimaton järjestelmä ei ole. Rahkala on ottanut aiheutuneet lisätyöt omaksi tappiokseen.

– Ennen tulorekisterin tuloa sitä markkinoitiin helpottavana elementtinä, joka helpottaa arkea. Sitä taustaa vasten lisätyön laskuttaminen on vaikeaa. Onko myöskään oikein, että viranomainen lanseeraa toimimattoman järjestelmän ja sen kustannukset valuvat pienyrityksiin? Mielestäni ei ole, Rahkala sanoo.

Myöhästymisistä sakkoa vasta vuoden kuluttua

Tulorekisterin ensimmäinen vuosi on ollut kaikille harjoittelua. Alkuperäisen suunnitelman mukaan vuoden 2020 alusta olisi voitu määrätä sanktio niille, jotka eivät toimita tietoja ajallaan ja oikein.

Suomen Yrittäjät esitti lainvalmistelun aikana, että myöhästymismaksun määräämättä jättämiselle tulisi säätää vuoden jatkoaika, sillä nykytila huomioon ottaen myöhästymismaksun määrääminen ensi vuoden alusta olisi kohtuutonta. 

– Yrittäjien viesti on kuultu, sillä hallitus esittää sanktioimattoman ajan jatkamista vuodella, Yrittäjien veroasiantuntija Laura Kurki kiittää.

Tulorekisterin toiminnan peruslähtökohta on, että rekisteri sisältää varsin kattavasti oikeasisältöiset ja ajantasaiset tiedot. 

– Tätä tavoitetta tukee se, että ilmoittajia kannustetaan korjaamaan virheelliset tiedot ilman sanktion uhkaa, Kurki sanoo. 

Luvassa parannuksia lakiin

Teknisiä vikoja voi korjata, mutta ongelmia ovat aiheuttaneet myös lain puitteissa määrätyt rajat, kuten viiden päivän ilmoitusvelvollisuus. Se käsittää jokaisen matkalaskun, rekisteröidyn yhdistyksen kilpailupalkinnon ja palkkaennakon.

Tähän on tulossa helpotusta. Hallituksen tuore esitys sisältää tulorekisteriin muutosehdotuksia, jotka Rahkala toivottaa tervetulleiksi lämpimästi. Näitä ovat erityisesti palkkaennakoiden, kustannusten korvausten ja luontoisetujen ilmoittamiseen liittyvät uudistukset.

– Palkkatietojen ilmoittaminen kerran kuussa helpottaisi todella paljon. Minulla on asiakkaina paljon pienyrittäjiä, jotka nostavat palkkaa monta kertaa kuussa sitä mukaa, kun raha tulee sisään. Kerran kuussa ilmoitusvelvollisuus laskisi palkkahallinnon kustannuksia ja vähentäisi tilitoimiston työtakkaa. Meidän ei enää tarvitsisi kysellä jopa viikoittain yrittäjältä, onko hän nostanut palkkaa tai onko tullut matkalaskuja, Rahkala sanoo.

Suomen Yrittäjät kiittelee, että työnantajayritysten tarpeet hallinnollisen taakan rajoittamiseksi ja toisaalta tiedon käyttäjien tiedon reaaliaikaisuuteen liittyvät tarpeet on otettu huomioon esityksessä varsin tasapainoisesti ja onnistuneesti.

Rahkala on samoilla linjoilla ja hänestä suunta on nyt oikea. Hän ymmärtää reaaliaikaisuuden tarpeen, mitä varten tulorekisteri on alun perin kehitetty. Vuosi-ilmoittamiseen nähden reaaliaikaisuus on parannus.

– Täytyy miettiä, mitä hyötyä kokonaisuuden kannalta on siinä, että jokainen risaus täytyy ilmoittaa viidessä päivässä. Kuka sitä tietoa hyödyntää? Kelalla on suurin tarve reaaliaikaiselle tiedolle ja sieltä kyselyitä tulee, jos kaikkea tietoa ei ole syöttänyt kerralla.

– Mielestäni ideaali tilanne olisi, että kuukauden päätteeksi ilmoitettaisiin kerralla poissaolot, palkat, verovapaat ja veronalaiset tulot. Sitten olisi kuukausi paketissa, Rahkala jatkaa.

Yhdistyksillekin helpotusta

Hallituksen lakimuutos helpottaa myös rekisteröityjen yhdistysten tilannetta. Tulorekisterin alkuperäinen tiukka ilmoitusvelvollisuus poistuu. Ehdotuksen mukaan sivullisten tiedonantopiiristä vapautettaisiin enintään 100 euron suuruiset muut kuin työ- tai palvelussuhteessa maksetut kilpailupalkinnot. Tämä helpottaa kansalaisjärjestöjen ja kansalaistoiminnan hallinnollista taakkaa.

– Se, että pieniä kilpailupalkintoja ei tarvitse ilmoittaa, auttaa paljon. Olen kuullut yhdistyksiltä, että vapaaehtoisia toimijoita on vaikea löytää, jos ilmoitusvelvollisuus on niin tiukka. Ulkoistamiseen yhdistyksillä on harvoin varaa, Rahkala toteaa.


Näin hallitus esittää tulorekisterilakia muutettavan  

Tulorekisteriin talletettavien tietojen antamiselle säädettyjä määräaikoja pidennettäisiin luontoisetujen, palkkaennakoiden, verovapaiden kustannusten korvausten ja rekisteröidyn yhdistyksen maksamien enintään 200 euron määräisten kertasuoritusten osalta.

Myöhästymismaksun määräämiselle säädettyä siirtymäaikaa pidennettäisiin vuodella siten, että myöhästymismaksua määrättäisiin pääsääntöisesti vasta 1. tammikuuta 2021 tai sen jälkeen maksettuja suorituksia koskevan ilmoituksen myöhästymisen perusteella. 

Verotusmenettelystä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että sivullisen tiedonantovelvollisuuden piiristä vapautettaisiin enintään 100 euron suuruiset muut kuin työ- tai palvelussuhteessa maksetut kilpailupalkinnot. 

Tuloverolakia muutettaisiin siten, että työnantajalta saatu luontoisetu katsotaan sen verovuoden tuloksi, jonka aikana se on saatu vallintaan tai seuraavan vuoden tuloksi, jonka tuloksi luontoisetu on ilmoitettu.

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi