Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Laki

Henkilötunnuksen uudistamisen pelätään aiheuttavan lisäkuluja yrityksille – Ministeriö selvittää vaikutuksia kyselyllä

Suomen Yrittäjät pitää henkilötunnusuudistuksen riskinä kertaantuvia kustannuksia yrittäjille.

Suomessa aiotaan ottaa käyttöön vuodesta 2027 alkaen uudenlainen sukupuolineutraali henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika tai sukupuoli. Tarkoituksena on myös tallentaa väestötietojärjestelmään uutta tietosisältöä ulkomaalaisen henkilön tunnistamisen tavasta ja tietojen lähteestä.

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi HETU-uudistuksen loppuraporttinsa. Hankkeessa valmisteltava luonnos hallituksen esitykseksi on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle loppuvuodesta 2021 ja antaa eduskunnalle alkusyksystä 2022.

Henkilötunnuksen uudistaminen koskettaa kaikkia yrityksiä ja organisaatioita, jotka käsittelevät henkilötunnuksia toiminnassaan. Kyse on myös rahasta, sillä henkilötunnuksen uudistaminen ja sen rakenteen muuttaminen aiheuttaa yrityksille kustannuksia. Ne voivat olla merkittäviä, jos henkilötunnukseen perustuvat järjestelmät ja prosessit on rakennettava merkittäviltä osin uudelleen.

Suomen Yrittäjien asiantuntija Karoliina Katila pitää riittävää siirtymäaikaa oleellisen tärkeänä uudistusprosessissa.

– Aikataulukysymykset ovat merkityksellisiä. Muutoksilla oltava riittävä siirtymäaika, jotta yrityksille ja muille organisaatioille jää riittävä aika valmistautua muutoksiin, hän sanoo.

Kyselyllä selvitetään vaikutuksia

Henkilötunnuksen uudistamishanke on julkaissut verkkokyselyn, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa henkilötunnusjärjestelmään suunniteltujen muutosten vaikutuksista yhteiskunnan eri toimialoille ja toimijoille. Kyselyn vastaukset ohjaavat suunniteltujen muutosten jatkovalmistelua ja toimivat perustana hallitukselle ja eduskunnalle muutoksista päätettäessä. Kyselyyn voi vastata täältä.

Suomen Yrittäjät on pitänyt työryhmän ehdotuksen mukaista henkilötunnuksen uudistamisen aikataulua liian tiukkana. Yrittäjät on painottanut, että henkilötunnusta koskevat uudistukset pyritään toteuttamaan kaikissa vaiheissa mahdollisimman kustannustehokkaasti.

– Suomen Yrittäjät on korostanut, että henkilötunnukseen vaiheittain tehtävät muutokset johtavat päällekkäisiin kertaantuviin kustannuksiin. Mitä useammassa vaiheessa muutoksia tehdään, sitä kalliimmaksi kokonaiskustannukset todennäköisesti muodostuvat, Katila selvittää.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi