Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Turun Yrittäjien Säätiö tukee paikallisia yrityksiä

Säätiö jakaa avustuksia ja tukia hakemusten perusteella Turun Yrittäjien jäsenille liiketoiminnan kehittämiseen. Vuoden 2021 haussa tukia myönnetään yhteensä kymmeneen hankkeeseen, ja avustukset voivat olla kooltaan 1000-3000 euroa. Haku on nyt auki 30.11.2020 saakka.

Avustusta voi hakea esimerkiksi seuraavanlaisiin hankkeisiin:

  • yrittäjän uudelleenkouluttautuminen ja taitojen kehittäminen
  • turkulaisen yrittäjyysekosysteemin kehittäminen
  • uuden innovatiivisen liiketoiminnan aloittaminen
  • Nuorten Yrittäjien toiminta
  • yrittäjän mielenterveyden ja jaksamisen lisääminen
  • yrittäjän hyvinvoinnin lisääminen

Säätiö pyrkii erityisesti tukemaan painopistealueina pienten ja keskisuurten yritysten menestymismahdollisuuksien edistämistä sekä nuorten yrittäjien toimintamadollisuuksien parantamista. Säätiö voi tukea myös hakemuksen pohjalta muuta yrittäjyyttä tukevaa toimintaa.

- Päätimme lisätä ensi vuonna jaettavan tuen määrää, sillä nyt vallitsevassa taloustilanteessa monilla yrittäjillä on ollut haasteita. Säätiöllä on tällä hetkellä mahdollisuus olla tukemassa useampia yrittäjiä kuin aikaisemmin. Emme jaa korona-avustuksia, mutta haluamme auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa, kertoo Turun Yrittäjien Säätiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Tamminen

Tuen edellytykset

Tukea hakevan yrityksen tai yrittäjän tulee olla turkulainen. Tämän lisäksi hakijan tulee olla hakemushetkellä sekä projektin toteutuksen ajan Turun Yrittäjien jäsen.

Hakemus saa olla vapaamuotoinen.

Hakemuksen tulee sisältää:

  • hakijan nimi ja yhteystiedot
  • tuen kohde määriteltynä tarkasti sekä perustelut, miksi tukea haetaan tähän projektiin,
  • arvio projektin tai tuen kohteen kokonaiskustannuksista sekä
  • haettavan tuen suuruus

- Hakijan tulee osallistua hankkeen kustannuksiin myös itse eli emme rahoita kokonaisia hankkeita, Tamminen sanoo.

Hakeminen

Hakemuksen voi tehdä Turun Yrittäjien Säätiön sivustolta https://turunyrittajiensaatio.fi löytyvällä hakulomakkeella tai lähettämällä vastaavat tiedot sähköpostilla osoitteeseen jarmo.k.tamminen (at) gmail.com.

- Tuen myöntämisen edellytyksenä on asianmukainen hakemus sekä yrittäjän toimittama loppuraportti, Tamminen täsmentää.

Projekteille, joille tuki myönnetään, Säätiö maksaa aluksi 70 % projektin saamasta avustussummasta. Loppuosan (30 %) avustuksesta Säätiö maksaa loppuraporttia sekä kuitteja vastaan.

- Pidätämme oikeuden saada selvitys käytettyjen varojen kohteesta sekä tarvittaessa oikeuden periä tuki takaisin, mikäli varoja ei ole käytetty sääntöjen mukaisesti, Tamminen sanoo.