Organisaatio

Yrittäjät on jäsenmäärältään Suomen suurin elinkeinoelämän järjestö. Toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 61 toimialajärjestöstä.

Suomen Yrittäjien ylin päättävä elin on liittokokous. Se kokoontuu joka toinen vuosi. Liittokokousten välillä ylintä päätösvaltaa käyttää Suomen Yrittäjien valtuusto, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Noin kerran kuukaudessa kokoontuva hallitus johtaa Suomen Yrittäjien vaikuttamista. Hallituksen työtä tukevat valiokunnat ja verkostot.

Suomen Yrittäjät ry:n toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt. Aluejärjestöt, toimialajärjestöt ja paikallisyhdistykset noudattavat omia sääntöjään.

Suomen yrittäjien hallitus

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valittiin liittokokouksessa Jyväskylässä 17.10.2020. Hallituksen 8 jäsentä valittiin valtuuston kokouksessa 10.11.2020.

Suomen Yrittäjien hallitus

Suomen Yrittäjien valtuusto

Suomen Yrittäjien valtuusto valittiin liittokokouksessa Jyväskylässä 17.10.2020. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sen toimikausi on kaksi vuotta.

Suomen Yrittäjien valtuusto

Suomen Yrittäjien valiokunnat

Suomen Yrittäjien valiokunnat tuovat yrittäjänäkökulmaa vaikuttamiseen. Tavoite on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten arkea.

Suomen Yrittäjien valiokunnat

Verkostojen johtoryhmät

Suomen Yrittäjien verkostot yhdistävät yrittäjiä ympäri maata uusien ideoiden ja uuden tekemisen äärelle. Verkostot tuovat näkökulmaa erilaisiin yrittäjäryhmiin ja ovat erinomainen väylä kaikille, jotka haluavat vaikuttaa asioihin konkreettisesti.

Verkostojen johtoryhmät
Mies käärii hihat

Suomen Yrittäjien työmarkkinavaltuuskunta

Työmarkkinavaltuuskunnan tehtävänä on seurata työehtosopimuspoliittista sekä työlainsäädännön kehitystä, osallistua ja vaikuttaa lainsäädännön ja muiden työmarkkinoihin vaikuttavien toimenpiteiden valmisteluun sekä valmistella hallitukselle työmarkkinapoliittisia kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita.

Suomen Yrittäjien työmarkkinavaltuuskunta

Jäsenjärjestöt

Yritykset ovat jäseniä paikallisissa yrittäjäyhdistyksissä eli paikallisyhdistyksissä tai toimialajärjestöissä. Paikallisyhdistykset ovat aluejärjestöjen jäseniä. Aluejärjestöt ja toimialajärjestöt puolestaan ovat Suomen Yrittäjät ry:n jäseniä. Aluejärjestöillä, suurimmilla paikallisyhdistyksillä ja osalla toimialajärjestöistä on palkattua henkilökuntaa.

Alueellinen toiminta ja apu

Yrittäjät lähellä sinua

Löydä oman alan yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimisto

Suomen Yrittäjien toimiston henkilökunta tekee vaikuttamistyötä, viestintää ja palvelua jäsenyrityksille.

Suomen Yrittäjien henkilöstö

Suomen Yrittäjien osoite- ja laskutustiedot