Suomen Yrittäjien työmarkkinavaltuuskunta

Työmarkkinavaltuuskunnan tehtävänä on seurata työehtosopimuspoliittista sekä työlainsäädännön kehitystä, osallistua ja vaikuttaa lainsäädännön ja muiden työmarkkinoihin vaikuttavien toimenpiteiden valmisteluun sekä valmistella hallitukselle työmarkkinapoliittisia kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita.

JäsenetVarajäsenet
Miro Rissanen
Puuteollisuusyrittäjät
Janne Liias
Puuteollisuusyrittäjät
Tarja Arbelius
Savon Yrittäjät
Monika Pöldkivi
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Mikko Lindholm
Satakunnan Yrittäjät
Elina Harju
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Marianne Nurminen
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Marjo Nokkonen
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Antti Rantalainen
Uudenmaan Yrittäjät ry /Taloushallintoliitto
Jaakko Jokela
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto
Mika Väyrynen
Suomen Leipuriliitto
Andreas Ögård
Erikoiskaupan liitto ETU
Laura Helasjoki-Ristimäki
Pirkanmaan Yrittäjät
Timo Saranpää
Akavalaiset Yrittäjät AKY
Jukka Tiihonen
Helsingin Yrittäjät ry
Marja-Liisa Järvinen
Keski-Suomen Yrittäjät
Pauliina Loisa
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Kimmo Nurmela
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Matti Peltola
Koneyrittäjien Liitto ry
Simo Jaakkola
Koneyrittäjien Liitto ry
Päivi Repo
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Antti Aho
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Kirsti Paloniemi
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Juha Lounatvuori
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Toimiston vastuuhenkilö
Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén
Hallituksen vastuuhenkilö
Jyrki Hakkarainen, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry