Suomen Yrittäjien työmarkkinavaltuuskunta

Puheenjohtaja
Tommi Valtonen
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
JäsenetVarajäsenet
Ilkka Tuominen
Hammaslaboratorioliitto ry
Markku Sinisalo
Hammaslaboratorioliittto ry
Tarja Arbelius
Savon Yrittäjät ry
Monika Pöldkivi
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Kimmo Hanhisalo
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Juha Lounatvuori
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Claus Harju-Jeanty
Suomen Sairaankuljetusliitto ry
Janne Paul
Suomen Sairaankuljetusliitto ry
Laura Helasjoki-Ristimäki
Pirkanmaan Yrittäjät ry
Veijo Hukkanen
Pirkanmaan Yrittäjät ry
Jaakko Jokela
Puuteollisuusyrittäjät ry
Janne Liias
Puuteollisuusyrittäjät ry
Kyösti Kakkonen
Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry
Esa Larsén
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Pia Kilpeläinen
LVI-tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Juha-Ville Mäkinen
LVI-tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Annukka Kääriäinen
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Kirsti Paloniemi
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Mikko Lindholm
Satakunnan Yrittäjät ry
Jari Silvennoinen
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Timo Nummela
Hämeen Yrittäjät ry
Marja-Liisa Järvinen
Keski-Suomen Yrittäjät ry
Marianne Nurminen
Päijät-Hämeen Yrittäjät ry
Marjo Nokkonen
Päijät-Hämeen Yrittäjät ry
Matti Peltola
Koneyrittäjien Liitto ry
Simo Jaakkola
Koneyrittäjien Liitto ry
Päivi Repo
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Antti Aho
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Jukka Tielinen
KIVI ry
Sini Laine
KIVI ry
Jukka Tiihonen
Helsingin Yrittäjät ry
Jari Haapaniemi
Kainuun Yrittäjät ry
Toimiston vastuuhenkilö
työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén
Hallituksen vastuuhenkilöt
Jyrki Hakkarainen, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Mika Uusi-Pietilä, Akavalaiset Yrittäjät AKY ry