Muut koulutusta antavat yksiköt | KUOPIO

Koulutus- ja viestintäpalvelut TAHTO Ky

Tutkimusten mukaan työnohjaus edistää työhyvinvointia, työn tuottavuutta sekä lisää työmotivaatiota että kilpailukykyä. Työhyvinvoinnilla on vaikutusta niin yrityksen rekrytointikuluihin kuin sairauspoissaoloihinkin ja yksilölle työhyvinvointi merkitsee myös parempaa työssä viihtymistä sekä parempaa eläkettä. Työhyvinvointi on taitavaa ja työntekijöitä arvostavaa johtamista sekä hyviä ja luottamuksellisa alaistaitoja. Työhyvinvointiin kuulu myös ammatillinen kehittyminen sekä yhdessä tekeminen, osaamista suunnitellen ja jakaen. Olennaista työhyvinvoinnissa on myös turvallisuus fyysisisssä ja sosiaalisissa työoloissa ja mahdollisuus tehdä virheitä ja oppia niistä. Työyhteisössä jokainen on vastuussa niin itsetään kuin myös työyhtesiön hyvinvoinnista.